neděle 5. října 2014

Krvavá trojice - Kapitola 15Nenáviděla vůni minulosti.
Skoro stejně, jako nenáviděla Sena.
Skrze sluneční brýle se Evalle pokradmu rozhlédla po podsvětí, kde se shromažďovaly Tribunály. Neutrální zóna pro všechny podporující koalici VIPERu.

Tribunál se skládal ze tří bytostí, jejichž panteóny neměly žádnou přímou ani nepřímou spojitost se situací týkající se dotyčného nadpřirozeného tvora.
Rozhodnutí tu mohla být vyřčena bez nebezpečí pomsty. Rozhodnutí týkající se toho, jestli zůstane volná, nebo ne.
Nechala hlavu skloněnou a ani se nepohnula, jako by ještě znovu nenabrala rovnováhu. Jelikož se jí celé nitro třáslo, vyžadovalo to ohromné úsilí. Naposledy, co ji Sen teleportoval před shromáždění Tribunálu, mu na místě pozvracela boty. To musel být důvod, proč ji tentokrát nechal klečet na polštářku husté trávy a mračil se na ni ze vzdálenosti několika metrů.
Už nebyl její hlavní starostí. Ne tady.
Síla pocházející od dvou bohů a jedné bohyně stojících na vyvýšeném pódiu z bílého mramoru protkaného žilkami zlata se proháněla vzduchem. Ten stupínek se nacházel uprostřed kruhového pozemku velikosti městského bloku. Na jeho okrajích se svět propadal a černá obloha plná hvězd se nad hlavou klenula do všech stran.
Trochu jako klečet během noci uvnitř sněhové koule, se kterou nikdo nezatřásl.
Plýtvat časem mocných bytostí nikdy nebylo moudré. Jenže její život byl z nějakého neznámého důvodu v ohrožení, a ona se potřebovala rychle uklidnit a jasněji přemýšlet.
Nahromadila pokoru. „Smím dostat chvíli, abych nabrala zpět rovnováhu?“
Chvíli ano.“ Polynéská bohyně Pele byla neuvěřitelně krásná a zřejmě jako jediná velkorysá. Překvapující, protože Pele byla stejně jako pro svou exotickou krásu známá pro svůj temperament. Černé vlasy jí splývaly podél holých ramen v ostrém kontrastu k živým květinám vetkaným do materiálu její róby bez ramínek.
Po pravici Pele stál Arés, řecký bůh války. Ten by mohl s Evalliným bojem o zachování svobody sympatizovat, protože jednou byl třináct měsíců držen dvěma giganty v zajetí. Mohl, kdyby nešlo o jednu obří agresivní horu masa čekající, až bude moct někoho nebo něco napadnout. Zkřížil ruce, na kterých se boulil sval vedle svalu. Stál rozkročený v širokém válečném postoji, tělo připravené k boji, pokryté bronzovým kyrysem a chrániči holení. Vlnité blond vlasy mu spadaly na ramena a ladily s dobře zastřiženým vousem obklopujícím jeho strohé rty.
Loki uzavíral Evallin nejvyšší soud. Severský bůh byl z duše šprýmař. Z jeho čela vycházely úzké rohy dlouhé jako její ruka a kroutily se, až špičky mířily dopředu. Jeho žilami kolovaly démonické sklony, ale vsadila by se, že ani on by se do cely nenechal zavřít potichu. Pohledem rychle putoval sem a tam, zatímco si z ruky do ruky přehazoval chlupatou zářící kouli.
Kdykoliv jindy by Evalle brala Lokiho přítomnost jako plus, protože by mu mohly problémy, co Alteranti způsobili, nepřijít nijak odlišné oproti těm, co v minulosti udělal on sám. Ale to, že sdílel stejný prostor jako Arés, se mohlo ošklivě zvrhnout. Rychle.
