úterý 11. listopadu 2014

Krvavá trojice - Kapitola 19„Co myslíš tím ano a ne? Kde je ta Rak-démonská věc?“ Evalle držela svou frustraci uvnitř, protože nebyla zaměřená na Tzadera nebo Quinna, ale co to sakra!
Kdy se z ní stal démonský idol, že ji všichni chtěli?
Tzader frustrovaně vzdychl. „Tady je celé shrnutí. Žádný z trolů nebo Nočních slídilů v Charlottě nikdy o Alterantovi neslyšel, dokud se o něm Rak nezmínil, protože Brina těch pár útoků, co se v minulosti staly, držela mimo povědomí široké veřejnosti. Trolové taky neměli ponětí, kdo Raka do Charlotty poslal. Nabízel spoustu lesklých věciček, co vylákaly všechny troly z jejich děr, ale nic týkající se Alteranta nevyšlo najevo, dokud se nerozšířila zpráva o zabitých Beladorech.“

Evalle zaskřípala zuby. „Ti trolové věděli, že hledá Alteranta? Mohli to říct VIPERu dřív, než jsme ztratili devět Beladorů.“
Quinn se pohrdavě uchechtl. „To by vyžadovalo svědomí.“
Tzader vypustil z úst zvuk plný znechucení, pak pokračoval ve vysvětlování. „Jakmile Rak slyšel o tom, že Alterant zabil Beladory a pak zmizel, věděl, že ztratil svou kořist a že ho jeho pán za zpackaný úkol zabije. Proto u trolů zanechal zakódovanou zprávu v gaelštině, ujistil je, že za ni jakýkoliv Belador dobře zaplatí, a pak odletěl do Atlanty.“
„Ty rozumíš gaelštině?“ Evalle toho o minulosti Z a Quinna věděla opravdu málo. Když Tzader přikývl, v duchu si tu novou vědomost poznamenala. Právě v online kurzech studovala jazyky, gaelština byla jedna z nich.
Další email mu pošle v ní a překvapí ho. „Co bylo v té zprávě, Z?“
„Rak chtěl udělat dohodu a vyměnit informace týkající se Beladorského zrádce za bezpečný přesun do destinace dle svého výběru. Ve vzkazu stálo, jak ho v Atlantě najít. Quinn zůstal v Charlottě, aby hlídal toho trola, než já najdu Raka a ujistím se, že nás nepodvedli.“
Když se Tzader odmlčel, znervóznila. „A?“
„Raka jsem našel, ale odmítal mi říct všechno, dokud nebudu mít souhlas od Sena, že ho umístí do ochranné vazby VIPERu.“
„Musel být k smrti vyděšený, že chtěl dobrovolně do zadržovací cely,“ zamumlala.
„To byl.“ Tzader si promnul krk. Jeho tmavé oči dávaly znát dlouhé dny únavy a strhanosti. „Jediné, co jsem musel udělat, bylo říct Senovi, že tenhle chlápek má informace týkající se Noirrské magie, o které tvrdil, že může dokázat její používání v téhle oblasti. Sen souhlasil, že ho zadrží a bude ho chránit, dokud se nerozhodneme, jestli lhal, nebo ne. Proto jsem včera nemohl zůstat na shromáždění.“
Tomu rozuměla, ale byla by ho tam ráda měla, aby jí mohl říct svůj názor na Storma, Adriannu… oh, a taky na Isaka, kterého musela najít co nejdříve, jestli chtěla mít nějakou šanci zjistit, kdo poslal toho Birrna.
Při tomhle tempu bude v případě, že se objeví další démon, potřebovat tabuli, aby se vyznala ve všech hráčích.
A co to tělo, co se ztratilo z márnice? Argh.
Tzaderův hlas byl s každou větou monotónnější. „Když jsem se dostal zpátky na místo, kde jsme se měli s Rakem setkat, nebyl tam. Celý včerejšek jsem sledoval stopu za stopou, ale on pobíhal jako krysa z jedné díry v Atlantě do druhé, protože po něm někdo šel. Došlo mi, že si pro něj přišel jeho pán, což by nebylo tak zlé, kdybychom ho – nebo ji – taky chytili. Quinn se ke mně včera kolem osmé připojil. Společně jsme Raka po deváté konečně našli.“
„Kde byl?“ Přelétla pohledem z Tzadera na Quinna, který pokračoval ve vysvětlování.
