čtvrtek 28. srpna 2014

Zrozen ze Zuřivosti - Kapitola 5 2/2

Devcata, mate to bez korekce, ale nechtela jsem, abyste musely cekat, protoze jsem ted nemela cas prekladat... Takze si uzijte cteni :)
Znovu přes ni přehodil přikrývku. „Před tímhle stanem jsou dvě děti. Moje neteř a synovec. Ani jeden z nich tady nepřežije na vlastní pěst. Když mě zabiješ, odsoudíš k smrti i je. A stejně jako tvá dcera si nezaslouží zemřít za mé zločiny. Dovol mi je dovést do bezpečí, a pak se ti vzdám. To přísahám na svou pokrevní linii.“
Sumi se zamračila nabídce, která byla v podstatě sebevraždou, což oba věděli.
„Proč mě prostě nezabiješ?“
„To je to, co chceš?“
„Ne tak docela. Ale nechápu, proč bys dělal něco takového, když by má smrt byla mnohem jednoduším řešením.“
Ani Hauk si tím nebyl jist. Jeho emoce byly rozvířené. Jediná věc, ke které se neustále vracel, byla budoucnost Thii i Darice.
Keris byl odříznut předtím, než měl šanci žít. Než mohl vidět narození vlastního syna. Hauk je o to nechtěl připravit. Měli mnohem víc pro co žít než on.
Upřímně řečeno, jediná budoucnost, co ho čekala, byla příšerná a chladná. Dokonce i mučení Kyrovou rukou bylo lepší než to, co ho čekalo doma. Už zažil víc než férový podíl Darianina „soucitu“. Opravdu ho nechtěl víc.
Dříve či později zemřeme všichni. A raději by to udělal z dobrého důvodu, než ze špatného.
Odkašlal si a ztišil hlas tak, aby ho děti nezaslechly. „Ze dvou důvodů. Za prvé, kdyby nebylo té tvé nehody, byl bych už mrtvý. Měla si mě na mušce a oba to víme. Za druhé, pokud jsi mě tu našla ty, mohl by to dokázat i někdo jiný. V tom případě, až padnu, chci vědět, že budou doma živí a nezranění.“
Sumi si nebyla jistá, co si o něm myslet. Jediná věc, kterou by od něj nikdy nečekala, zejména s ohledem na způsob, jak bojoval v bitvě, byl tento stupeň lidskosti a lásky. Ne od Andarionského muže, který si z mnoha důvodů mohl přát její smrt, a mohl to více než snadno zařídit. To se vzpíralo všemu, co jí sestra řekla o jeho rase.
Ale nebylo pochyb o temném utrpení v jeho očích. To odhodlání zemřít, aby zachránil svou rodinu, ji spalovalo výčitkami svědomí. Bylo to tak nečekané.
A přesto…
„Tvá ušlechtilá nabídka má jeden háček.“
Povytáhl jedno obočí.
„Už nejsem vražedkyní Ligy.“
I druhé vystřelilo k severu.
Sumi se dostala do role, které se Kyr dožadoval, aby z něj mohla tahat informace. „Utekla jsem jim. To je důvod, proč jsem tu. Skrývám se. Nenašla jsem já tebe. To ty jsi našel mě.“
Ach, ano, tohle byl děsivý pohled. Ale nebylo pochyb, že i přes planoucí zamračení se snažil zjistit, zda mu lhala či ne.
„Čekáš, že tomu uvěřím?“ Zeptal se.
„Proč bych jinak byla tu?“
„Abys mě zabila.“
Teď bylo na ní, aby povytáhla obočí nad tím prostým prohlášením bez emocí. Jasně, bylo pravdivé, ale přesto… „Můj bože, ty máš teda ego. Točí se kolem tebe i celý vesmír?“
„Když se jedná o smrt a zradu, tak k tomu má tendence.“ Pohlédl ke vchodu do stanu. „A nejde tu jen o mě. Jde taky o .“ Kývl bradou směrem k hádajícím se hlasům.
 „Opravdu je miluješ.“
Bez zaváhání přikývl. „Thiina matka už byla brutálně zavražděna jejím otčímem. Její otec i nevlastní matka by byli zničeni, pokud by se jí něco stalo. Darice zas ztratil otce dřív, než se narodil. Jeho matka je čestná samice, která si nezaslouží ztratit i svého syna. Je vším, co ji na tomto světě udržuje při zdravém rozumu. Sotva přežila smrt mého bratra. Nikdy by nezvládla smrt syna. Pokud v sobě máš alespoň kousek slušnosti, já…“ Zaťal zuby, než vyřkl slova, o kterých si byla jistá, že zadusily jeho hrdost. „Tě prosím, pro jejich dobro, nepřidávej do jejich života další tragédii. Milují své děti stejně jako ty svou dceru. Tahle výprava by pro ně měla být šťastnou vzpomínkou. Prosím, nezkaz ji.“
Slzy jí dusily z jeho oběti. Neptal se, aby ušetřila jeho život.
Jen jejich.
