středa 16. dubna 2014

Styxx - 26. září 9532 př. n. l.Styxx se držel zpátky, zatímco se otec a Ryssa blížili ke strýcovu atlantskému domovu. Týraly ho nechtěné vzpomínky, když myslel na to, co se mu stalo, když tu byl naposledy. Nejtrýznivější byly pořád ty vzpomínky, které mu chyběly. Už nikdy se přesně nedozví o všem, co mu udělali.
Přál bych si, abychom to tu mohli vypálit do základů...
Vůbec nic se na tom hrozivém místě nezměnilo. Bylo to přesně tak, jak si to Styxx pamatoval. Až do posledního děsivého kamínku.

Lenas, strýcův sluha, otevřel dveře a upřeně na ně civěl.
Otec nad sluhovou drzostí ztuhl. „Přišel jsem si vyzvednout Acherona, odveď mě k němu.“
Lenas otevřel dveře dokořán a vpustil je tak dál. Přejel Styxxovo tělo vášnivým pohledem.
Jsou si tak strašně podobní... úžasné. Zajímalo by mě, jestli jsou i v posteli stejně dobří.
Styxx se přikrčil. Estes nepůjčoval Acherona jen svým přátelům a zákazníkům, ale také služebnictvu. Když zamířili do vstupní haly, vystoupily mu na mysl podivné obrazy.
Byly to vzpomínky?
Přišly a odešly tak rychle, že si nebyl jistý, co jeho mysl chtěla, aby věděl či poznal.
Styxx, který se pokoušel odtlačit podobné myšlenky stranou, zpomalil, když se přiblížili k pokoji, ze kterého vycházely zvuky, které mu byly až příliš povědomé. Lenas si je vědoucně změřil, než otevřel dveře do ložnice, ve které Acheron pracoval na dvou zákaznících.
„Co má ve jménu Háda tohle být?“ zařval otec.
Ryssiny oči se rozšířily hrůzou, než si zakryla ústa a odvrátila se.
Styxx nemohl dýchat při pohledu, který se jim naskytl. Úplně nahý Acheron byl zabořený mezi ženinýma nohama, zatímco muž plně využíval Acheronovy pozice ke svému vlastnímu potěšení.
Muž se odtáhl od Acherona s divokým zakletím. „Co má tohle znamenat?“ dožadoval se odpovědi velitelským tónem. „Jak se opovažujete nás rušit!“
To rozhodně nebyl tón, který by jeho otec dokázal ocenit a Styxx byl velice rád, že on nebyl tím, kdo ho použil.
Acheron naposledy hravě olízl ženino tělo, než se převalil na záda. Nestydatě nahý ležel na posteli a uculoval se.
„Princi Ydorusi,“ řekl Acheron rozzuřenému muži, který mluvil na otce. „Seznam se s králem Xerxesem z Didymosu.“
To princův vztek trochu zchladilo, ale ne o moc.
„Nechte nás,“ zavelel otec.
Uražený princ si posbíral věci a společnici a udělal, co mu král přikázal.
Chytrý tah, kámo.
Acheron si otřel ústa do pokrývky. Měl na kůži ošklivé šedé podlitiny, které Styxx znal až příliš dobře. Byl vyzáblý a měl na krku, pažích, zápěstích a kotnících ty prokleté zlaté okovy.
Acheron si sugestivně olízl rty a schválně tak ukázal erotiki sfairi, kterými měl probodnutý jazyk. Styxx dal bratrovi za tuhle hloupost bod. Zvlášť když se pak opřel s pokrčenými lokty a doširoka roztaženýma nohama, aby dal otci jasně najevo, co přesně je zač.
„Co vás sem přivádí, Veličenstvo?“ zeptal se Acheron posměšně chladným tónem. „Přejete si snad se mnou také strávit nějaký čas?“
Styxx sebou při té zuřivé, vzdorovité nabídce, o které věděl, že otcem projede jako meč, trhl. Acheron neměl ani ponětí, co právě uvádí do pohybu, ale Styxx ano. Jen nevěděl, jak to má zastavit.
Horší bylo, že se mu vrátily vzpomínky na dobu, kdy byl na Acheronově místě. Až příliš dobře chápal nenávist a vztek, kterým se chtěl ohánět. Chtěl otci mrštit do tváře, co jim Estes udělal. Přinutit krále vypořádat se s realitou, ke které byli přinuceni proti jejich vůli. Acheronovy prchlivé emoce hnaly jeho vlastní na hranu a zanechávaly ho obnaženého a emociálně krvácejícího.
„Vstaň,“ zavrčel otec. „Zahal se.“
Jeden koutek Acheronových úst se zkroutil v posměšném výrazu. Pokrčil kolena a zaujal tak sexuálně vábivou pozici. Styxx byl rád, že to Ryssa nevidí. „Proč? Lidé platí pět set zlatých na hodinu, aby mě viděli nahého. Měl bys být poctěn, že se můžeš podívat zadarmo.“
Bratře, přestaň.
Ale Styxx ta slova nemohl vyslovit, když se do něj zaryly zapomenuté detaily. Náhle se rozpomněl na to, jak byl v této místnosti.
S Acheronem i bez něj.
„Čtyři tisíce solasů za první zásun! Kdo chce okusit řecké božstvo a královský majestát?“
„Jak se ti to líbí, výsosti? Řekni mi, jak moc toužíš po mém penisu... pros mě jako malá děvka, kterou jsi.“
Styxx sebou trhl a pokoušel se to odehnat pryč a soustředit se. Ale bylo to nemožné. Chtěl dělat něco jiného než tu stát a znovu prožívat hrůzu, které se ani jednomu z nich nikdy neměla stát.