„Rozsekaný na pět kusů, úhledně složený v kufříku umístěném uprostřed prázdného hotelového pokoje s lístkem, na kterém stálo ‘Naše společnost má nulovou toleranci pro zrádce.’“
„To vůbec není vtipný.“ Evalle o tom chvíli přemýšlela. „Co ti prozradil, když jsi s ním poprvé mluvil, Z?“
„No, to je právě to, co je nahouby. Říkal, že má informace týkající se Beladora pracujícího s Medby a ví, proč jeho zaměstnavatel hledá Alteranta, ale o nic z toho se nechtěl podělit, dokud nebude v bezpečí.“
„Kruciš!“ Evalle praštila do sedacího vaku.
Feenix vyskočil, roztáhl křídla a špičaté uši sklopil dozadu v útočném módu. Z jeho rtů vyklouzl kouř, což značilo, že by každou chvíli mohl začít chrlit oheň.
Dd-obře. Poznámka pro sebe, že při soužití s chrliči je lepší zachovávat klid. „Promiň, zlato,“ oslovila ho něžně, „nechtěla jsem tě polekat.“
Quinn se zasmál. „Ty myslíš, že jsi vystrašila něco, co by mohlo do stěny za mnou udělat díru?“ Ulomil kus svojí Mr. Goodbar a hodil ho Feenixovi. „Chytej, chlapče.“
Feenix chňapl po čokoládě ve vzduchu.
Tím ho nekrm!“ Měla chuť ho zaškrtit.
„Krmíš ho maticemi a děláš si starosti o trošku čokolády v jeho jídelníčku?“ Quinn vyprskl smíchy.
„Po čokoládě má větry a já pak musím strávit dvě hodiny v obchodě a cvičit na svém kole, než se tu vyčistí vzduch, ksakru.“
„Jot, ksakru.“ přikývl Feenix.
Tzader a Quinn vzhlédli. „On mluví?!“
„Učím ho pár věcí.“ Vtiskla mu polibek na šupinatou hlavu.
Feenix složil křídla, pak slezl z jejího klína a začal se kolébat po místnosti, zatímco breptal: „Ahoj, jedna, dvě, tři, čili, pět, šet, ksakru.“ Potom mumlal věci, co nedávaly smysl.
Evalle probodla Quinna obviňujícím pohledem. „Ale tohle slovo jsem do jeho slovníčku přidat nechtěla.“
Quinn nadzvedl ruce, jako že se vzdává. „Já ti neříkal, abys před ním klela. Jestli má po čokoládě větry, můžu si jen představovat ty hromady rezavých hovínek, co po sobě nechává po maticích.“
„Jeho tělo ocel absorbuje. Udělali jsme na záchodě díru, co funguje jako jeskyně, do které si může zalézt, když potřebuje své soukromí. Je velice čistotný.“
„Jot, ksakru.“ Feenix zamával křídly, pak se usadil v koutě a začal si počítat prsty na nohách. Měl jich osm, ale zatím uměl počítat jen do šesti, takže při dosažení dvou navíc musel začít znovu.
Tzader nad ní zavrtěl hlavou. „Jestli ho vezmeš znovu ven, tak pochytí ještě barvitější slovo na pět písmen, než sakra, co bude říkat místo čísla ,čili.’“
„Příště, až ho budu brát k Nicole, mu dám klapky na uši. Moc ráda ho vidí, a Feenix miluje jízdu na motorce.“ Evalle nebrala Feenixe jen tak k někomu, ale Nicole byla čarodějka z klanu Roweny a Sashy, a někteří se jí báli, protože měla neobvyklá nadání a podivně nebezpečně zavánějící ovzduší kolem sebe. Ale její klan nepovoloval jakékoliv praktikování černé magie, a Nicole by temná umění nikdy nevyužívala.
Byla jednou z nejčestnějších a nejmilejších lidí, jaké Evalle kdy potkala. Možná se s ní vždy cítila být spřízněná právě proto, že se lišila dokonce i od ostatních čarodějek.
To, že se Nicole k Feenixovi chovala jako k princovi, ji pro Evalle činilo ještě výjimečnější.
