pátek 26. září 2014

Styxx - 12. leden 9527 př. n. l.Kašlající a slabý Styxx se probudil do jasného slunečního světla proudícího do bíle mramorované místnosti. V první chvíli neměl ani ponětí, kde je. Pak si vzpomněl na bohyni, která ho vysvobodila z jeho cely. Vztyčil se na ozdobně vyřezávané, pozlacené posteli s krvavě rudými závěsy.
„Opatrně.“
Točila se mu hlava, když mu blonďatá bohyně pomáhala se posadit. „Proč je mi tak divně?“ Zíral na ni. „Zdrogovala jsi mě?“
„Ne, přísahám. Máš horečku.“

To vysvětlovalo, proč je mu zima a zároveň i horko.
Ovinula kolem něj formestu a přitáhla mu ji těsně ke krku. „Pojďme tě vykoupat a obléknout, a pak tě vezmu domů.“
Při pomyšlení na návrat do arény jím projela bolest. Ale zadržel ji. Ať už si s ním chtěla užít jakoukoliv legraci, bude to mít. A ať už říkala cokoliv, byl si jistý tím, že ho zdrogovala a zneužila. Všichni to tak dělali.
Tedy pokud zrovna nebojoval. Kvůli tomu a také kvůli těm věcem, které pak následovaly, byl vždycky střízlivý. Protože by od nich bylo příliš laskavé, kdyby ho na to nechali zapomenout.
Unavený a znechucený ji následoval do bazénu, kde se rychle vykoupal. Nebyl důvod zůstávat tu déle, než bylo nezbytně nutné. V tomhle byla laskavost krutější než mučení, protože ho přiměla cítit se jako člověk. Přiměla ho toužit po tom, co mu bohové odpírali.
Teplo. Přátelství. Štěstí.
Důstojnost.
Přehodila přes něj šedý chiton a vzala ho za ruku. Styxx se děsil návratu do Tartaru. Skřípal zuby, když opouštěli její chrám a zhmotnili se v kasárnách. O chvíli později přišlo poznání.
Tohle je Didymos?
„Výsosti?“
Styxx při zaslechnutí toho známého drsného hlasu nemohl dýchat. „Galene?“ Podlomila se mu kolena.
Bohyně ho držela, aby neupadl.
Galen ho vzal za druhou paži a přehodil si ji kolem svých mohutných ramen. „Co ti to udělali, chlapče?“
Slova ho zradila, když ho zaplavily emoce a Styxx si uvědomil, že je vážně znovu doma. Nebyl to sen ani halucinace. Bylo to skutečné. Držel se Galena a plakal úlevou a vděčností.
Galen ho odvedl do své ubikace a pomohl Styxxovi do postele. Přetáhl přes něj přikrývku. „Přivedu doktora.“
„To nemůžeš.“
Galen se otočil a zamračil se na bohyni. „Je velmi nemocný.“
„Já vím. Ale oni si myslí, že tady celou dobu byl. Jak chceš vysvětlit všechny ty stopy na jeho těle, které vypráví jiný příběh?“
Galen zaťal zuby, když uviděl všechny ty staré a nové řezné rány a modřiny. „Co mu to udělali?“ zopakoval.
Bethany se chtělo brečet, když si vzpomněla na to, jak našla Styxxe v jeho cele. „Nechceš, abych ti na tu otázku odpověděla, a vím, že ani Styxx to nechce. Postačí, když řeknu, že byl v rukou lidí, kteří ho velice dlouho nenáviděli.“
Styxx je oba ignoroval a přerývaně dýchal, zatímco nevěřícně zíral na bíle natřenou zeď.
„Děkuji, že jsi ho přivedla zpátky.“
Kývla na Galena. „Prosím připomeň mu, že až bude moct chodit bez pomoci, musí...“ Vztekle se ušklíbla nad tím, co ten olympský bastard požadoval za jeho svobodu. „To dát do pořádku s Apollem.“
„Udělám to.“
A s tím odešla.
Styxx se rozhlédl po místnosti a čekal, že zmizí. „Jsem opravdu tady, Galene?“
„Ano, jsi.“
Styxx, který pořád nemohl uvěřit, že to není sen, si olízl svoje rozpraskané rty. „Jak dlouho jsem byl pryč?“
„Nejsem si jistý. Co si pamatuješ naposledy?“
Jak by mohl zapomenout? „Oslavu zasnoubení. Otec oznámil, že je Ryssa těhotná.“
Galen zbledl a ostře vtáhl dech.
To nevěstilo nic dobrého. Styxx se na starého muže zamračil. „Co?“
„Její syn už má téměř pět měsíců.“
Styxx zalapal po dechu, když si uvědomil, že byl pryč téměř celý rok. A byla tam jedna děsivá událost, která v jeho nepřítomnosti přišla a odešla. „Jsem ženatý?“
„Ne. Poslal jsi egyptskou princeznu domů poté, co se ji Acheron pokusil znásilnit.“
Styxx se zamračil ještě víc, když se pokoušel najít smysl v tom, co Galen říkal. „Takže už nejsem zasnoubený?“
„Ne, výsosti. Už několik měsíců.“ Galen polkl, když jeho šedé oči ztmavly obavou. „Kde jsi celou tu dobu byl?“
Styxx sebou trhl, když ho vzpomínky začaly rvát na kusy. „Na Atlantidě.“ Víc to neupřesnil. Nebylo nutné říkat Galenovi, že ho drželi v kleci, bili ho a využívali jako tsouluse a děvku. Ne tedy, že by to nebylo zřejmé z jeho fyzického stavu. Všude po sobě měl kousance a otisky rukou a to i na místech, která jasně vypovídala o tom, k čemu ho využívali.
S povzdechem se s tím vším pokoušel vypořádat. Když byl naposledy tak dlouho pryč, jeho matka zemřela. Tentokrát propásl narození. „Její syn už má vážně pět měsíců? Jak se jmenuje?“
„Apollodorus.“
Apollův dar. To stačilo k tomu, aby se mu udělalo špatně. Jak by mohl kdy nazvat svého synovce jménem svého nejhoršího nepřítele? Zvlášť když věděl, že je ten nepřítel otcem toho dítěte?
Ale nechtěl být jako jeho rodiče. Nikdy by nepoužil otce dítěte proti němu. Ze všech mužů právě on věděl, jaké to je. Ať se děje cokoliv, bude toho nevinného chlapce milovat a chránit.