Otec Acherona hrubě popadl za paži a vytáhl ho z postele.
Acheron přikryl jeho ruku svou vlastní a zašklebil se na něj. „Je to tisíc zlatých na hodinu, pokud mi chceš nadělat modřiny.“
Patnáct set přinutit ho krvácet... Styxx sebou trhl, když mu v hlavě naskočil Estesův ceník.
Král udeřil Acherona tak tvrdě, že upadl na podlahu a nahý se rozplácl na záda.
Staxx zalapal po dechu, když v jeho vlastní lebce explodovala bolest. Byla to tak krutá rána, že na několik vteřin pořádně neviděl.
Acheron se rozesmál, olízl si krev z koutku svých úst a svou označenou rukou se vzepřel o podlahu. „Přinutit mě krvácet stojí patnáct set.“
Styxx ucouvl, když Acheron potvrdil jeho předchozí vzpomínku.
Otec zkroutil rty. „Jsi nechutný.“
Styxxovi se zvedl žaludek. To bylo to, co by si otec myslel i o něm, kdyby se někdy dozvěděl, že nosil stejné okovy jako Acheron. Viděl na podlaze krvácet sám sebe, ne svého bratra. Přesně to by se mu stalo, kdyby otec někdy zjistil, že ho prodávali.
Kdyby někdy spatřil značku, kterou měl Styxx poblíž svého penisu.
A kdyby se někdy dozvěděl, že Styxx zavraždil svého strýce...
Otec by ho vlastnoručně vykuchal. Přesně tak, jako to udělala matka.
Acheron se jízlivým úšklebkem překulil na bok a zvedl se z podlahy. „Opatrně, otče, mohl bys zranit moje city.“ Obešel otce jako hrdý, pronásledující lev a prohlédl si ho od hlavy až k patě. „Och, počkat, já zapomněl. Kurvy nemají city. Nemáme žádnou důstojnost, kterou bys mohl urazit.“
„Nejsem tvůj otec.“
Styxx sebou trhl nad vážností otcova odmítnutí jeho dvojčete a vzpomněl si, jak zmučený a rozháraný byl jeho otec, když rozřízl Styxxovu paži.
„Ano, tenhle příběh dobře znám. Vtloukali jej do mě roky. Ty nejsi můj otec a Estes není můj strýc. Chránilo mu reputaci, když si všichni mysleli, že jsem jen nějaký chudý sirotek, kterého našel na ulici a kterému poskytl útočiště. Je v pořádku prodávat žebráka bez domova, bezcenného bastarda. Aristokracie se mračí na ty, kteří prodávají své vlastní pokrevní příbuzné.“
Jak jen si Styxx přál, aby to byla pravda.
Otec ho znovu udeřil.
Styxx si otřel krev ze své vlastní tváře dřív, než ji někdo uviděl. Ale otec i Ryssa byli příliš zaujatí Acheronem, než aby věnovali pozornost jeho stavu. Díky bohům za drobná milosrdenství.
Acheron se zasmál, naprosto nevyvedený z míry tím, že mu z nosu tekla krev až na rty. „Jestli mi chceš doopravdy ublížit, zazvoním, aby přinesli biče. Ale jestli mě budeš dál bít do obličeje, strašně Estese naštveš. Nemá rád, když kdokoliv poznamenává můj půvab.“
„Estes je mrtvý!“ zařval otec.
Styxx se přikrčil nad čirou zuřivostí, která z těch slov zněla.
Acheron ztuhl na místě a zamrkal, jako by nemohl uvěřit tomu, co slyšel. „Estes je mrtvý?“ zopakoval dutě.
Král se na něj zašklebil. „Ano. Škoda, že na jeho místě nejsi ty.“
Acheron se zhluboka nadechl a úleva v jeho očích byla téměř hmatatelná. Ve Styxxově hlavě zazvonily jeho myšlenky. Je po všem. Konečně je po všem. Ten zvrácený bastard je mrtvý a já jsem volný...
Poprvé se Acheron setkal s jeho pohledem. Styxx v těch vířících stříbrných očích v identické tváři viděl svou vlastní hanbu, sebenenávist a nekonečnou úlevu.
A i když byli osvobození od Estesových budoucích činů, nic je nikdy nezbaví těch, které jim udělal v minulosti.
Já vím, bratře. A je mi to líto.
Acheronova úleva otce rozzuřila.
„Jak se opovažuješ pro něj neplakat. Chránil tě a staral se o tebe.“
Acheron si odfrkl a obrátil svůj suchý pohled ke králi. „Věř mi, dobře jsem mu za jeho ochranu a péči zaplatil. Každou noc, kdy si mě bral do své postele. Každý den, kdy mě prodával všem, kteří zaplatili jeho cenu.“
„Ty lžeš!“
Ta slova se do Styxx zabodla jako nůž, okradla ho o dech a nechala ho nevěřícně zírat. Ty zatracený kuse hovna! Jak můžeš popírat to, co máš před očima? Jak může nazývat Acherona lhářem, když je přímým svědkem toho všeho?
V tu chvíli, úplně poprvé, byl Styxx opravdu rád, že Estese zabil. Litoval jen toho, že to nebyl násilnější a bolestivější konec.
Acheron zíral na krále. „Jsem kurva, otče, ne lhář.“
S řevem zrozeným ze smutku, vzteku a nenávisti král zaútočil na jeho bratra. Zuřivě bil a kopal do Acherona, který se vůbec neobtěžoval bojovat nebo se alespoň chránit.
Styxx se s obtížemi snažil dýchat při divokosti otcova útoku, zatímco jeho vlastní tělo reagovalo na každý úder. Dělal, co mohl, aby zůstal stát. Jestli něco rychle neudělá, všichni zjistí o dvojčatech pravdu.
