středa 25. června 2014

Styxx - 11. listopad 9532 př. n. l.Bylo krátce po půlnoci, když Styxx vstoupil hlavními dveřmido paláce. Myslel si, že mu to projde, dokud nevyšel nahoru po schodech a nesetkal se tam s otcem.
Výraz v otcově tváři byl všechno možné, jen ne vítající. Udeřil ho hřbetem dlaně tak silně, až se mu uvolnily zuby z dásně.

„Vždycky mě musíš veřejně ponížit a ztrapnit, viď že ano?“
Styxx si z nateklých rtů setřel rukou krev. „Čím, otče?“
„Odmítl jsi královu nabídku, rozdal jsi bez povolení královský poklad plebejcům, a pak ses vykašlal na město, které tě vítalo doma a urazil šlechtice a jejich ženy tím, že ses nezúčastnil slavnostní hostiny pořádané na tvou pochybnou počest.“
Otec už vytvořil celý seznam přestupků.
„Co na to můžeš říct, chlapče?“
Styxx si olízl své krvácející rty. „Myslím, že král Kreon byl vůči tobě se svými dary víc než štědrý, otče. Natolik štědrý, že by ti nemělo chybět to málo, co dal mě osobně za moje služby jeho armádě. Myslel jsem, že to lépe poslouží mužům, kteří opustili své rodiny a riskovali pro nás životy, než kdybych to dal do pokladnice na zaplacení matčina pití a Ryssiných rób. Odpusť mi mé sobectví. A co se týče šlechticů a jejich žen... pochybuji, že mě postrádali, když jsi je pustil ke svým zásobám. A upřímně řečeno, nechtěl jsem být po návratu domů ponížen na palácových schodech matčinými a sestřinými urážkami nebo vidět v tvých očíchvztek nad tím, že jsem rozházel svůj podíl toho, co jsem získal. Takže tě znovu prosím – odpusť mi, že jsem tě urazil tím, že jsem se snažil sám sebe uchránit dalšího veřejného ponížení.“
„Měl bych tě za tvou drzost nechat zmrskat.“
„Dobrá. Půjdeš vzbudit vykonavatele nebo bych to měl jít udělat já?“ Styxx ho chtěl obejít, ale otec ho popadl za paži a přinutil ho tak zastavit.
V čelisti mu divoce zaškubal sval, když se setkal s otcovým bezradným pohledem.
„Nerozumím ti, chlapče. Dal jsem ti všechno, co by princ mohl mít či chtít, ale tobě to pořád není dost. Jsi vzteklý. Bezohledný... možná jsem si měl podržet Acherona a nechat Estese, aby místo něj udělal děvku z tebe.“
Ta slova do něj narazila stejně jako Apollonova pěst. „Ty jsi to věděl?“
„Ne... do všech podrobností. Ale měl jsem podezření.“
Styxx se nemohl nadechnout, zatímco ho tvrdě sevřela ledová, drsná brutalita. „Jak jsi mohl mít podezření a nic neudělat?“
„Udělal jsem to, abych ochránil tebe a jeho dostal pod kontrolu.“
Styxx si odfrkl. „Ochránil mě?“
„Tvůj život závisí na tom jeho.“
Takže...? „A co teď? Ty nevíš, kde...“ Styxxův hlas se vytratil, když ho do obličeje tvrdě zasáhlo poznání. „Ty víš, kde se Acheron momentálně nachází.“
„Samozřejmě, že ano. Nemohl sis snad ani na vteřinu myslet, že bych ho nechal volně pobíhat, když je tvůj život vázaný na jeho, že ne?“
Styxx pohlédl stranou, než ho mohlo dostihnout pokušení toho starého bastarda praštit. „Už nevím, co si mám myslet, otče.“
Král se po něm natáhl.
Styxx ustoupil mimo jeho dosah. „Nedotýkej se mě. Jak jsi mohl dovolit, aby moje dvojče prodávali a kupovali?“
Nedostatek lítosti na otcově tváři ho šokoval. „Byla to dokonalá pomsta. Bohové ošukali mou královnu. Je spravedlivé, že jsem nechal ojet jejich levobočka.“
Jak má tohle Styxx brát? Pro Acherona, jeho identické dvojče, je správné žít v naprostém utrpení a být každodenně zneužívaný?
To proto jeho samotného teď Apollo mučí? Bohové si vynucují svou vlastní odplatu za to, co král jednomu z nich udělal? A Styxx je jejich nástroj?
„A co já?“
Otec se zamračil. „Co ty?“
Styxx podle otcových myšlenek poznal, že král nemá ani ponětí o tom, že Estes zneužil i jeho, a zcela určitě nevěděl o Apollových útocích. „Řekl ti Estes, že Acherona sexuálně zneužívá?“
Otec ho popadl pod krkem a odstrčil ho. „Můj bratr nikdy nic takového neudělal. Je to lež, kterou ten bastard vyslovil nahlas. Já znám pravdu.“
Ne, neznal. Styxx srazil jeho ruku stranou. „Kde je můj bratr?“
„Je někde, kde nám nemůže škodit.“
V tu chvíli Styxx mohl zabít otce snadněji, než zabil svého strýce. „Kde?“ procedil skrze zaťaté zuby.
„V bordelu.“
„Chci jeho jméno.“
„Proč?“ Otec přimhouřil oči. „Chceš ho taky ojet?“
Styxx zbledl. Ne... to určitě nechce. „Taky?“
Otec ho znovu udeřil. „Nikdy jsem se té špíny nedotkl. Z jakého jiného důvodu bys měl chtít vědět, kde je?“
Třeba proto, že si ve skutečnosti o svého bratra dělám starosti a mám ho rád.
Ale moc dobře věděl, že není radno tohle říkat nahlas. Proto dal svému otci odpověď, kterou ten bezcitný parchant dokázal pochopit. „Rozhodně do něj nechci vejít a být nesprávně identifikován jako můj bratr. Jaké je to jméno?“
Přesně jak očekával – tohle tu ubohou příšeru uklidnilo. „Catera.“
„Díky.“ Styxx zamířil ke schodišti.
„Kam jdeš?“
„Jsem si jistý, že nakonec do Tartaru. Ale teď... ven.“
„Styxxi!“
Ignoroval otcův křik, když opouštěl palác, aby zamířil do centra města. V tuhle chvíli mu bylo úplně jedno, co mu otec udělá. Koneckonců, jaký by v tom byl rozdíl?