Nejspíš z toho důvodu stál každý z bohů po jedné straně Pele.
Tohle celé bylo špatně.
Sen nemohl vzít Evalle od podezření přímo k Tribunálu. Ne bez nevyvratitelného důkazu, co nade vší pochybnost prokazoval, že byla hrozbou pro lidstvo.
„Alterantko.“ Sen zavrčel hlouběji než rozčilený lev.
Ignorovala ho a zvedla bradu, aby všem dala najevo, že je připravená začít. „Přicházím před vás pokorně a také zmateně, jelikož si nejsem vědoma žádného přestupku, kterým bych se provinila.“
Sen oslovil Tribunál. „Zdá se, že Alterantka se zotavila z teleportování.“
Evalle zachovala klid. Ale jednoho dne Sena nechá zaplatit za každou urážku a ponížení.
Ten den by nemohl přijít dost brzy.
Pele promluvila jako první. „Žádáš si přivolat někoho, kdo by pro tebe svědčil?“
Evalle zatím čelila Tribunálu jen jednou. Což bylo o jednou víc, než jakýkoliv agent, o kterém kdy slyšela. Naposledy, kdy jí byla nabídnuta tahle možnost, požádala o Tzaderovu účast. Sen se k ní tenkrát choval, jako by byla pitomec, že si neuvědomila, že mohla požádat pouze o předvolání Briny nebo Machy.
Tribunálová verze přítele na telefonu. Naposledy požádání o Brinu raději vynechala, než aby byla ponížená, kdyby se jejich královna kvůli Alterantovi neukázala.
Jenomže naposledy jí Tzader řekl, že ji volají k výslechu. Tentokrát neměl ponětí, že je tady, a všechno ohledně tohohle setkání jí nahánělo hrůzu. Aby zůstala mimo zajetí, riskovala by i víc, než ponížení.
Evalle si zachovala pevnost v hlase. „Přeji si požádat Brinu z ostrova Treoir, aby byla přítomna.“ Vlastně ne doopravdy, ale rozhodně nehodlala otravovat Machu. Tzader jí neustále opakoval, že Brina pomůže komukoliv z kmene, kdo o to požádá.
Tohle bude dobrý čas na otestování té teorie.
Pele přikývla a oznámila tak, aby to všichni slyšeli: „Jak si přeješ. Brino z ostrova Treoir, královno Beladorských válečníků, zavázaná bohyni Mache, bylo zažádáno o tvou přítomnost. Nebudeme s touto diskuzí pokračovat, dokud se neobjevíš nebo nevzkážeš, že odmítáš. Sene, můžeš odejít, dokud tě nezavoláme zpět.“
„Ano, Bohyně.“ Pak Sen prostě zmizel.
Evalle by tak moc ráda měla možnost ho k tomu taky přimět.
Jak vteřiny pomalu ubíhaly, obavy objaly její hruď tak těsně, že sotva dokázala dýchat.
Proč to trvalo tak dlouho?
Odmítne snad Brina její žádost?
V téhle dimenzi čas ubíhal jinak. Když se zdržení protáhlo na úsek času, co se zdál jako třicet minut, Evalle bojovala s nutkáním založit si ruce na prsou a začít si poklepávat prsty. Nebylo by moudré ukázat jakýkoliv znak netrpělivosti. Ne, když ji sledovaly tři mocné bytosti.
Navíc by to Brina mohla vzít jako vrhání špatného světla na Beladory.
Loki si přestal pohazovat s koulí. Ta okamžitě rozpřáhla křídla, pak se vznesla nad jeho rameno a zůstala tam. Rozhlédl se kolem, jako by si teprve teď všiml probíhajícího procesu. „Nevidím žádný důvod, proč dál čekat.“
Pele nadzvedla obočí. „Míníš snad, že tvůj čas je cennější, než náš?“
Když Evalle naposledy čelila triu bytostí, přišla a rychle zase odešla.
Nechávala je Brina schválně čekat, aby se dostatečně rozčílili a poslali Evalle navždy pryč?