Bohové jim oběma pomoz, jestli se to stane.
Uvězněn v agónii, odtáhl otce pryč od bratra. „Prosím, otče,“ procedil mezi zuby, zatímco se snažil nedat najevo svou vlastní bolest. „Uklidni se. To poslední co potřebuješ, je přetěžovat své srdce. Nechci se dívat na to, jak umíráš stejným způsobem jako Estes.“
Podle očekávání připomínka toho, že Estes byl mladší a zemřel na údajný srdeční záchvat ve spánku, otce uklidnila a poskytla Styxxovi šanci potlačit bolest, kterou mu otec způsobil. Znovu si otřel krev z obličeje, zatímco otec zíral dolů na jeho dvojče.
Ryssa přispěchala k Acheronově boku.
„Ne,“ řekl Acheron a odtáhl se od ní. Vyplivl na podlahu krev z úst, kde se divoce rozstříkla.
„Vypadni,“ zavrčel na něj otec. „Už nikdy tě nechci vidět.“
Ta slova Styxx zasáhla tvrději než pěst.
Acheron se rozesmál a pak se bez mrknutí oka setkal se Styxxovým pohledem. „Poněkud obtížné, že?“
Král se po něm znovu natáhl, ale Styxx se postavil mezi ně. Musí je držet od sebe a nějak to urovnat.
Jakkoliv.
„Stráže,“ zavolal, toužíc po tom, aby odtáhli jeho bratra do bezpečí, než se otec uklidní.
Objevily se okamžitě.
Acheron zíral na Styxxe s nenávistí, která byla schůdným řešením problému. Vím, že mě uvnitř své hlavy slyšíš, bratře. Přesně tak jako když jsme byli děti, a já jsem chtěl, abys viděl, jak moc tě tvůj drahý otec opravdu miluje, že by nás mohl velice snadno vyhodit.
Řekni mi upřímně, Styxxi, sál a lízal jsi v noci otcovo péro a jeho koule? Musíš se jeho varlaty dusit a sát ho pořádně tvrdě a dosucha, že tě tolik miluje a mě tak silně odmítá.
Když do něj tvrdě udeřily Acheronovy ďábelské myšlenky, zaslepil ho temný a smrtící vztek. Jak se Acheron opovažuje mu to hodit do tváře, když přesně ví, jak moc to bolí! Bylo to mnohem víc než kruté. Ještě horší byla Acheronova vzpomínka na to, jak natírá olejem Styxxovo tělo a připravuje ho tak na muže, kterému ho Estes prodal.
Vítej v mém světě, bratře...
Acheron necítil vůbec žádné výčitky svědomí nad tím, co Styxxovi udělal, dokonce ani když viděl příšerné jizvy, které na Styxxovi zanechali kněží. I jim se jeho bratr posmíval.
Příště bys měl nechat cejchy vychladnout, než s nimi budeš masturbovat.
V tu chvíli chtěl Styxx svého bratra zabít. Ať už to bylo jeho dvojče nebo ne.
Místo toho ale Styxx trhl bradou směrem k Acheronovi. „Vyhoďte to smetí na ulici, kam patří.“
Acheron se zvedl na nohy. „Nepotřebuji jejich pomoc. Můžu projít dveřmi po svých.“
Styxx na něj zíral se stejnou nenávistí, s jakou Acheron pohlížel na něj. Udělej to, dokud si toho schopný.
Ryssa zavrtěla hlavou. „Potřebuješ oblečení a peníze.“
Otec zkřivil rty. „Nezaslouží si vůbec nic. Nic než naše opovržení.“
Acheronova potlučená tvář byla naprosto klidná. „Pak jsem opravdu bohatý vším tím množstvím, které jste mi projevili.“ Ve vší své nahé kráse se šoural ke dveřím, pak se ale ještě jednou s úšklebkem zastavil. „Víš, trvalo mi dlouho, než jsem přišel na to, proč mě tak strašně nenávidíš, Veličenstvo.“ Acheron se pevně zadíval Styxxovi do očí. „Ale nejsem to já, koho ve skutečnosti nenávidíš, že? To, co opravdu nenávidíš je to, jak strašně moc chceš opíchat svého vlastního syna.“
Otec vztekle zařval, zatímco se brutalita těch slov zaryla do Styxxova srdce. V tu chvíli Styxx poznal skutečnou hloubku strýcovi zkaženosti. Vrazil mezi něj a Acherona trvalý klín.
Takový, který se po tomto nikdy nezahojí. Styxx na tenhle úder nikdy nezapomene.
Stejně jako Acheron.
Acheron s hlavou vysoce vztyčenou opustil pokoj.
Ryssa si je oba prohlédla se vším odsouzením, které cítila. „Jak jste mohli? Řekla jsem ti, co s ním Estes udělal a ty jsi tomu nevěřil. Jak ho z toho teď můžeš obviňovat?“
Otec zavrtěl hlavou. „Estes to neudělal. Tohle si Acheron udělal sám. Estes mi řekl o způsobu, jakým se předvádí a vychloubá se svým tělem. O tom, jak každého pokouší. Je to ničitel, přesně jak řekli při jeho narození. Nespočine v míru, dokud nezničí každého, kdo se pohybuje v jeho blízkosti.“
„Je to jen zmatený chlapec, otče. Potřebuje rodinu.“
Její slova se do Styxxe zařízly hodně hluboko. A co jsem já, drahá sestro? Je úplně stejně zaslepená a soustředěná sama na sebe jako otec. Jak může vidět Acherona tak jasně a jeho vůbec?
Ale vzhledem ke kruté surovosti bratrových slov na rozloučenou, věděl, že jeho bratr je ve svých myšlenkách od nevinnosti stejně daleko jako ve svých činech.
V tu chvíli je Styxx nenáviděl všechny. Otec. Matku. Ryssu i Acherona.