Zavřel oči a dál se probíral událostmi, které zmeškal. Dokud si nevzpomněl na něco, co Galen řekl. „Počkat... já jsem poslal Nefertari domů?“
Galen přikývl. „Věděl jsem, že je něco špatně. Nechoval ses jako ty, ale myslel jsem, že je to jen předmanželská nervozita a dozvuky bitev. Ve chvíli, kdy jsem toho podvodníka uviděl zvednout tvůj štít a bojovat, jsem měl vědět, že to nejsi ty. Držel ho, jako by ho odpuzoval.“
Styxx se hořce zasmál. „Nebuď překvapený, jestli teď tu averzi uvidíš znovu.“ Protože pokaždé když se v uplynutém roce nějakého dotkl, ať už vyhrál, prohrál nebo utekl, výsledek byl vždycky stejný.
Zoufalství a veřejné ponížení na konci boje.
„Ano, ale dokázal jsem ho srazit na prdel.“
To se rozhodně nestane. Zvlášť ne poté, co bojoval s většími atlantskými bojovníky, které hodili do arény spolu s ním. Jeho dovednosti nikdy nebyly lepší.
Nebo zabijáčtější.
Přesto ho ale nedokázaly ochránit.
„Co ještě jsem udělal?“ Odpovědi se děsil.
Galen zaskřípal zuby. „Upřímně? Byl jsi královský debil. No... ty ne. Ten druhý Styxx. A ty... nebo raději spíš on, naštval hodně tvých mužů.“
„Jak to?“
„Zrušil penze a zvedl výši jejich roční služby bez dalších příplatků. Všechny nás urážel a ke každému se choval jako nevychovaný spratek. Dokonce i tvůj otec už tě měl dost.“
Styxx přiznal Apollovi bod. Varoval ho, že zničí jeho život a taky to udělal. Ne tedy, že by toho měl Styxx hodně co ztratit, co se týče jeho reputace. Ale nesnášel, že kvůli tomu jeho muži trpěli. To nebylo něco, co předvídal.
To první co udělá, bude to, že se o ně postará.
A o Galena.
Pokusil se vstát a vyrazit, ale ve chvíli, kdy se pohnul, zasténal naprostým utrpením a padl zpátky na postel. S úšklebkem pohlédl na svého učitele. „Jak moc špatně vypadám?“
Galen zvedl Styxxovu paži, která byla posetá modřinami a řeznými ranami. „Tohle je ta nejméně poškozená tvého těla. Vypadáš jako bys bojoval s Echidnou a všemi jejími dětmi. Jsem si docela jistý, že tě celého sežrala hydra a vytlačila tě opačným koncem.“
Styxx si vyčerpaně povzdechl. „Hezké vědět, že vypadám stejně, jako se cítím.“
Galen se zasmál. „Tohle je princ, kterého si pamatuji. Vítej doma, synku. Chyběl jsi mi.“
Ale vsadím se, že nikomu jinému ne.
„Je ten podvodník pořád ještě tady?“ zeptal se Styxx.
„Nevím. Půjdu do paláce, omrknu to a přijdu ti podat zprávu.“ Poté co vstal, Galen zaváhal. Přešel k truhle a vytáhl zrcadlo.
Styxx si ho od něj vzal a zalapal po dechu. Jedna polovina jeho tváře byla plná modřin a celá oteklá. Levé oko mě rudé a fialové, a jeho nos a rty byly pokryty zaschlou krví. I s jeho zvýšenou schopností léčení, bude trvat dny, než se bude moct nechat zahlédnout. Ledaže... „Mohli bychom říct, že jsem měl nehodu.“
Galen odtáhl vršek Styxxova chitonu a ukázal mu dokonalé otisky rukou kolem jeho krku. „Hádám, že se tě někdo pokoušel zachránit tím, že tě škrtil?“
„Můj otec tomu nejspíš uvěří.“
Galen si odfrkl. „Bohyně měla pravdu. Kdybys šel domů teď, otec by zavolal doktory, a já jsem si docela dost jistý tím, že máš další zranění, která jim nechceš ukazovat.“
„Dobrá.“ Styxx se podvolil. „Jaký je měsíc?“
„Gamelion.“
„Uff...“ Měsíc manželství a Apollova festivalu. Pěkně debilní načasování na to, aby se kolem něj ometal. „Už byl jeho festival?“
„Skončil před dvěma dny.“
Díky bohům za drobná milosrdenství. Až na to, že tu na něj byl jeho dvojník. „Zúčastnil jsem se?“
„Jako opilá táborová děvka.“
Styxx to nemohl udělat bez této analogie. Ale alespoň má díky festivalu jednoduchou omluvu pro to, že není doma. „Řekni otci, že jsem byl unesen svůdnou vílou a zatažen do jejího doupěte.“
„Jen pro pořádek, odmítám být nazýván svůdnou vílou.“
Humor jeho učitele způsobil, že mu z koutku oka vyklouzla slza, když ho tvrdě zasáhl stesk po domově a vděk.
Galen se zamračil.
Styxx si odkašlal, jak se nutil spoutat své emoce. „Promiň, Galene. Jen je dobré být doma... a v bezpečí. I když to znamená koukat se na tvou prošedivělou tvář.“
Galen ho vzal za ruku a držel. „Je dobré mít tě zpátky. Tvému otci to vyřídím, ale nejsem si jist, jestli tě tvá takzvaná lenost nepřipraví o jeho přízeň.“
„Ať mě kvůli tomu nechá zbít. Aspoň mě předtím neojede.“ Styxx ostře vtáhl dech, když mu došlo, jak uklouzl.
Ale v Galenových očích nebylo odsouzení. „Odpočiň si, výsosti. Vrátím se tak brzy, jak jen budu moct.“
Styxx sledoval, jak Galen odchází. Pořád nevěřil tomu, že je tady. Nikdy by si nepomyslel, že ještě uvidí domov.
Ukažme Jeho Výsosti, jak se tady na Atlantidě chováme k mrňavým řeckým děvkám!
Trhl sebou při vzpomínce na nepřátelské hlasy, které mu vrhly do myšlenek. Obrazy toho, jak byl stržen smečkou psů a leopardů a chycen do pasti, se mu hrnuly mozkem jako záplava. Ale ať byly jakkoliv špatné, pořád byly nesrovnatelně lepší než jiné vzpomínky, které měl. A nic už nikdy nepřehluší zvuky jásajícího davu, zatímco byl brutálně znásilňován pro pobavení veřejnosti.