Chtěla ho nenávidět za to, co jeho bratr provedl její sestře. Potřebovala ho nenávidět, aby byla schopna dokončit tuto misi, která povede k jeho zachycení a eventuálně i smrti.
Ale její nevinnost byla zničena, když byla ještě příliš mladá, aby se s tím vyrovnala a ona neměla chuť to někomu způsobit. Dala by cokoliv za to, aby ji kdysi střežil ochránce, jako byl on.
Bez ohledu na cokoli, nedovolí, aby bylo ublíženo dětem někoho jiného. Z jakéhokoli důvodu. „Jako matka ti přísahám, že jim neublížím.“
„Nebo nedovolím, aby byli zraněni,“ dodal.
„Ani nedovolím, aby byli zraněni.“
Kývl na ni.
„Ehm, Darice! Nemůžu uvěřit, že jsi to udělal! Vážně? Ty si tak moc k ničemu! Tvoje matka by tě měla pronajímat jako antikoncepci. Pět minut s tebou a jakákoliv plodná žena by škemrala o sterilizaci!“
Jak se Hauk postavil, přes tvář mu přeletěl bolestný výraz. S těžkým povzdechem vystrčil hlavu ven ze stanu, aby zkontroloval svou rodinu. „Co provedl teď?“
„Prdnul, krknul a pak vysypal všechno jídlo do ohně.“
„Nechtěl jsem. Byla to nehoda.“
„Nehoda, to tak! Říhnul jsi na mě, když jsem ti řekla, ať toho necháš!“
„Pro lásku všech bohů, nezabíjej ho!“ Vyštěkl Hauk na Thiu. „Jeho máma by ho vážně postrádala. A já možná taky. Možná. Jen… vem trochu vody a přines ji našemu hostu. Hned ti pomůžu uklidit ten nepořádek.“ Z hrdla mu uniklo tiché zavrčení, než se obrátil na svůj talíř a podal jej Sumi.
Zírala na něj ohromená jeho laskavostí.
„Vezmi si,“ řekl s něhou, která ji šokovala ještě víc. „Já dnes už jedl a ty potřebuješ sílu, aby se uzdravila.“
Jak si vzala talíř, Thia přišla s vodou. Stále byla velmi rozrušená, když se tváří v tvář postavila svému strýci. „Můžu ho přinutit ten nepořádek vylízat?“
„Byl bych raději, kdybys to neudělala, protože bych pak celou noc musel poslouchat jeho nadávky.“
„Můžu ho teda zabít?“
„Prosím, ne. Chci to udělat sám. Myslím, že si to zasloužím víc, protože jsem ho musel tolerovat déle.“
Thia se konečně rozesmála a podala Sumi vodu.
Jak Hauk odcházel, jemně Thiu zatahal za paži. „No tak, zlatíčko. Dej jí čas odpočinout si.“ Podržel pro ni stan otevřený, což ji rychle přimělo odejít.
Zaváhal, když Sumi probodl ostrým pohledem. „Měli bychom dnes v noci přesunout tábor?“
Zavrtěla hlavou. „Jsem tu sama. To jsem ti už řekla. Jsem na útěku před Ligou. Pokud na nás nenarazí někdo, kdo by mě lovil, tak jsme v bezpečí.“
Pohled mu potemněl podezřením. „Pravda?“
„Přísahám. Kdyby tu byl někdo se mnou, neumírala bych tam a ty bys již byl mrtev.“
To ho nakonec uklidnilo. „Tak dobře. Jen si pamatuj, že ať už máš jakékoliv záměry, rodiče Thiu i Dariceho milují stejně, jako ty miluješ svou dceru.“
A pak zmizel.
Sumi neunikl fakt, že neřekl nic o jeho vlastních rodičích a tom, jak by se cítili, kdyby přišli o svého syna. A věděla ze svého výzkumu, že jsou oba velmi živí.
Fascinující…
Nikdy předtím se jí nikdo nepokusil vzdát. V minulosti její cíle začali kopat a křičet a snažili se ji stáhnout sebou.
Haukovy činy se podobaly více rodiči hlídajícímu své mladé než strýci. A to vypovídalo mnohé o jeho mužské bezúhonnosti a slušnosti.
Jak ho mohu teď usvědčit?
Ale co jiného mi zbývá?
Znechucená svou zbabělou misí, sklopila oči k talíři a vodě. Jak to bylo dlouho od chvíle, kdy k ní byl někdo milý, nemluvě o laskavosti?
Upřímně řečeno si nemohla vzpomenout.
Ne, to není pravda. Její sestra k ní byla vždy laskavá. Ale Omira již dávno zemřela.
Neprolité slzy jí sevřely hrdlo, když přemýšlela o Thie, která byla zjevně z části člověk. Omiřinou nejhorší obavou bylo hybridní dítě. Napůl člověk. Napůl Andarioňan.
Škoda, že její sestra netušila, jak krásné by to dítě mohlo být. V duchu Omira viděla netvora, který by ji pohltil, kdyby se ho snažila nakrmit. Ale Thia nebyla zrůda. Sumi ještě nikdy neviděla hezčí mladou ženu.
Zvláštním způsobem jí Thia připomínala sestru. Obě měly ten vnitřní oheň, který vás hřál a přitahoval. Jen doufala, že Thia neztratí svou jiskru stejně jako Omira.
