středa 9. dubna 2014

Dark Bites - 2. června 12 249 př. n. l.Bathymaas zadržovala úsměv, když naslouchala tomu, jak dav skandujejejím milovaným Ēperonům, kteří projížděli branami Korintu, zatímco ona sama stála na balkónu paláce. Zářili v lesklém bronzovém brnění, které pro ně vytvořila. Když drželi své štíty a stáli si bok po boku, zakrývalo každý centimetr jejich kůže a udržovalo je v bezpečí.

Za poslední rok si udělali v bitvách takové jméno, že to všem sedmi zajišťovalo, že budou v historických análech uznávání jako jedni z největších bojovníků, kteří kdy žili.
Dokázali, že jsou hodni toho stát se nástupci Chthonianů, kteří stále pokračovali ve svých válkách. Většina pantheonů se již naučila sechovat, Řekové ale dále bojovali s bezstarostnou nenuceností a pohrdáním. Rozzuřovalo ji, že Apollo, Ares, Zeus, Poseidon a Letonepřestávají lovit lidi.
Horší bylo, že útočili na Atlanťany, jako kdyby chtěli vyvolat válku mezi dvěma pantheony, takovou, která by stála nespočet smrtelných životů.
To bylo něco, co nemohla dovolit.
Takže držela hlídku nad svými muži, když se vrátili z boje. Od Apollonova zuřivého útoku na Aricla věděla, že od něj musí očekávat další zradu.
A my o vlku… ucítila za sebou Apollovu přítomnost.
„Ale ale… doufal jsem, že se tu objevíš.“
Odvrátila se od průvodu, aby se mladému řeckému bohu postavila tváří v tvář. „Proč i nadále balancuješ na hranách vah spravedlnosti?“
„Copak to nevíš?“
„Nemám tušení.“
Natáhl ruku a dotkl se její tváře. „Abych upoutal tvou pozornost.“
„Prosím?“
„Nepros. Je to nevhodné pro tak krásnou bohyni.“ Položil jí ruce na pas a přitáhl si ji k sobě. „Je skutečně pravda, že nemáš žádné pocity?“
Vzepřela se mu, ale nedokázala se zjeho sevřeníuvolnit. Bojovala s podrážděním, protože nebyla tak hloupá, aby ho dala najevo. „Je to tak.“
„Takže pokud bychom měli sex, byla bys vůči tomu ambivalentní?“
„Předpokládám.“
„Vyzkoušíme to a uvidíme?“
Odstrčila ho. „Ne. Nevyzkoušíme.“
Apollo se opřel o zeď a vztekle na ni zíral. „Neměla bys mě odmítat, Bathymaas. Nepřijímám odmítnutí dobře.“
„Tak by ses to měl naučit.“
To ho akorát rozzlobiloještě víc. Přenesl se a pak ji udeřil tak silně, že upadla na podlahu. Krev jí naplnila ústa, když jí v hlavě explodovala taková bolest, že ji to omráčilo. Nikdy ani nesnila o tom, že by rána tolik bolela a dalo jí to zcela nový respekt pro jejíĒperony a to, čím si procházeli v bitvách.
„Cítila jsi to, že?“ Zavrčel Apollo, když ji zase chytil. Popadl ji za horní část jejího oděvu.
Najednou se ozval rozzuřený řev a on se octil ve vzduchu.
Následovala ho rozmazaná skvrna, která s ním praštila o zeď. Několik vteřin jí trvalo, než si uvědomila, že to byl Aricles a že tedy právě on mlátí boha.
„Aricle!“ Vydechla a rozběhla se k němu dříve, než se Apollo zotaví natolik, aby mu útokoplatil.
Jakmile se dotkla jeho paže, přestal bušit do Apolla a ustoupil. „Jsi v pořádku, má bohyně?“
Pohladila ho po tváři a přikývla, než se otočila k Apollovi.
Zvedl se ze země a zíral na ně. „Žádám odplatu za jeho aroganci.“
Spolkla svou zuřivou nevěřícnost. „Aroganci? Jakou?“
„Zaútočil na boha.“
„Aby ochránil bohyni. Jeho činy byly oprávněné a ty bys měl být vděčný, že ho na tebe nepustím za to, čeho ses odvážil. Měl bys být chytřejší.“
Apollo vyplivl krev z úst na zem, kde zanechala jasně rudou skvrnu. „Za tohle se mu pomstím.“
„Dotkni se ho a já ti svou vlastní rukouvyrvu srdce z hrudi. Teď odtud vypadni, dokud ještě můžeš.“
Aricles se neodvážil hnout ze strachu, co udělal Apollovi, dokud bůh nebyl pryč. Ale jakmile osaměli, vzal Bathymaasinu tvář do dlaní, aby si prohlédl modřinu, která se vybarvovala na její jemné pleti. „Měla jsi mi dovolit hozabít.“
„A riskovat tak, že na tvou hlavu přivolám hněv jeho matky nebo otce? To nikdy.“
Něžně ji k sobě přitáhl a držel ji v bezpečí své náruče. „Měl jsem tu pro tebe být.“
„Byl jsi.“
Zuřivě se mu zaškubal sval v čelisti. „Co když tě znovu napadne?“
„Budu opatrná.“
„Bathio…“
Lehce ho políbila, aby umlčela jeho protest. „Nic se mi nestane. Ty jsi ten, o koho si dělám starosti. Jak jsi věděl, že tě potřebuju?“
„Nevím. Měl jsem špatný pocit a nemohl jsem dýchat, dokud jsem se sem nedostal.“
Vystoupila na špičky a objala ho. „Jsem ráda, že jsi to přišel prozkoumat.“