Nahlas zavrčel a přál si, aby u všech bohů mohl vrátit čas. Bez ohledu na jeho rozkazy nebo následky, by napochodoval se svou armádou rovnou do zadku atlantské královny a do čela by jí zabodl svou zástavu s fénixem. 

17 komentářů:

 1. Díky za překlad, konečně trochu lepší kapitola pro styxxe

  OdpovědětVymazat
 2. Dekuji za preklad :)

  OdpovědětVymazat
 3. to je hrozné. mne je ho tak ľúto, už sa neviem dočkať kedy sa zase stretne s Beth, dúfam že si to vysvetlia. inak včera som pozerala film opustená z roku 2002 kde hraje aj Charlie Hunnam a je tam ešte taký mladý a úplne zlatý, bol by dokonalý Styxx :)

  OdpovědětVymazat
 4. Ach jo....... :-( Děkuji za překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 5. Dakujem za preklad :)

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji mnohokrát za překlad a korekci ! ! !

  OdpovědětVymazat
 7. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 8. Ďakujem za preklad

  OdpovědětVymazat
 9. Dekuji za preklad a korekci

  OdpovědětVymazat
 10. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 11. Aspoň že už je doma... snáď to bude trocha lepšie...
  Ďakujem za preklad....

  OdpovědětVymazat
 12. Díky za překlad

  OdpovědětVymazat