úterý 11. března 2014

Dark Bites - 8. února 12 250 př. n. l.

Zítra bude muset Bathymaas poslat své Ēperony do boje. Řečtí bohové již několik týdnů překračují své meze, jejich síly musí být rozptýleny. To bylo to, pro co byl její tým cvičen.
Přesto…
Pořád dokola se snažila vymyslet důvod, který by Aricla udržel dál od boje.
Bohužel žádný logický neexistoval.
Mělo by jí to být jedno. Ale nebylo. Nepříslušelo jí, aby ke komukoliv cokoliv cítila. Ale jen při pomyšlení na to, že ho zraní, se kvůli zběsilé bolesti uvnitř sebe nemohla nadechnout. Není divu, že jí řekl, že by se bez lásky obešel.
Bylo to utrpení.

A také to byl pocit, o kterém nikomu nesměla říct.
Ani Ariclovi.
Kdyby to udělala, jen by mu to způsobilo neštěstí. Nikdy nepoznala emoce, a on ji i přesto přiměl cítit, i když to nikdo a nic nikdy nedokázalo.
Její pohled zabloudil k Malphasovi, který nad stolem s mapami vymýšlel jejich bojovou strategii. On o svou lásku přišel již dávno. V jeho očích přetrvávala temnota a ona ho čas od času viděla prolévat slzy, když si myslel, že je sám… a pokaždé sáhl po medailonku, který nosil, a ve kterém se skrýval pramen vlasů jeho lásky.
Až dosud to nechápala.
„Možná bychom měli nechat Řeky, ať si bojují mezi sebou.“
Malphas se na ni zamračeně podíval. „Kdo jsi?“
„Bathymaas.“
Rozesmál se. „Tady je bohyně, kterou znám. Tu před okamžikem… tu jsem nikdy nepotkal.“
Ach, teď už chápala, proč jí tu otázku položil.
S povzdechem k němu přišla blíž, aby se mohla podívat na jeho plány. „Jsi si jistý, že jsou připraveni?“
„Neposlal bych je do boje, kdybych si tím nebyl jist. Stal se z nich dobře sehraný tým. Už na sebe nepohlížejí jako na lidi, Apollity a Atlanťany, ale jako na tvé Ēperony. Jejich oddanost teď patří tobě, ne jejich starým vlastem.“
Přesto nedokázala snést pomyšlení na to, že by Aricla někdo zasáhl. Na modřiny na jeho bezchybném těle.
Ale neměla na vybranou. Musela ho tam poslat a tvářit se, že je jí to úplně fuk.
Jak tohle dokáže, to neměla tušení.
Prosím, Ari… ať se ti nic nestane.

A přesto měla hrozivou předtuchu, která jí našeptávala, že ten boj pro nikoho z nich nedopadne dobře.

17 komentářů: