sobota 29. března 2014

Styxx - 17. září 9532 př. n. l.Styxx cítil, jak mu z koutku oka skanula jediná slza, když s ním jeho strýc skončil a „sesedl“. Při jejich poslední zvrhlé hře, ho přivázali tváří dolů na stůl s rukama široce roztaženýma a s kotníky připoutanými k nohám stolu. Ale to nejhorší byla parodie uzdy, kterou Estes použil jako roubík. Uzdu, kterou používali, když na něm „jezdili“.

Strýcovi přátelé se smáli a gratulovali mu k jeho „schopnosti“, tleskali mu a nabízeli pohár s vínem. Estes se napil, pak si nabral plnou hrst oliv a klekl si vedle stolu, aby se setkal s Styxxovým hanbou naplněným pohledem.
Ušklíbl se. „Promiň, malý Phallasi. Neuvědomil jsem si, že jsi při smyslech, a přitom jsem ti slíbil, že to ti neudělám, že?“ Odhrnul Styxxovi z tváře vlasy.
Styxx zařval vztekem a hrůzou a pokusil se osvobodit. Chtěl jít strýci po hrdle tak strašně, že téměř cítil sladkou chuť krve.
Estes se zasmál a ustoupil.
Než se Styxx mohl zarazit, přejel jeho pohled přes pokoj a zjistil, že je tam víc než šest mužů. Pevně stiskl víčka, když se ho zmocnilo naprosté ponížení. Byl ústředním bodem zábavy bandy didymoských šlechticů...
K čertu s tebou, Estesi!
A k čertu se mnou.
Estes přitiskl Styxxovu hlavu ke stolu a políbil ho na čelo. „Pst, veverčáku. Uklidni si, než si něco uděláš.“ Otevřel malou truhličku, která ležela poblíž Styxxovy hlavy a zalovil v ní. „Díky tomuhle se znovu uklidníš a budeš povolný.“
Styxx sebou trhl. Unavovalo ho být zdrogovaný, zvlášť proti jeho vůli.
Estes se postavil do jeho zorného pole, aby mu mohl podat drogu tím nejneslušnějším možným způsobem, zatímco se ostatní nemohli dočkat, až začne další jízda. Strýc to v něm držel, aby se ujistil, že nastoupí účinky, když Xan postoupil kupředu, aby si mohl s Estesem promluvit o samotě. „Slyšel jsem, že se princezna příští týden vrátí.“
„To ano, vskutku.“
„Kolik za noc s ní?“
Estes se zašklebil. „To nemůžu udělat. Musí vstoupit do manželské postele neposkvrněná. Jinak by nás oba můj bratr zabil.“
„Ženy mají na těle víc než jednu díru. Nasaď jí pás cudnosti a řekni si cenu. Chci ji, Estesi.“
„Bude to stejně sladce drahé jako je má neteř.“
„Vím, že ano. Uděláš to?“
„Ano.“
Styxx se pokusil bojovat, když si uvědomil ta slova, ale nemohl vůbec nic dělat, jelikož se jeho hlava i pokoj kolem něj začaly rozplývat. Zavřel oči, vydechl a dovolil drogám, aby ho odvedly pryč od jejich krutosti.

