čtvrtek 9. ledna 2014

Styxx - 22. října 9533 př. n. l.

Když se Styxx probudil, zjistil, že leží tváří dolů na posteli s černými přikrývkami. Motala se mu hlava a tělo jej bolelo jako by ho převálcovalo stádo splašených koní. Kousek od něj hořel ve čtyřech kovových koších mohutný oheň. Chtěl se pohnout, pak si ale uvědomil, že má ruce a nohy připoutané ke sloupkům postele těmi samými zlatými okovy, které na sobě měl i Acheron.
Měl teď na zápěstích, kotnících, bicepsech a krku úplně stejné náramky.
Zuřivě za ně vší silou zatahal.
„Přestaň, než si ublížíš.“
Zíral na Estese zatímco se blížil k posteli s malým podnosem. Odložil ho vedle Styxxových boků a vlezl na matraci.
Styxx se mu pokusil vynadat, ale měl v ústech roubík, který mu v tom bránil.
Estes si na konečky prstů nalil hustou mléčnou tekutinu. Když jimi byly celé pokryté, vklouzl jimi do Styxxova konečníku.
Styxx nesouhlasně vykřikl.
„Přestaň!“ vyštěkl znovu Estes. „Snažím se tě naučit, jak se o sebe máš postarat na cestě domů. Věř mi, budeš chtít znecitlivující gel, zvlášť jestli příští týden strávíš jízdou na koni a pravděpodobně taky několika dalšími věcmi.“

Styxx zaskřípal zuby, když mu do očí vhrkly slzy studu a pocitu marnosti. I když si to nenáviděl přiznat, cítil se kvůli chladivému, utišujícími gelu lépe. Díky němu už tahle část jeho těla nepálila a nepulzovala bolestí.
„To je ono, můj královský hřebečku. Uvolni se.“ Estes odtáhl ruku, nanesl si na ni další gel a pak ji znovu zavedl do Styxxe. „Musíš se ujistit, že jsi použil dost velkou vrstvu.“
Pak se Estes natáhl pro rudou hliněnou nádobu. Vytáhl z ní malou tyčinku a setkal se se Styxxovým rozzuřeným pohledem. „Tomuhle se říká čípek. Je tu kvůli bolesti uvnitř.“
Styxx znovu vykřikl, když tu věc strýc zatlačil hluboko do jeho těla.
„Pst. Přestaň se zatínat. Musí se to dostat dost daleko na to, aby to zůstalo uvnitř tvého těla, jinak ti to bude k ničemu.“
Styxx zavrčel, když se do něj zarylo další ponížení.
Po chvíli se Estes odtáhl a otřel si ruce do malého, navlhčeného ručníčku. V jeho chladných očích se objevil ďábelský samolibý záblesk. „Když tady teď tak vztekle ležíš, jen by rád poukázal na fakt, že tu poslední věc, kterou si nejspíš pamatuješ, je Acheronův odchod z mojí pracovny. Nevím, jestli si vybavuješ náš souboj nebo ne, ale odehrál se již před šesti týdny.“
Z plic mu unikl dech jako by jej někdo praštil. Šest týdnů? Ne. Ten parchant lže. Musí to být...
Šest týdnů?
„Atlantida má spoustu úžasných novinek. Přímo vynikají v medicíně a ve znalostech bylin a jejich vlivu na lidi, jejich emoce a paměť. Z kteréhož důvodu právě teď tvá bolest slábne.“
Měl pravdu. Dokonce už ho nebolela ani hlava.
„Tu první věc, kterou jsem se naučil, když jsem sem byl poslán, bylo to, jak zacházet s jejich bylinami a léky. Stejně jako ty si nepamatuješ uplynulých šest týdnů, tak ani Acheron neví o tvé návštěvě zde. Přestože ses s ním setkal a pokusil se jej osvobodit. Jeho poslední vzpomínka na bratra pochází ze dne, kdy jsme odjeli z vašeho paláce.“
Styxx byl ohromený.
„To je tvá druhá lekce. Můžu tě od otce kdykoliv odvést a mít tě. Ani nebudeš vědět, že jsem to udělal. Nebudeš vědět, kde jsi byl nebo co se s tebou dělo. Ale budeš se toho ochotně účastnit. Ve skutečnosti jsem se dozvěděl několik fascinujících věcí, na které dlouho nezapomenu. Věci jako že tě můžu přinutit kouřit mi ptáka celé dny, že tě můžu přinutit prosit, abych tě šukal, dokud nebudeš krvácet.“
Styxxovi se při těch slovech usadil v žaludku kámen. Lže.
Musí to být lež.
„Vím, že mi nevěříš. Přísahám ale, že mít zároveň tebe a tvého bratra je jednou z mých nejpříjemnějších vzpomínek. Nemáš ani ponětí, kolik peněz jsem díky vám dvěma za těch několik uplynulých týdnů vydělal... Jo a jen abys věděl, tvojí nejčastěji pronášenou frází zde bylo: Ruku, zadek nebo ústa? Jak mě chceš, můj pane?“
Když Styxx začal dávit, Estes si povzdechl, jako by si vychutnával příjemnou vzpomínku. „Nechat tě jít domů je ta nejtěžší věc, kterou kdy udělám. Měl bys za to poděkovat otci. Proto navrhuji, aby ses k němu choval se vší úctou, které jsi schopen.“ Přejel Styxxovi dlaní po zadku. „I když tuhle tvoji sexy prdelku zbožňuji, vím, jak moc pro mého bratra znamenáš. A já svého bratra miluji. Nikdy bych mu neublížil.“
Jsi šílený! Copak si neuvědomuje, kolik smutku by otci způsobil, kdyby se někdy dozvěděl, co Estes udělal?
„Vím, že mu neřekneš o čase, který jsme spolu strávili. Protože kdybych ho kvůli tobě musel zabít, nikdo by mi nezabránil v tom, abych tě vlastnil a šukal tě celou věčnost. Nic by mi nebránilo v tom, abych tě prodával komukoliv by se mi zachtělo.“
Estes přejel Styxxovi rukou přes záda. „Když jsem tě tu držel, napsal jsem Xerxesovi, že jsi u mě. Myslí si, že sis se mnou chtěl soukromě promluvit a pokusil ses mě dostihnout, ještě než jsem opustil Didymos. Že jsem tě přesvědčil, abys se mnou na pár týdnů zůstal, abychom se sblížili. Řekl jsem mu, že pokračuji ve tvé výuce, zatímco jsi se mnou... a to jsem taky udělal. Až budeš příště někoho šukat a uvědomíš si, že máš dovednosti a znalosti, které tu osobu přinutí škemrat, abys s ní zůstal, budeš vědět, komu máš být vděčný. Kdybych byl tebou, tohle bych mu ale neříkal. Řekl bych, že jsem byl vzděláván v oblastech konverzace, ekonomiky a politiky spolu s atlantskými šlechtici a princi. Což je pravda. Choval ses jako diplomat, zatímco jsem tě pásl, a naučil ses úplně novou atlantskou slovní zásobu.“
Estes se naklonil ke Styxxovi a kousl ho do stehna tak tvrdě, že Styxx vykřikl bolestí. „Můžeš také říct Rysse, že se má Acheron dobře a že je šťastný. A že jsi strávil spoustu času spolu se svým bratrem a se mnou... což jsi udělal. A až vás příště přijedu navštívit do Didymosu, přijmeš mě a budeš kvůli tomu šťastný. Od teď uděláš stejně jako Acheron všechno, o co tě požádám.“
Blbost!
Estes se usmál. „Vidím, že zuříš, synovečku. Ale dovol mi ti něco ukázat.“ Opustil postel, aby přinesl kapesní zrcátko. Vrátil se s ním zpět a zvedl ho ke Styxxovým bokům, aby mu ukázal, že mu bylo odstraněno veškeré ochlupení. Ale i když to bylo znepokojující, zbledl spíš kvůli značce, kterou spatřil v blízkosti svého penisu. Slova „tsouluská děvka“ v Atlantštině a Řečtině. Jako kdyby už to nebylo dost zlé, pod nápisem byla zmenšená verze znamení otroka, které měl Acheron na ruce.