***
Apollo zaklel, když spatřil svou tvář v zrcadle. Ten lidský bastard poskvrnil jeho krásu. Ruce se mu třásly vzteky, když si omýval krev ze rtů, nosu a tváře.
„Co se ti stalo?“
Setkal se v zrcadle se šokovaným pohledem své matky. Stejně jako on měla i ona zlatavé blond vlasy, ale její oči měly stejně zelenou barvu jako u jeho dvojčete, Artemis. „Jeden z BathymaasinýchĒperonů mě napadl.“
„Na bitevním poli?“
„Ne. Jen jsem ji škádlil a ten bastard mě začal mlátit.“
Matka na něj zírala. „Cožpak ho za to nepotrestala?“
„Samozřejmě že ne. Jsou to její domácí mazlíčci.“
Leto zvedla bradu a její oči potemněly vztekem. „A ty jsi můj syn. Jak se mohl smrtelník opovážit na tebe vztáhnout ruku!“ Zkrátila vzdálenost mezi nimi a jemně si prohlédla jeho tvář. „Hned teď si to s ní vyřídím.“
„Nebude tě poslouchat. Už jsem se dožadoval odplaty, ale řekla, že to bylo oprávněné.“
Leto ohrnula rty. „Nemá právo mít poslední slovo, pokud jde o náš druh. Je s těmi jejími zákony spravedlnosti příliš rozmarná. Stále jsem rozzuřená kvůli tomu, jak jste s Artemis byli nuceni se narodit a za prokletí, které na vás Hera neoprávněně uvalila. Bez ohledu na to, co říká ta mrcha, to nebylo odůvodněné.“
„Věř mi, Matisera, já vím. Měl jsem rozervat krk jejího Ēperonského strážce svými zuby a ukázat jí na vlastní oči, jak spravedlivá ta kletba je.“
„Souhlasím, ale zabila by tě za to a tvrdila by, že je to spravedlnost. No… musíme najít něco, co bychom ukázali ostatním bohům. Něco, co by dokázalo, že není nestranná.“
„Jako co?“
Leto si těžce povzdechla. „Musíme ji přistihnout, jak porušuje pravidla.“
„A jak to uděláme?“
„Budeme ji sledovat, chlapče. Dříve či později něco pokazí.“


10 komentářů:

 1. OOOOO chudáci a sú v kely

  OdpovědětVymazat
 2. vďaka za kapitolku :)

  OdpovědětVymazat
 3. Vďaka za preklad.

  OdpovědětVymazat
 4. Děkuji za překlad ! ! !

  OdpovědětVymazat
 5. Mrcha, a Apolon je rozmazlený zmetek a měl by dostat pořádně přes prsty, ale mám nepříjemné tušení, že to bude ještě nějakou dobu trvat. Měl by si ho vzít do parády Archeron, stejně ho nesnáší :-) Tohle se naší dvojici asi pěkně vymstí. Díky moc za překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 6. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 7. Dík za překlad

  OdpovědětVymazat