pátek 4. dubna 2014

Dark Bites - 4. dubna 12 250 př. n. l.„Uteč se mnou, Ari.“
Aricleszpevnil svoje sevření kolemBathymaas, zatímco seděli na místě, kde obvykle rybařili. „Nemůžu, má lásko. A ty také ne. Máme příliš mnoho povinností.“

„To mě nezajímá, už ne. Nespravedlnost bude pokračovat. Je to v povaze smrtelníků. Bez ohledu na to, co udělám, pořád si budou vzájemně ubližovat. Ergo, posouvám se dál a vzdávám ten zbytečný boj. Jediné, co teď chci, je být s tebou.“
Zavřel oči a vdechoval její sladkou liliovou vůni, přejíc si, aby mohl na vše zapomenout a odejít s ní. Ale nemohl. A ona také ne. Nepochyboval o tom, že kdyby to udělali, za čas by se jej naučila nenávidět za to, jak ji změnil. „Musíme udělat, co můžeme, abychom pomohli druhým.“
Těžce si povzdechla. „A to je důvod, proč tě miluji, i kdyžteď tě nenávidím.“ Políbila ho na tvář.
Usmál se jejím protikladným slovům. To byla jediná nevýhoda jejích emocí. Byly občas příliš nestálé.
Bathymaas ho hladila po ruce, kterou měl položenou na jejím břiše, když proti zádům ucítila jeho erekci. Už sám sebe nesvazoval, ale nezkoušel na ni nic důvěrnějšího než polibek nebo dotyk. „Ari? Přemýšlel si někdy o tom, že bys měl děti?“
„Kdysi ano.“
„A teď?“
„Nikdy nebudu milovat žádnou jinou, má bohyně. Tak jsem o tom přestal přemýšlet.“
Byl ochoten zemřít jako panic, než aby ji zneuctil. To byl jeden z mnoha důvodů, proč ho milovala. Už veřejně slíbil, že zůstane cudný na její počest.
Ale takové vzácné srdce si nezasloužilo trpět.
„Miloval by ses semnou, kdybych tě o to požádala, Ari?“ Cítila, jak sebou při její otázce jeho penis škubnul.
„Bathio,“ pokáral ji jemně, „neblázni.“
Bathia bylo atlantské zjemnění jejího jména, které používal pouze tehdy, kdy se dotýkala jeho srdce. Většinou ji oslovoval jako „bohyně“ či „paní“ – tak, aby si připomenul, že se narodila ze Zdroje a nebyla smrtelníkem jako on. To byl důvod, proč si tak moc cenila chvil, kdy použil její jméno.
„Ale já chci vědět, jaké to je být s tebou úplně. Chci tě mít v sobě. A nemůžu si představit lepší dárek, než by bylo nosit v sobě tvé dítě. Můj vlastní malý Aricles.“
Aricles zaťal zuby, když si vychutnával ta slova. Znamenala pro něj víc než všechny ostatní. Přesto…
„Máš zůstat neposkvrněná. Víš to. Kým bych byl, kdybych znesvětil tak čistou bohyni?“
„Mužem, kterého miluji nade všechny ostatní. Dokonce i víc než mě samotnou.“
„Bath-“
Položila mu prst na rty, aby mu zabránila v protestu. „Řekni mi, že jsi o tom nepřemýšlel. Upřímně.“
Úsměv mu pohrával na okraji rtů. „Pokaždé, když se ke mně nakloníš, jak jsi sama cítila. Nemůžu být v blízkosti tvé liliové vůně, aniž bych neztvrdl.“
Vzala jeho ruku do své a zvedla si ji k hrudníku. „Pak se mnou zmírni svou bolest.“
Srdce se mu rozbušilo z pocitu jejích prsou proti jeho dlani. Na světě neexistovalo nic, co by chtěl ochutnat víc, než jejich napjatý vrcholek, ale…
„Nejsem nic víc než slabý smrtelník, Bathio. Ty jsi bohyně. Nemám právo se tě dotýkat, či se dožadovat jakékoliv části tebe.“
Otočila se mu v náručí tak, že před ním klečela. „A já mám právo se tě dotýkat?“
„Navždy jsem tvým služebníkem, má paní. Samozřejmě.“ Promluvil bez přemýšlení. A byl zcela nepřipraven, když nadzvedla jeho chitón, aby mohla svou jemnou ručkou polapit jeho erekci. Prudce vydechl, když ho její jemné prsty začaly hladit a pokoušet. „Bathio…“
„Pšššt,“ zašeptala mu do rtů, zatímco laskala jeho tělo. Po chvíli se s tichým vypísknutímodtáhla. „Udělala jsem ti něco?“
Zamračil se nad jejím znepokojením. „Proč si to myslíš?“
Natáhla ruku, aby mu ji ukázala. „Proč to z tebe vytéká?“
Jeho zamračení se změnilo v úsměv. „Nevím. Někdy to tak je.“
Zamračila se aprohlížela si svou ruku. „Je to stejné, jako když zvlhnu mezi nohama, když jsi blízko?“
Ariclesna ni po její otázce dokázal jen zírat. Celou minutu nedokázal přijít na to, jak by měl zareagovat. Byla někdy ohledně témat, o kterých se otevřeně nehovořilo, tak nestoudná, že ho točasto zastihlo nepřipraveného. „M-myslím, že ano.“
Odhrnula chitón stranou, aby se mohla podívat na jeho erekci. „Tvé tělo se od mého velice liší. Jsou všichni muži jako ty?“
„Předpokládám, že ano, ačkoliv nemám ve zvyku pobývat v blízkosti nahých mužů, zvlášť když jsou vzrušení.“
Tomu se usmála a pak zvedla ruku, aby mohla ochutnat to, co z něj vymámila. Z toho pohledu mu vyschnulo v ústech. Neměla ponětí, jak těžké bylo být v blízkosti její zjevné nevinnosti. I přes všechna ta staletí jejího života toho o smrtelnících věděla tak málo, a ještě méně o vztahu mezi mužem a ženou.
„Je to velmi slané.“
„To nemohu vědět.“
Znovu k němu sklonila ruku a pohladila celou délku jeho penisu. Zalapal po dechu, když jím projela nezmenšená rozkoš.
„Líbí se ti, když tohle dělám, že ano?“
Víc, než by kdy mohla tušit. „Bohyně… prosím… ty mě mučíš.“
„Pak se semnou miluj, Ari.“ Rozvázala svůj peplos a nechala ho sklouznout, čímž samu sebe zcela odhalila jeho hladovému pohledu.