„Jakmile ti chloupky znovu dorostou, nikdo kromě mě, tebe a strážce, kterému jsem dnes ráno zaplatil, aby tě tam označil, nebude vědět, že existují... a kromě kteréhokoliv milence nebo milenky, kterým dovolíš, aby ti ho vykouřili. Teoreticky, pokud by tě to rozrušovalo přespříliš, mohl by sis to nechat předělat. Samozřejmě by věděli, o co se jedná. A i když se ti to podaří nějak přetvořit, bude zjevné, co jsi udělal a také to, proč jsi to udělal.“
Estes odtáhl zrcadlo pryč. „Takže mi stačí tě nahlásit jako uprchlého otroka kdekoliv mimo Didymos a oni mi tě okamžitě vrátí nebo tě prodají na trhu. A měj na paměti, můj malý veverčáku, že jsem tě označil nejen jako otroka. Označil jsem tě jako vyškoleného tsouluse. Jestli chceš vědět, co se stane jakémukoliv tsoulusovi, kterého přistihnou bez jeho idikose, zeptej se Acherona. Jediný podobný zážitek ho naučil, aby beze mě a bez náležitého doprovodu neopouštěl tento palác.“
Což byl důvod, proč s ním jeho bratr odmítl odejít...
Skvělé.
„A konečně, v případě, že by tě napadlo, že bys mohl podplatit některého z mých sloužících, aby řekl tvému otci, že jsem tě tu držel proti tvé vůli... žádný z nich, až na dva členy mé osobní stráže, vůbec neví, že jsi tady byl. Žádný z nich. A i když tě tady mnohokrát ojelo víc než dvacet dva rozličných mužů, mě nepočítaje, ani jeden z nich ani necekne z mnoha různých důvodů.“
Estes vrátil zrcadlo na noční stolek. „Jak jsem řekl, nechám tě tentokrát odejít jen s varováním protože Xerxese miluji, a i když si není jistý tvým původem, miluje tě a tvoje ztráta by jej úplně zničila. Ale jestli se ještě někdy přiblížíš k Acheronovi nebo k Atlantidě, vezmu si tebe, tvoje tělo i tvoji duši. Takže raději než o svého bratra, by sis měl dělat starosti o svoji vlastní sladkou šukézní prdelku.“
Zvedl Styxxovu pravou nohu a uvolnil ji z háčku, ke kterému byla připoutaná. Odstranil zlatý náramek. Pak se přesunul k dalšímu.
„Ach... málem bych zapomněl.“ Přešel ke Styxxově hlavě a odstranil roubík. „Otevři pusu.“
„Jdi do prdele!“
Estes se zasmál. „Mladý hřebečku, to už jsem přece udělal. Mnohokrát a na mnoho různých způsobů, a ještě to mnohokrát udělám. Teď ale otevři pusu.“
Styxx odmítl.
„Jak je libo. Buď ale opatrný. Pokud erotiki sfaira ve tvém jazyce udeří o zuby, vylomí ti je.“
Ne...
Styxx přitlačil jazyk na horní patro a pak ztuhl hrůzou. Byla to pravda. Vážně jedny měl.
Estes na něj mrkl. „Nejsi v jejich používání tak zběhlý jako Acheron, který má o mnoho více zkušeností, ale za ten krátký čas jsi ušel dlouhou cestu... teď, necháš mě, abych ti je odstranil?“
Styxx okamžitě otevřel ústa.
Smějící se Estes je vyndal a s úsměvem je podržel v dlani. „Nechám si je jako připomínku našeho sladkého, společně stráveného času, a budu doufat, že jednoho dne budeš tak pitomý, aby ses sem vrátil.“ Uvolnil Styxxovu pravou paži. „Teď se připrav k odjezdu a já se mezitím pokusím najít doprovod, který tě vezme domů bez toho, že by na tobě celou cestu rajtoval. A i kdyby to udělali, nedělej si starosti – dám ti nějaké bylinky, které ti pomohou překonat bolest, kterou způsobí.“ Pak odešel.
Styxx tam jen ohromeně ležel a snažil se vstřebat všechno to, co Estes napovídal. Pokoušel se vyrovnat s tím, co mu udělali bez jeho souhlasu či vědomí.
Věci, které si vůbec nepamatoval...
Po několika minutách se zvedl a šel do lázně. Skutečnost, že instinktivně věděl, kde to je, dodala Estesovým slovům na důvěryhodnosti.
V koupelně obložené zrcadly při pohledu na sebe ztuhnul. Vlasy měl delší a na bradě a tvářích měl lehký poprašek vousů. Nejvíc ho ale vyděsily značky na celém jeho těle. Některé byly otevřené a krvácející, byly zde ale také desítky modřin, škrábanců a kousanců. Viděl místa, která někdo sál a taková, hlavně na stehnech a pažích, která byla plná otisků cizích rukou.
Na to, jak vznikly, neměl žádnou vzpomínku. Ani záblesk.
Jedna jeho část za to byla vděčná. Zároveň ale byly věci, které si představoval, velice znepokojující. Vědět, že vás někdo zneužíval a páchal na vás násilí a přitom nemít ani ponětí o těch, kteří to udělali.
To nebyla tak docela pravda. Věděl, že Estes...
Přikryl si tvář rukama a měl chuť řvát hrůzou.
Alespoň že si to Acheron nepamatuje. Na rozdíl od Styxxe, se jeho bratr nikdy nedozví, co se jim stalo. K čemu byli přinuceni.
Je to všechno moje vina. Všechno. Kdyby prostě zůstal doma tak, jak mu Estes řekl, nic z toho by se nestalo. Možná se měl strachovat o svůj zadek víc než o Acheronův.
Už nikdy tuhle chybu neudělám. Přijel, aby bratrovi pomohl a Acheron ho naservíroval strýci. Byla to lekce, na kterou nikdy nezapomene. Nikdy.
Tohle Acheronovi nikdy neodpustí. Jak by mohl. Ať už byl Estes zvrácený jak chtěl, tohle byl ten nejhorší druh zrady.
Styxx shlédl na slova v jeho rozkroku a znovu ho zaplavil vztek. Acheron na sobě měl jen symbol otroka, neměl na těle napsáno slovo „děvka“.
Ve dvou jazycích.
Kdyby je někdy někdo spatřil, bylo by to mnohem horší, než kdyby měl mluvit o jizvách, které mu způsobili kněží. Věděli by pak, že Styxx byl děvka...
Ne. Nejdřív ho vyškolili a až pak prodali.
Styxxe zaplavila nenávist a vztek. Zvedl stoličku, která stála kousek od něj, a mrštil jí proti zrcadlům, která se roztříštila. Vyrážel proti zdím se vším svým ponížením a neustal, dokud nebyl příliš unavený na to, aby pokračoval.
Obklopený rozbitým sklem klesl na kolena a prohrábl si rukama vlasy. Jak se kdy může postavit tváří v tvář svému otci? Nebo komukoliv jinému, kdo bude vědět, co mu udělali?
Acheron měl pravdu...

Navzdory všem svým titulům a světskému postavení, byl Styxx bezmocný. 

30 komentářů:

 1. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 2. dakujem za preklad :)

  OdpovědětVymazat
 3. Ďakujem za preklad

  OdpovědětVymazat
 4. bolí mě to číst :( děkuju za překlad

  OdpovědětVymazat
 5. ďakujem pekne za preklad :)
  sisi

  OdpovědětVymazat
 6. Díky za překlad

  OdpovědětVymazat
 7. Děkuji mnohokrát za překlad ! ! !

  OdpovědětVymazat
 8. Mockrát děkuji :-( chudák malý :-(

  OdpovědětVymazat
 9. Díky moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 10. děkuju za překlad

  OdpovědětVymazat
 11. Ďakujem za preklad

  OdpovědětVymazat
 12. no to je strašné som znechutená a smutná kvôli obom, len nechápem prečoo bol Styxx na Acherona taký hnusný v Acheronovi, preto že keď trpel Acheron tak trpel aj Styxx?Styxx chcel aby trpeli oni obaja? no s tými vytetovanými slovami ,,devka´´ to už je fakt sila a že sa na ňom vystriedalo 22 chlapov možno viac no hnus, šete že si na to nespomína, hrôza, ale aj tak sa teším na pokračovanie, a ten Estes je čo? tiež nejaký boh že na neho nikto nemá? ďakujem za preklad

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono to nebylo tak, ze by byl Styxx na Ashe hnusny... Vsak uvidis :) Nechci ti davat spoilery - jako vzdy, jestli si o tom chces bliz popovidat, tak na email k-jarova@seznam.cz :P Jinak Estes je normalni clovek. A dostane, co si zaslouzi

   Vymazat
  2. Souhlas s Kerris, ono až si přečteš pohled Styxxe tak najednou to dostane nový rozměr, až budeš tušit, co se Styxxovi honí hlavou. Určitě vytrvej a čti dál ;)
   Jinak díky moc za překlad, pěkně mi to doplňuje ty části, které jsem si nedokázala kvalitně přeložit ;)

   Vymazat
 13. díky za překlad, jen jsem zvědavá, kdy už konečně přijde nějaká pěkná pasáž

  OdpovědětVymazat
 14. ďakujem za preklad

  OdpovědětVymazat
 15. diky za preklad,
  este ze ja acherona az tak nemam v laske ani tak

  OdpovědětVymazat
 16. Estes je prostě úchyl, a já jen doufám, že mu zčerná a upadne. Jinak samozřejmě díky moc za překlad

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprosto souhlasím :-) Překlad jako vždy super !!

   Gabča

   Vymazat
  2. I já grrrrrrr. Samo taky díky za překlad !!!

   Vymazat
 17. No som zvědavá ked sa Acheron vrátí preco je na něho Styxx tak nahnevany ,dík za překlad momo:)

  OdpovědětVymazat
 18. ďakujem za preklad, aj keď, žiaľ, taký hrozný (myslím dej, nie preklad:))

  OdpovědětVymazat
 19. Dakujem za preklad

  OdpovědětVymazat