Loki Pele její arogantní pohled vrátil vlastním. „Vím pouze to, že můj čas je cenný. A dokážu se rozhodovat, kde ostatní nemohou.“
„Budeš držet jazyk za zuby, pokud si o něj nepřeješ přijít pro urážku, jíž se oháníš.“ Arés udělal troufalý krok kolem Pele, aby se postavil tváří v tvář Lokimu, který se zašklebil jako zkažený spratek.
Evalle se chystala zříct své žádosti o Brininu přítomnost, když se náhle mezi ní a Tribunálem objevila točící se šmouha v podzimních barvách. K Brinině pasu spadaly vlasy barvy oslnivého rudého západu slunce. Na sobě měla róbu odstínu mořské zeleně, co vyzývala její stejně zbarvené oči na zápas o převahu. Ale tohle nebyla opravdová Brina, pouze hologram jejich královny. Nemohla totiž fyzicky opustit svůj mystický ostrov v Irském moři.
„Prosím, odpusťte mi, že jsem zdržovala proces.“ Brinin hlas byl plný úcty, ale lemovaný ocelovou tvrdostí. „Vyřizovala jsem pro svou bohyni jisté záležitosti.“
Proč jí Evalle nevěřila? Cokoliv se dalo vyložit jako záležitost pro její bohyni. Například jít si nejprve promluvit s Tzaderem, aby zjistila, jestli by měla ztrácet čas pomáháním Alterantovi.
„Tvé zdržení je přijatelné.“ Loki promluvil dřív, než mohli Arés nebo Pele dát najevo svůj názor.
Pele si ho s tichou záští prohlédla, pak přesunula pozornost k Brině. „Máme tu nepříjemnou povinnost tě obeznámit, že další Alterant se proměnil a zabíjel.“
Evalle otevřela pusu dokořán. Teď už rozuměla, proč jí byl odepřen předběžný výslech. Tohle se netýkalo Birrn démona.
Přišli na to lidské tělo.
Macha mi pomáhej.
Brina sklopila hlavu, znak zahanbení před Tribunálem.
Evalle svou nesklonila. Ne dokud byla nevinná a neprávem obviněná.
„Mohu promluvit?“ požádala Brina.
Tentokrát se jako první ozval Arés. „Povoleno.“
Brina po bozích přelétla pohledem. „Pečlivě jsme Evalle sledovali, a neprojevila žádné znaky toho, že by byla pro lidstvo hrozbou. Žádám, aby jí pod naším dohledem byla zachována její současná pozice u VIPERu.“
Ne, že by Evalle neoceňovala Brininu podporu, ale nenáviděla, když se o ní mluvilo, jako by byla divoké zvíře neschopné žít mezi lidmi jako všichni ostatní, pokud jí někdo na krku nedržel škrtící obojek.
Oči Pele se proměnily v kyselinu. „Evalle bylo po celou dobu na základě tvých doporučení dovoleno zůstat volná. Ale tato situace je jiná.“
„Jak to, Bohyně?“ Brinin hlas plynul lehce jako nerušený proud.
Ale na druhou stranu, jí tu o krk nešlo. Evalle tiskla ruce před sebou, aby si zabránila v chvění nebo útěku.
Pele provrtala Lokiho a Aréa už-jste-se-přestali-předvádět? pohledem.
Když ani jeden z nich nepromluvil, odpověděla na Brininu otázku. „Ten Alterant, který se proměnil v bestii tentokrát, byla žena. Zabila tři nevinné lidi a musela být zničena, ale ještě předtím agenti VIPERu zjistili, že je těhotná. To dítě zemřelo s ní. Do této chvíle bylo Evalle díky jejímu unikátnímu postavení povoleno zůstat na svobodě. Teď, když se prokázalo, že samice Alteranta je schopná se proměnit a být při tom oplodněná, vidíme tu dva potencionální problémy, co se pokračování jejího života mezi lidmi týče.“