„O vynášení Feenixe na veřejnost nebo ježdění s ním na motorce nechci nic slyšet.“ Tzader zavrtěl hlavou. „Vraťme se k opravdovým problémům. Co Rak potvrdil je to, že někdo z klanu Medbů provozoval tady na jihovýchodě Noirrskou magii a mělo to co do činění s Alteranty.“
„Alteranty na svobodě jako v množném čísle?“ Evalle začala poklepávat prsty na vak. Existovaly taky nějaké pozitivní zprávy?
„Možná.“ Tzader se znovu odmlčel, pak se jí zadíval přímo do očí. „Budeme o tom muset informovat Brinu a VIPER.“
Ten pohled a tón znala, ale zadívala se na Quinna, aby si potvrdila svůj odhad. Nehlídaná obava v jeho ostře řezané tváři jí stačila na to, aby si byla jistá, že jí právě dali najevo, aby se s nimi nepodělila o něco, co by byli nucení předat dál.
Quinn si odkašlal. „Před dvěma lety jsme ti řekli, že vždycky budeme mít plán na to, jak tě dostat někam do bezpečí, pokud to bude nutné. Možná je na to správný čas.“
Začala vrtět hlavou. „Taky jste řekli, že bych se nikdy nemohla vrátit nebo se s kýmkoliv z vás ještě někdy vidět. To nemůžu.“
„Evalle, drahoušku, my taky nechceme, abys odešla,“ ujistil ji Quinn. „Ale uděláme, cokoliv bude nutné, abychom tě udrželi v bezpečí a obhájili naše přísahy vůči kmeni.“
Vzdát se té trochy normálního života, co po dvaceti třech letech zápolení konečně získala? Nejprve by se o něj šla rvát. Ale to znamenalo nestavět tyhle dva do pozice, kdy by si museli vybrat mezi ní a kmenem. To by neudělala žádnému Beladorovi, a oni pro ni znamenali víc, než všichni ostatní Beladoři dohromady.
Najde způsob, jak z tohohle ven, aniž by Quinna nebo Tzadera vystavila riziku. A pokud ne, jen ona sama ponese následky. „Rozumím vám. A vy víte, jak moc pro mě znamená, že byste to udělali, abyste mě ochránili, ale musím zkusit najít odpovědi. A musím pomoct najít Kámen Ngak. Pokud dokážu prokázat, že jsem pro VIPER užitečná, možná mi Tribunál dá trochu víc času.“
„Co je s Tribunálem?“ Tzaderovo tělo se napjalo, když se naklonil dopředu a podepřel si předloktí o kolena.
„Ano, co znamená to víc času?“ Quinn zastrčil podnožku u polohovacího křesla a posadil se.
Evalle se zhluboka nadechla a vydechla. „To je to, co vy dva ještě nevíte. Čas, kdy jsem mohla zmizet, už vypršel. Řeknu vám, co se stalo od chvíle, kdy jsem včera narazila na Tzadera.“ Jelikož Quinn nevěděl o všech detailech, zopakovala všechno o zmrzačeném těle v márnici, které teď zmizelo kdovíkam, démonech Cresylech a Birrnovi. Právě skončila s vysvětlováním toho, jak se ztratila z místa předtím, než by ji mohla policie najít vedle usmaženého Birrna, ale zarazila se dřív, než by řekla cokoliv o zmeškaných schůzkách s Isakem, když si všimla Tzadera. Zakrýval si obličej dlaněmi. „Co je, Z?“
„Říkalas, že ten střelec se jmenoval Isak? Velký chlap se super zbraní?“
„Ano. Ty ho znáš?“
Tzader zaťal čelist. „Znám řeči, co o něm kolují. Isak Nyght. Řídí tým žoldáků s názvem Nyght Raiders. Bývalých vojáků z různých odvětví, všichni typu speciální divize Black Ops. Isak má bohatý zdroj těch zbraní a někteří si myslí, že je ve skutečnosti dokonce sám vyrábí. V minulosti byl on a jeho muži vyslaní k prošetření a vyřešení neobvyklých situací, ale na jiných kontinentech.“
Quinn se zamračil. „Neobvyklých… jako nelidských?“
„Přesně.“
Evalle zachovala klidný tón. „Je Isak člověk?“
„Ano, ale má tajemnou schopnost pro nalézání informací a vyhledávání nelidských bytostí.“ Tzader se zamyšleně poškrábal na bradě. „Na základě hlášení od našich lidí v Teheránu jsme si celkem jistí, že skupina Nyght Raider zabila Alteranta, co se proměnil v bestii.“
Evalle se úzkostí postavily chloupky vzadu na krku. Isak zabil Alteranta? „Ví Brina, že tu pobíhá Alterantí Terminátor?“
Důležitější otázka… záleželo by na tom, kdyby Isak zlikvidoval Evalle?