Nemohl dýchat při pohledu na její dokonalé nahé tělo. Při pohledu na její plná, okrouhlá ňadra a tmavé chloupky mezi jejími stehny.
Dřív, než ji mohl zarazit, si položila jeho ruku na svůj odhalený hrudník. Při pohledu na jeho opálenou pokožku vedle té její, s napjatou bradavkou proti dlani…
Byl ztracen.
Klekl si a políbil ji, zatímco ho znovu popadla do dlaně. Sáhl dolů mezi jejich těla a přidržel jí ruku na penisua současně v jejím sladkém sevřenípřirážel.
Bathymaas se usmála kvůli rozkoši, kterou viděla v jeho tváři. A když posunul ruku tak, aby se jí dotkl v místě, kde cítila fyzickou bolest, zalapala po dechu díky té nejnádhernější blaženosti, jakou kdy pocítila.
„Jsi tak vlhká,“ vydechl jí do ucha.
„Říkala jsem ti, že se to děje vždy, když jsi nablízku, ačkoliv si nejsem jistá proč.“
Jemně ji položil na záda s jednou rukou přitisknutou k její páteři. Jeho síla ji nikdy nepřestane udivovat. Byl tak divoký a zároveň tak něžný.
Hladový pohled, kterým k ní shlížel, v ní roznítil oheň. Jeho ruka pokračovala v hlazení, nořila se hluboko do ní, a když začal její kůži dráždit jazykem, zůstala téměř bez dechu.
Pomalu, metodicky si polibky a jemnými kousanci razil cestu k jejímu uchu a hrdlu, odtud pak k jejím prsům. Celé její tělo se pod jeho dotykem chvělo. A když ruku nahradil ústy, vykřikla v extázi.
Aricles sotva popadal dech, jak mu v hrudi zběsile tlouklo srdce. Za celý svůj život nikdy neochutnal nic sladšího, než bylo její tělo. Vjela mu rukama do vlasů a tiskla ho k soběblíž, zatímco jí zvolnapůsobil rozkoš. V průběhu let se snažil představit si, jaké by to bylo mít ženu, ale žádná z jeho představ se nedala srovnat se skutečností. A nebylo to jen proto, že to bylo s bohyní. Bylo to proto, že ji miloval každou částí své bytosti.
Nic si neužíval víc, než když mohl tiše sedět vedle ní a odpovídat na její nesčetné otázky. I když byly trapné a děsivé. Byla to jediná osoba, se kterou rád mluvil. Se kterou mohl hodiny sedět a nezačal se nudit či být podrážděný.
Najednou jeho vlasy sevřela pevněji. Zaklonila hlavu a vykřikla, když se celé její tělo otřáslo. Zavřel oči a usmál se, vychutnával si ji ještě víc.
Když se konečně uklidnila, podívala se na něj. „Co jsi mi to udělal?“
„Říká se tomu orgasmus, má paní.“
Ještě pořád těžce oddechovala, když se zamračila. „Už jsi někdy nějaký měl?“
„Ne. Jen jsem slyšel, jak o nich můj bratr a další muži hovoří.“
„Musíš ho mít taky. Je to dosti pozoruhodné.“
Se smíchem si prolíbal cestičku zpátky po jejím těle nahoru, aby ji mohl políbit a pak se odtáhl, aby jí vrátil její peplos.
Zamračila se. „Co to děláš?“
„Ustupuji, dokud je tvé panenství stále neporušené.“
Posadila se, aby si ho mohla přitáhnout k sobě. „Můj Ari nikdy neustupuje.“
Vzal její drahocennou tvář do dlaní, zatímco se ji snažil přimět pochopit, proč teďustupuje. „Nechci ti nijak ublížit.“
„Jak by mi mohlo ublížit milování?“
Neměl žádné právo to udělat. „Zasloužíš si někoho lepšího než zaostaléhofarmářského chlapce, má bohyně.“
„Můj Fénix je hrdina a vítěz, a i když je ve svém srdci farmářem, není zaostalý. Nedovolím ti ho urážet.“
Zasmál se jejím slovům. Vždycky ho kárala, když urážel sám sebe a používala válečnou přezdívku, kterou mu dali ostatní, aby mu připomněla, že je víc, než co cítí ve svém srdci. Nevěděl, co to na ní bylo, že ho vždy pouhým pohledem nebo několika málo slovy přiměla cítit se jako král.
Položila se zase na záda a stáhla ho sebou. „A teď pojď do mě, můj pane, a najdi své potěšení.“
Když pokrčila kolena a roztáhla pro něj nohy, už nebyl schopný její žádost odmítat. Proklínal se za svou vlastní slabost, zatímco ukládal své tělo na její a jemně klouzal dovnitř.
Bathymaas zalapala po dechu kvůli pocitu plnosti, který ji prostoupil, když Aricles vklouzldo jejího těla. Několik úderů srdce se nepohnul a jen na sebe zírali. Usmála se na něj. „Miluju tě, Ari.“
Intenzita těch modrých očí ji spalovala. „A já miluju tebe. Každou svou částí.“ Pomalu a lehce začal pohupovat boky.
Zalapala po dechu a zasténala nad tím, jak skvělý to byl pocit. Sklonil se a věnoval jí polibek, který jí okradl o dech.
Vychutnávala si teplo jeho těla v ní i kolem ní, když přejížděla rukou přes tvrdé, perfektně tvarované svaly na jeho břiše. Byl jako síla a moc.
Ale především byl její.
Nikdy se takhle žádné jiné ženynedotýkal. Nikdy tuto svou součást s nikým jiným nesdílel. A za to ho milovala ještě víc.
Najednou zrychlil své pohyby a zaskřípal zuby. Vzápětí zavrčel a roztřásl se proti ní.
Její úsměv se rozšířil. „Vidíš, říkala jsem ti to.“
Tiše se zasmál. „A měla jsi pravdu. Bylo to úžasné. Konečně chápu, proč je můj bratr tak fascinován ženami.“ S přerývavým dechem se vzepřel na rukou a podíval se na ni, zatímco zůstávali spojeni. „Miluji tě, má bohyně, a přísahám ti, že se nikdy dobrovolně nedotknu jiné ženy.“
Vzala jeho tvář do dlaní. „Díky tobě jsem celá.“