***

Styxx přišel k sobě, když mu někdo odřízl ruce ze stolu. Zasténal a trhl sebou, když mu byla hrubě vytržena uzda z úst. Uviděl před sebou strýce.
Estes mu uvolnil nohy. „Vstaň.“
Styxx se o to pokusil, ale ruce i nohy měl zdřevěnělé z toho, jak dlouho byly svázané. Celé tělo mě ztuhlé a rozbolavělé. Neměl tušení, kolik hodin nebo dnů uběhlo. Kvůli Estesovi a jeho bylinám se to nikdy nedalo odhadnout.
Strýc kolem něj ovinul atlantskou formestu. „Tvá sestra a matka se vrátily dříve.“ Udeřil ho. „Potřebuji tě mít při smyslech, abys je mohl přivítat.“
Styxx si olízl krev z koutku úst a pokusil se soustředit.
Estes zavrčel, popadl ho a odvlekl ho do místnosti určené ke koupání. Mrštil s ním na zem vedle bazénku, pak ponořil Styxxovu hlavu do vody, aby ho probral.
Styxx prskal a kašlal, když se mu hlava konečně pročistila dost na to, aby mohl znovu sám myslet.
„Tvá matka a sestra před pár minutami zakotvily. Jsou na cestě domů. Umyj se a obleč, sejdeme se dole. Pospěš si.“ Estes mu ještě jednou namočil hlavu, pak se zvedl a odešel.
Styxx namáhavě oddechoval a vykašlával vodu z plic. Pak si vlezl do bazénku, aby ze sebe smyl pach Estese a ostatních. Zatímco se myl, vzpomněl si na Xanův návrh týkající se Ryssy.
A Estesův souhlas.
Drazí bohové, chtějí to udělat i Rysse. Díky tomu okamžitě vystřízlivěl. I když ho Ryssa nenáviděla, nemohl jim dovolit znásilnit jeho sestru. Ta hanba by ji zabila. Nebyla dost silná na to, aby přežila něco tak strašlivého.
Také by to mohla říct otci a on by ji vyhodil. Zničená princezna neměla pro krále žádnou cenu, a ona byla dost pitomá na to, aby si myslela, že to by jí otec nikdy neudělal.
Styxx vylezl z bazénku a rychle se oblékl. Když sáhl po břitvě, ztuhl při pohledu na svůj odraz. Oči měl vpadlé a opuchlé. Rudé, podlité krví díky drogám. Sotva se dokázal poznat. Zhubnul a byl velice bledý. Zápěstí měl pohmožděná a pořezaná od toho, jak se snažil osvobodit a kolem úst měl malé řezné ranky způsobené uzdou. Dokonce i rty měl rozpraskané a krvácející.
Popadl břitvu a rychle se upravil, aby mu matka ani Ryssa nemohly vynadat za to, že je svým neupraveným vzhledem nerespektuje. Sotva skončil, sešel dolů, kde našel Estese a zaměstnance, kteří čekali, aby mohli přivítat královského vyslance.
Estes se při pohledu na něj usmál. „Zapomněl jsem, jak jsi hezký, když jsi čistý a stojíš vzpřímeně.“
Styxx ho popadl a přitiskl ke zdi. „Dotkni se mé sestry, ty parchante, a já se vykoupu v tvých vnitřnostech.“
Strýc se rozesmál. „Ryssa mě vůbec nezajímá. Nikdy mě nezajímala. Já toužím jen po krásných mužích.“
„Prodal jsi ji a -“
Estes ho chytil pod krkem a okamžitě ho tím znehybnil. „Nech si svoje plané hrozby pro sebe. Já nejsem jeden z tvých slouhů, kterého zastrašíš svým královským zamračením, kluku. Jsem veteránem více bitev, než ty kdy zažiješ. Sežvýkal jsem větší a tvrdší muže než jsi ty. Takže si ani na chvilku nemysli, že můžeš vystřízlivět a vyhrožovat mi. Jestli mi ještě někdy pohrozíš, budeš se modlit k bohům, aby se vrátily časy, kdy mě zajímalo, co s tebou bude. Rozumíš?“ Zpevnil sevření, aby dodal svým slovům na důrazu a Styxx téměř ztratil vědomí.
Pak ho odstrčil a pustil ho.
Styxx lapal po dechu, jak se mu do hlavy vracela krev a bodala ho tak ostře, že viděl hvězdičky. Zíral na toho parchanta. Musím to zastavit. Už tak bylo dost špatné, že Estes zneužíval jeho a Acherona.