Na jednu stranu byla Evalle ráda, že o tom znetvořeném těle zatím stále nevěděli.
Jenže na tu druhou, tohle bylo horší. Nebyla obviněna z něčeho, co si mysleli, že udělala ona. Byla souzená za jednání někoho, koho nikdy ani nepotkala.
Nespravedlnost něčeho takového ji hluboko uvnitř pálila a rozzuřila ji. Jak se ji opovažovali odsuzovat?
Uvolnila ruce, aby si stiskla přední část stehen a bojovala s tím tlakem, co ji svíral.
Oni ji zavřou. Hned teď.
Kdyby bývala věděla, o co tady půjde, bojovala by se Senem vším, co měla.
Polil ji pot. „Brino, prosím.“
„Ticho!“ Brina se na ni ani nepodívala.
Evalle vyslala telepatickou prosbu. Tzadere, potřebuju pomoc.
Ticho! Brinin výkřik byl v její hlavě ještě hlasitější.
„Chápu vaše společné obavy.“ Obrátila se Brina k Tribunálu s o dost klidnějším tónem. „Jelikož Evalle dokázala, že příkladně následuje naše přesvědčení a je cenná agentka VIPERu, žádám Tribunál, aby jí poskytl možnost k získání důkazu, že není pro lidi hrozbou, že se liší od všech ostatních Alterantů.“
Bohové si vyměnili pohledy, pak se obrátili zády k Evalle a Brině a tiše se mezi sebou radili.
Evalle nemohla uvěřit tomu, že Brina opravdu předstoupila a promluvila za ni, jak Tzader řekl, že udělá. Měl pravdu ohledně ukazování důvěry na oplátku.
Brina se usilovně snažila získat pro ni čas. Díky Bohyni.
Evalle si otřela vlhké ruce o džíny, potěšená tou možností ukončit veškeré podezření vůči ní. Očekávala, že dokonce i s pomocí Tzadera a Quinna bude shromažďování důkazů potřebných k uzavření jejího případu chvíli trvat.
Ale Brina určitě požádá VIPER, aby jí dal volno a ona se mohla soustředit na tohle. Podělí se konečně taky o informace ohledně Alterantů zavřených v klecích?
Evalle by byla ochotná informovat Tribunál o novinkách každých pár týdnů. Cokoliv potřebovali, aby to fungovalo.
„Došli jsme k rozhodnutí,“ oznámila bohyně, když se ona a další dva bohové otočili zpět k nim. „Tvá žádost je pro nás přijatelná-“
Aleluja! Evalle málem omdlela úlevou.
Pak Pele znovu promluvila. „—pod podmínkou, že Evalle zůstane loajální vůči VIPERu a nespojí se s dalším Alterantem během toho, co bude sbírat důkazy.“
Za osm let jsem žádného dokonce ani neviděla, a kdyby ano, nejspíš by mě to zabilo. Evalle se úlevně nadechla, připravená poděkovat Tribunálu za tuhle šanci.
Brina přikývla. „Souhlasím.“
Arés si odkašlal. „Má čas do první hodiny ve čtvrtek, aby dokázala, že při jejím setrvání mezi lidmi nehrozí žádné nebezpečí. Pokud se její stav v jakékoliv chvíli odteď do té doby změní, bude okamžitě teleportována do bezpečné lokality.“
Evalle se sevřel žaludek. Tři dny?
Tři mizerný dny.
Pomátli se snad na svých božských rozumech?
Určitě nemohlo jít o ty samé tři dny, které musela strávit hledáním Kamene Ngak, nebo se bude zdát, že je neloajální vůči VIPERu?!
Oh, drahá bohyně…
Ať udělá cokoliv, byla v háji. Pokud prokáže svou nevinu, bude neloajální, a pokud bude loajální, nikdy nedokáže prokázat svou nevinu.
Konečně se Senovi splní jeho přání a zavřou ji.

Za pouhé tři dny.

10 komentářů:

 1. Vďaka za preklad a korekciu a teším sa na pokračovanie :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Děkuji mnohokrát za překlad a korekci ! ! !

  OdpovědětVymazat
 3. Díky za překlad

  OdpovědětVymazat
 4. Dekuji za skvely preklad a korekturu. Chudak holka, myslim ze to budou hekticky tri dny. KATKA

  OdpovědětVymazat
 5. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 6. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 7. Moc děkuji za překlad a korekturu! :-)
  Pavla

  OdpovědětVymazat