A to vše kvůli Haukovi. A bratrovi z venku, což ji přimělo přemýšlet nad tím, jestli jedno z dětí je Fainovo.
Thia byla příliš stará. Ale ten chlapec…
Dancer řekl, že je jeho otec mrtev. Mohl Faina potkat stejný osud jako její sestru?
Nevěděla proč, ale vehnalo jí to slzy do očí. I přes to, že teď Faina nenáviděla, milovala ho jako svého švagra. Byla ještě dítě, když si ho její sestra vzala. A on s ní jednal se stejným respektem a ohleduplností, jakou jí zatím ukázal i Dancer.
„Sumí! Pojď sem a seznam se se samcem, o kterém jsem ti říkala!“
Zavřela oči a vzpomínala na úsměv v Omiřině tváři, jak ji její sestra s Fainem poprvé vyzvedli ze školy. Protože Andarioňané nebyli lidé, nesnesli, když je někdo nazýval mužem, ženou či lidmi. Byli samci nebo samice.
A to pořádně děsiví.
Sumi vykulila oči, když vzhlížela nahoru a nahoru a pořád nahoru až k příteli své sestry. Sotva v šestnácti letech byl Fain obrovský jako jakýkoliv lidský muž, a vzhledem k její drobnosti jí připadal ještě větší.
Ale jakmile spatřil Sumiin strach, klekl si a věnoval jí sladký úsměv se sevřenými rty, aby skryl své tesáky a ještě víc ji nevyděsil. „Ahoj, Sumi. Jsem Fain. Rád tě konečně poznávám.“
Hrůzou polkla. „Chystáš se mě sníst?“
Přimhouřil na ni oči s děsivou intenzitou. „Jsi z čokolády?“
Zavrtěla hlavou.
„Pak jsi přede mnou v bezpečí.“ S něžným úsměvem ji vzal za ruku a navedl ji k jeho teplé tváři, aby viděla, že i když nebyl člověkem, byl humanoidní. „Slibuju, že bez pozvání nekoušu.“ A pak ji co nejjemněji zvedl a odnesl domů.
V tom okamžiku se do něj zamilovala jako do staršího bratra.
I když byl Fain nucen najít si tři práce, aby uplatil školu její sestry a jejich životní náklady, vždy si na Sumi našel čas. Kdykoli s nimi byla, vždy našel způsob, jak ji přimět cítit se jako by byla jeho pokrevní sestra.
A veškerá ta láska k němu zemřela, když si její sestra vzala život, protože ji žádný muž nechtěl, jakmile zjistil, že bývala vdaná za Andarioňana.
Žádný.
Buď jim stáli v cestě předsudky, nebo strach, že je Fain vystopuje a zabije za to, že jsou s ní. Omira byla všemi opovrhována. Muži i ženami.
Neschopná se s tím vyrovnat a s vlastními obavami o to, že ji Fain dopadne a zabije, se předávkovala léky proti bolesti.
A nechala tu Sumi samotnou… jen se zbytky zlomeného srdce, které se odmítalo léčit. Což bylo něco, co jí Fain slíbil, že se nestane. Řekl, že tu vždy bude pro ně obě. Ale místo toho, aby ji ochránil, jak slíbil, udělal jí i její sestře víc škody než komukoliv jinému.
Vše proto, že mu Omira řekla, že nechce v manželství děti. Z toho jediného důvodu vycouval ze svých slibů a nechal Omiru, aby se o sebe starala sama.
Po tom sobeckém porušení důvěry byla Sumina láska k němu změněna v čirou nenávist. Pokud by jim Fain nikdy nevstoupil do života, stále by měla svou sestru a nedošlo by k ničemu z toho, co se stalo za těch posledních pár hrozných let.
Všechno by bylo jinak.
Ona by byla jiná.
Fain lhal jí i Omiře, a nebylo pochyb o tom, že teď lhal i jeho bratr jí. Žádný muž jakéhokoliv druhu nebyl důvěryhodný. Byli násilní a sobečtí. Oba její bývalí milenci ji to naučili hřbetem své ruky.
Ať se stane cokoli, nemůže zapomenout, že je ve světě sama. A bez ohledu na to, co ostatní říkali, je to nezajímalo. Byli příliš zaneprázdněni svými vlastními životy na to, aby ztráceli čas a energii na někoho jiného.
Shlédnula na své zápěstí, kde byla označena.
Zabij, nebo buď zabit. Tak to fungovalo v tomhle krutém světě. A raději bude vrahem než obětí.
Nakonec, bylo to buď Haukovo blaho, nebo život její dcery. Až dokončí tuto misi, její dcera bude propuštěna z vazby Ligy, a ona pak najde nějaký způsob, jak Kaleu najde, aby ji mohla vychovat. Nikdo nebude moci ublížit jejímu dítěti tak, jak bylo ublíženo Sumi.
Žádné lži. Žádné pocity ztracenosti a samoty. Být na pospas osudu.
Kalea byla vším, co v tomhle vesmíru měla, a ona své dítě nezklame.