***

„Pokud chceš kurvu -“
Styxx utnul muže divokým zavrčením. „Řekl jsem ti, že chci vidět Cateru. Hned!“
„Ona se s klienty nevídá.“
Styxx zatlačil malého muže do stínu a stáhl si kápi. „Já nejsem klient, a pokud nechceš, aby tenhle nevěstinec lehl popelem a každý v něm byl zatčen a popraven, navrhuji ti, abys ke mně okamžitě přivedl majitelku. A nikomu neříkej, kdo jsem.“
Bez váhání mu vyhověl.
Styxx si znovu zakryl hlavu a ujistil se, že neprozradí svou totožnost. Krev mu tuhla v žilách, když naslouchal tomu, jak se všude kolem něj uzavírají obchody. Ještě horší ale byly prchavé vzpomínky na lidi, kteří si kupovali jeho...
„Můžu ti pomoci?“
Podíval se přes rameno a spatřil za sebou drobnou postarší ženu s rusými vlasy. „Catera?“
„Ano?“
„Potřebuji s tebou mluvit o samotě.“
Odmítavě zavrtěla hlavou. „Tohle už nedělám.“
„Nechci tě do postele, ženská,“ zavrčel Styxx. „Jsem tu proto, abych ti sdělil podmínky, za kterých bude moct tenhle nevěstinec pokračovat ve své činnosti.“
Přivolala gestem urostlého muže, aby se k nim připojil.
Styxx se nad tím ušklíbl. Jako by ho po tom všem, čím prošel, mohl někdo zastrašit. „Pokud si ceníš jeho a svého života, vezmeš mě hned teď někam do soukromí.“
Zvedla ruku, aby blížícího se muže zastavila. Několik vteřin uvažovala, pak ale přikývla. „Následuj mě.“ Odvedla je do malé místnosti v zadní části nevěstince.“
Ve chvíli, kdy se dveře zavřely, si Styxx stáhl kápi.
Z tváře jí vyprchala barva, když před ním padla na kolena. „Vaše Výsosti, prosím odpusťte mi -“
„To je v pořádku,“ řekl a utnul ji tak. „Teď vstaň.“
Okamžitě poslechla. „Co pro vás mohu udělat, Výsosti?“
„Doneslo se ke mně, že máš... zaměstnance, který vypadá stejně jako já.“
„Acherona.“
Nebyl si jistý, jestli by se mu mělo ulevit, nebo jestli by ho to mělo spíš vyděsit. „Je to tedy pravda?“
„Ano.“ Její čelo zvrásnil strach a starost.
„Uklidni se, ženo. Jen se chci ujistit, že je o něj postaráno.“
Zamračila se. „Nechápu to.“
Poprvé v životě Styxx plně využil výhod svého postavení a titulu. „Není na tobě, abys to chápala. Jen poslouchej.“ Vytáhl peněženku a otevřel ji. „Nechci, aby byl přepracovaný. Bude mít polovinu týdne volnou, aby dělal, co bude chtít a ty se postaráš o to, aby měl to nejlepší, co mu můžeš poskytnout. Včetně péče v době, kdy bude nemocný.“ Položil svou peněženku na stůl. „Dokud podle toho budeš jednat, budu ti nechávat každý měsíc posílat peníze. Jestli se ke mně dostane jen slovo o tom, že ho zneužívají, budu tě za to považovat osobně zodpovědnou a následky nebudou hezké ani radostné.“
Oči se jí zaleskly hamižností. „Ano, Výsosti. Ještě něco?“
Zavrtěl hlavou. „Jen se o něj postarej.“
Nahlédla do jeho peněženky a oči se jí rozšířily. Pak se usmála. „S největším potěšením.“ Zaváhala, než ji zavřela a sebrala ze stolu. „Mohu promluvit na rovinu, Výsosti?“
„Pokud musíš.“
Přejela pohledem po celé délce jeho těla. „Zpočátku bylo docela zarážející, jak moc mu straníš. Ale vy dva si nejste vůbec podobní.“
Kéž by to tak byla pravda. Měli toho společného mnohem víc, než by kdy kdo hádal. Ačkoliv mezi nimi byl jeden důležitý rozdíl.

„Věř mi, vím to, madam. Já jsem z nás dvou tím, kdo je pěkně smrtícím bastardem, když se s ním někdo pustí do křížku.“ A s tím si zvedl kápi a odešel. 

14 komentářů:

 1. Děkuji za překlad a korekci ! ! !

  OdpovědětVymazat
 2. Díky moc za překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Ďakujem, si skvelá

  OdpovědětVymazat
 4. Ďakujem za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 5. Díky za překlad a korekci

  OdpovědětVymazat
 6. Hajzel jeden, on to dokonca vedel??? Mal by si to vyskúšať na vlastnej koži....
  Ďakujem za preklad :)

  OdpovědětVymazat
 7. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 8. Dakujem za preklad

  OdpovědětVymazat