Aricles zatajil dech, když se jej zmocnila syrová panika. Byl nadšený, že je šťastná, ale hluboko uvnitř nemohl přestat myslet na to, že to není správné a že je bohové nějakým způsobem potrestají za to, že se odvážili se vzájemně milovat. 

20 komentářů:

 1. Vđaka za pokračovanie :-)

  OdpovědětVymazat
 2. ďakujem za preklad :)

  OdpovědětVymazat
 3. Díky za překlad

  OdpovědětVymazat
 4. Děkuji za překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 5. Taky mám ten pocit. Bohové dokáží být pěkně náladoví šmejdi. Doufám, že jim to nakonec vyjde. Díky moc za překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji za překlad

  OdpovědětVymazat
 7. Ďakujem za preklad

  OdpovědětVymazat
 8. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 9. Vďaka za preklad.

  OdpovědětVymazat
 10. prečo mám taký pocit že oni dvaja sú vlastne Styxx a Bethany?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nooooo :) tak túto odpoveď beriem ako áno

   Vymazat
  2. Ono to tak uplne neni, ale jsi blizko :) Vsak uvidis, je to vysvetleno v epilogu tehle povidky. Ja ji snad brzo doprekladam... az budu mit trochu casu. Chybi mi do konce uz asi jen 30stran +-

   Vymazat
 11. Děkuji za překlad ! ! !

  OdpovědětVymazat
 12. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 13. Díky za překlad

  OdpovědětVymazat
 14. Moc děkuji za překlad! :-)
  D.

  OdpovědětVymazat