Tzader v potvrzení nadzvedl bradu. „Brina ví o Alterantovi, kterého Isak zlikvidoval, ale rozhodla se od toho držet dál, protože není zodpovědná za nikoho mimo svůj kmen. Isak je nebezpečný mnoha způsoby, Evalle, ale hlavně proto, že není součástí VIPERu. Pár let zpátky jsme to s Tribunálem probírali a shodli jsme se, že by dost dobře nespolupracoval s čímkoliv a kýmkoliv. Drž se od něj dál.“
To by bylo o hodně jednodušší, kdyby od něj nepotřebovala odpovědi. Jenže to Tzaderovi a Quinnovi nemohla říct, aniž by je dostala do konfliktu s Brinou a kmenem. Isak a jeho tým věděli o Birrnovi. Možná i to, odkud se tu vzal, nebo kdo ho poslal.
Otázka byla, kolik toho Isak pochopil o ní samé, když věděl o Alterantech.
Evalle pokračovala v mluvení a popsala jim shromáždění VIPERu, včetně nových členů týmu. „Adrianna mi dělá starosti, ale Lucien by měl být schopný na ni dohlédnout,“ uzavřela to. „Víc mě znepokojuje Storm.“
Quinn pozoroval led tající ve své sklenici. „Storma a Adriannu si prověřím. Kéž bych věděl, jak Sen skončil v téhle pozici. Někdo by ho měl nahradit.“
Kdyby tak měla takové štěstí. „Jako by se to mělo stát, když ho tam hlavně ani nikdo z nás nevolil.“
„Sen se nikam nechystá.“ Tzader ta slova vyslovil tónem značícím, že je zbytečné o tom debatovat. „Teď, o co sakra šlo s tím Tribunálem? Když jsme dneska v noci našli v parku Storma, řekl nám, že tě Sen vzal na velitelství, ale měl jsem za to, že nemohlo jít o nic důležitého, jelikož nekontaktoval mě.“
Storm jim neřekl, že šla před Tribunál?
Přehrála si v hlavě rozhovor těsně předtím, než ji Sen teleportoval. Sen se před Stormem o Tribunálu nijak nezmínil, takže Storm doopravdy nevěděl, kam míří.
A Storm jim dal vědět, že ji někam vzal.
Proč to v ní vyvolalo hřejivý pocit?
Její svědomí jí domlouvalo, aby věřila v Stormovy dobré úmysly, ale už jednou draze zaplatila za důvěru v muže, který ji přesvědčil, že mu věřit může. Sen toho šamana přivedl z jediného důvodu – kvůli ní. Musela si to pamatovat.
Tzader se podíval na Quinna, pak na Evalle. „No? Je ten problém s Tribunálem horší, než naposledy, Eve?“
Trpce se usmála. „Tribunál byl svolán, protože včera se další Alterant proměnil a zabil člověka.“
„To už začíná být ohraný,“ zabručel Tzader.
To jí povídej.
„Kde?“ Quinn položil svůj nápoj a založil si ruce na hrudi.
„V Birminghamu.“ Sen jí to málo řekl jen proto, aby věděla, že se ten útok stal pouhé dvě hodiny na západ od Atlanty, v Alabamě. „Znáte standartní postup. Zadrží pravděpodobné podezřelé. Oh, počkat. Jasně, je tu jen jeden. Já. Pak vyhrožovali, že mě zavřou. Nic nového.“
„To nemůžou udělat, aniž by zavolali Brinu. Požádala jsi o její přítomnost, že jo?“ Tzaderova hladká obočí se stáhla k sobě, zatímco ji propaloval pohledem.
„Ano, požádala. A ano, objevila se tam. Nakonec.“ Evalle se nadechla a zvážila svá další slova, aby ty dva nedostala do sporu s Brinou. „Brina přesvědčila Tribunál, aby mi dal čas na prokázání, že nejsem pro lidstvo hrozba.“
Quinn zavrtěl hlavou. „Tímhle procházíš stále dokola a dokola. Proč trvají na tom, že tě do toho budou zatahovat?“
„Protože ten Alterant, co se proměnil tentokrát, byla žena… a těhotná.“ Chvíli čekala, než tu skutečnost vstřebají. „Teď má Tribunál za to, že jakožto žena se můžu nejen proměnit a zabíjet, ale že další Alteranti by mě mohli vyhledat, aby se se mnou rozmnožili. Nebo že bych to já mohla udělat s něčím jiným, protože, však víte, Alterantovi nemůžete věřit.“
Kdyby věděli, že ji v patnácti znásilnil doktor, uvědomovali by si, že šance na její otěhotnění se blížily nule, pokud to znamenalo dovolit nějakému muži tohle znovu udělat. Ale do toho nikomu nic nebylo, kromě ní a toho doktora, který od ní zděšeně utekl, když se napůl proměnila v bestii.
Nikomu by určitě neřekl, co se s ní stalo, i kdyby toho dne neztratil kontrolu nad svým autem a nezemřel při ohnivé havárii.
Podívala se z jednoho muže na druhého. „Proto by vás plán na moje zmizení jen odsoudil společně se mnou, protože VIPER by mě pronásledoval klidně i na konec světa, kdybych utekla. Musím to překonat.“
„Pomůžeme ti.“ Ta slova vyslovil Tzader, ale Quinnův souhlas byl jasně čitelný z celé jeho tváře.
„Myslím, že Isak o tom Birrnovi může něco vědět.“ Zavedla hovor na tohle téma jen proto, aby viděla, co Tzader řekne.
„Nepřibližuj se k němu. Čím dál od něj budeš, tím lépe.“
Moc nehrozilo, že na něj ve společnosti narazí, když toho chlapa dvakrát během dvaceti čtyř hodin nechala čekat. Ale potřebovala vědět, co Isak o tom Birrnovi ví, a nelíbilo se jí pomyšlení na to, že by ho šla hledat, aniž by o tom Z nebo Quinnovi řekla. Takže to zkusila znovu.
„Co když má Isak o těch démonech nějaké informace? Mohla bych si s ním prostě jenom promluvit-“
„Ne, ze všech lidí bys s ním právě ty mluvit neměla.“ Svaly v Tzaderově čelisti se na vteřinu napjaly, zatímco přemýšlel. „Pamatuješ na toho Alteranta, z jehož zabití v Teheránu je Isak podezřelý? To zvíře roztrhlo jeho nejlepšího přítele vejpůl. Isak nenávidí Alteranty. Mise číslo jedna jeho skupiny Nyght Raiderů je vysledovat všechny Alteranty, co dokážou najít, a zničit je.“
To ji zarazilo.
Měli všichni Alteranti stejnou auru, jako ona? Jak se měla chránit, když nikdy nepotkala dalšího a neměla ponětí, odkud se vzali? Viděl Isak auru toho druhého Alteranta? Vypadala jako její?
Rak se zmiňoval o více Alterantech. Co když si s ní Isak jenom hrál, protože si myslel, že ho dovede k ostatním a pak se ji chystal zabít, jakmile by věděl, kde jsou?
Polkla, aby potlačila žluč, co se jí snažila dostat do úst. Kdyby si Tzader a Quinn mysleli, že je pro ni Isak hrozba, nenechali by ji během jejího pomáhání v pátrání po Kameni Ngak samotnou. Isak by se k ní nejspíš ani nepřiblížil, když by ti dva byli poblíž. Nebo když bude poblíž Storm.
Ale Isak byl jediný, kdo mohl mít nějaké vodítko týkající se démonů a možná dokonce i Alterantů.

Co se týče Isaka a Storma, mohla by si hodit korunou při rozhodování, který z nich může pro její existenci představovat větší nebezpečí.

6 komentářů:

  1. Děkuji mnohokrát za překlad a korekci ! ! !

    OdpovědětVymazat
  2. Skvelé, vďaka za 19.kapitolu, ta raňajšia sa mi tak moc nepáčila. Ahojky do ďalšieho čítania.

    OdpovědětVymazat