„Je to tvoje sestra, chlapče. Ochraňuj ji, ať se děje cokoliv.“ V hlavě mu zněla otcova slova.
To byla ta jediná věc, ve které nikdy nezklamal. A také to byla ta jediná věc, která byla pro otce neodpustitelná.
Hudebníci venku začali hrát. Estes kývl, aby otevřeli dveře a vyšel ven, aby je přivítal. Styxx, kterého pořád ještě pálilo hrdlo kvůli Estesově stisku, ho následoval a sestoupil dolů ze schodů, aby pomohl matce a sestře sestoupit z vozu.
Ve chvíli, kdy ho matka uviděla, ohrnula rty. „Vypadáš děsně. Nevím, ze které kurvy jsi před mým příjezdem slezl, ale mohl ses alespoň vykoupat, než ses přiblížil ke své matce.“ Odmítla ho vzít za ruku. Místo toho se kolem něj hrubě protlačila, aby dala každému najevo, že pro svého syna nemá vůbec žádné využití.
Ale což, byl na to zvyklý.
Nabídl ruku Rysse.
Stejně jako matka se ho i ona odmítla dotknout. Sestoupila dolů a přejela ho opovržlivým pohledem. „Co jsi dělal? Opíjel ses a děvkařil každý den, co je otec pryč? Jsi odporný.“
Možná bych tě měl nechat hromadně znásilnit a pak ti to mrštit do tváře. Pak uvidíme, jak vezmeš, když ti dají uzdu a zarajtují si na tobě jako na koni.
Ryssa zamířila ke schodům.
Styxx se natáhl, aby ji zastavil. „Musíme si promluvit.“
Vytrhla ruku z jeho sevření. „Ať už si myslíš cokoliv, ještě nejsi král. Ty mi neporoučíš.“
„Rysso -“
„Vrať se zpátky ke svým děvkám a vínu, bratře. Nebo ještě lépe, pro dobro bohů, vyspi se a vystřízlivěj, než tě uvidí otec a zjistí, jaký zbytečný ubožák zdědí jeho trůn.“
Na rozdíl od matky, Ryssa ignorovala i Estese a pokračovala ve své cestě do paláce.
Estes se smíchem poplácal Styxxe po zádech. „To od nich bylo opravdu hrubé, že?“ naklonil se, aby mohl ke Styxxovi zašeptat: „Řekni mi, synovče. Jsi připraven zaplatit mi za to, abys mohl sledovat násilí na své sestře a ukázat jí, kde je její místo?“
Jedna jeho část to chtěla vidět tak moc, až ho to děsilo. Byl už tak unavený z Ryssiny a matčiny kritiky, když neudělal nic, čím by si ji vysloužil.
Možná by Rysse prospělo ochutnat ponížení, které on tak důvěrně znal. Ale když jeho pohled padl na Xana a uviděl Atlanťanovy obří rozměry, věděl, že ten parchant by jeho sestru roztrhal na kusy. Stejně jako to udělal Styxxovi.
Nezáleželo na tom, jak moc ji nenáviděl, nemohl dovolit, aby se to stalo. Musí to zastavit.

Ale jak? 

11 komentářů:

 1. Děkuji za překlad ! ! !

  OdpovědětVymazat
 2. Díky za překlad:-)

  OdpovědětVymazat
 3. tak dnes spadla slza aj mne nie len Styxxovi, hrozné už aby ten bastard Estes skapal

  OdpovědětVymazat
 4. Dakujem za preklad momo:)

  OdpovědětVymazat
 5. Mám pocit, že sa príliš opakujem v komentároch, ale on je fakt chúďa.
  Ďakujem za kapitolku, dúfam, že čoskoro sa tu objaví ďalšia.

  OdpovědětVymazat
 6. Díky moc za překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 7. u acherona to takhle dopodrobna napsané nebylo..je mi jasné, že zažíval taky peklo, ale jeho všichni litují a stixxe mají za hajzla...a přitom to tak vubec není...díky tyhle knižce jsem změnila názor nejen na tu mrchu Ryssu...chudák náš malý Styxx :( Děkuji za překlad

  OdpovědětVymazat
 8. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 9. Dakujem za preklad

  OdpovědětVymazat