Nejvíc ze všech ale nenáviděl sám sebe. 

15 komentářů:

 1. Děkuji za překlad a korekci ! ! !

  OdpovědětVymazat
 2. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 3. ďakujem za preklad

  OdpovědětVymazat
 4. Díky moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 5. Chce se mi brečet kvůli oběma....vím, že Acheron trpěl, ale je tolik zaslepený vlastní bolestí a sebelítosti,. že nevidí skutečnost..on sám si zařídil takové peklo v paláci....Styxx by ho bránil, kdyby se nechoval takhle :( ale na druhou stranu potom co zažil, kdo by se mu mohl divit. Estes i Xerxes bvy měli shnít v pekle...děkuji za překlad

  OdpovědětVymazat
 6. Ach, z dvoch milujúcich malých bratov sa stali takýto nenávistní zatvrdenci. A pritom by stačilo, keby si to vyjasnili. Obaja trpeli počas svojho detstva, čiže majú oveľa viac spoločného, ako si myslia. Celé to je hrozne smutné. Hlavne, keď si viem vďaka knihe o Acheronovi predstaviť, čo sa ešte bude diať. No, už aby sme boli v prítomnosti, tá bude určite smutná, ale už lepšia.
  Veľmi pekne ďakujem za preklad, dúfam, že čoskoro sa tu objaví ďalšia kapitolka. :)

  OdpovědětVymazat
 7. Děkuji za překlad

  OdpovědětVymazat
 8. ďakujem za preklad

  OdpovědětVymazat
 9. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 10. Dakujem za prekald

  OdpovědětVymazat