Už ne.

21 komentářů:

 1. Super, díky moc za překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Díky za další pokračování:-)

  OdpovědětVymazat
 3. Vďaka za skvelú kapitolu, a to, že je bez korekcie som ani nepostrehla - takže ešte raz vďaka :-)

  OdpovědětVymazat
 4. Super, už jsem se nemohla dočkat další kapitoly. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 5. Děkuji pěkně za překlad a těším se na další.

  OdpovědětVymazat
 6. Knihomolka.36529. srpna 2014 21:40

  Díky za překlad.

  Fain mi nepřipadá jako ten co by vyhodil svojí ženu když by mu řekla že nechce děti - nebyly tam nějáký čachry?
  Já myslim že jo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vsak uvidis... ono Omira nebyla zrovna svatousek, jak si ji Sumi vykresluje :X

   Vymazat
  2. Eh, nebyla svatoušek? Myslím, že tohle spoiler nebude, ale Omira byla totální mrcha a kráva... -.- aspoň tak o ní smýšlím já...

   Vymazat
 7. Děkuju moc za překlad :-) :-) :-)

  OdpovědětVymazat
 8. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 9. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 10. dík y za překlad

  OdpovědětVymazat
 11. Děkuji za překlad! :-)
  D.

  OdpovědětVymazat
 12. Dekuji za preklad :)

  OdpovědětVymazat
 13. Děkuji mnohokrát za překlad ! ! !

  OdpovědětVymazat
 14. Dakujem za super preklad :)

  OdpovědětVymazat