pátek 21. listopadu 2014

Styxx - 1. listopad 2008


Styxx si ze spánku povzdechl, když ve vlasech ucítil něžnou ruku. Projel jím třas, když mu hlavu naplnila Bethanina vůně.
„Beth?“ vydechl a otevřel oči. Překulil se a pak se prudce odtáhl, když uviděl drobnou ženu s kaštanově hnědými vlasy, která Bethany absolutně nebyla podobná.
Odtáhla se, stejně ostražitá jako on.

Styxxovi chvíli trvalo, než ji v Acheronových vzpomínkách našel. Jmenovala se Danger. Bývalá temná lovkyně, která zemřela, byla ženským duchem, který se vdal za Alexiona. Ti dva žili v Acheronově chrámu a spravovali mu ho.
„Ty musíš být...“ – ta příšera – „Styxx.“
Slyšel její slova jasně a zřetelně. „Měla bys odejít.“
Zašklebila se na něj. „Divila jsem se, kam mizí moje jídlo. Víš, jak je těžké udržovat Charonty zásobené Ding Dongsy, když je polovina zásob zkonfiskována?“
Vytáhl si přikrývku výš, aby se skryl před jejím zvědavým pohledem. Oči se jí rozšířily, když spatřila jizvy na jeho pažích, rukou a horní části jeho hrudi.
„Nechtěla jsem tě vyděsit. Kdo je Beth?“
„Moje žena... byla to moje žena.“
Zamračila se. „Nevěděla jsem, že jsi byl ženatý. O tom se Acheron nikdy nezmínil. Beth není řecké jméno, že ne?“
„Byla Egypťanka.“
Danger naklonila hlavu a studovala jeho předloktí. „A Galen?“
„Čteš řecky?“
„Můj manžel je Řek. Ne tak starý jako ty, ale rozhodně ne současný. Jelikož tolik svůj rodný jazyk miluje, naučila jsem se ho... takže, kdo je Galen?“
„Galen byl můj syn.“
Zamračila se ještě víc. „Myslela jsem, že Acheronův synovec se jmenoval Apollodorus.“
„To byl Ryssin syn, ne můj.“
„Och...“ Proč se Ash nikdy nezmínil o tom, že měl dalšího synovce?
Styxx se stihl sotva zarazit, než odpověděl na její myšlenku.
„Proč jsi tady?“ zeptala se.
„Spal jsem.“
Obrátila oči v sloup. „Víš, co mám na mysli.“
Vypadni, to bylo to, co měla na mysli. Zdržel se tu už dlouho a nebyl tu vítán. Kromě toho, jestli se Acheron dozví o jeho přítomnosti, nedá se říct, co by mohl vzhledem k jeho nenávisti udělat. „Vrátím se zpátky na svůj ostrov. Promiň, že jsem tě znepokojil. Řeknu Urianovi, aby mi už nenosil další jídlo.“ Významně se podíval na svoje oblečení, které bylo položené na stolku za ní, když si vytahoval pokrývku ještě výš. „Ale nemůžu odejít, dokud mi nedovolíš se obléct.“
„Neřekla jsem ti, abys odešel nebo přestal dostávat jídlo. Jen jsem tě škádlila.“
„Och. Nejsem zvyklý na to, aby mě někdo škádlil.“
„Jsi v pořádku?“
Ne, není. Styxxe dusil smutek a žal, který v něm vyvolala její laskavost. Nemluvil takhle se ženou od té doby, co byl naposledy s Beth. Žádná žena se ho takto nedotkla ode dne, kdy odjela do Egypta. A jelikož byly jeho poslední vzpomínky zlé, probudila v něm Danger plný pocit ztráty, který mu stoupal hrdlem.
„Jo,“ vydechl. Ale nebyl v pořádku. Nebyl takový už tisíce let.
Pohnula se, aby se ho dotkla.
Styxx před ní ucukl. „Prosím, nedělej to.“ Příliš bolelo, když mu byla žena takto blízko, a kdyby mu položila ruku na kůži...
Byl by raději, kdyby to byli kněží a jejich značkovací hole.
Konečně odstoupila od postele. „Chceš, abych ti připravila snídani, než se oblečeš?“
„Díky, ale nechci tě obtěžovat.“
„To není obtěžování. Věř mi. Je mnohem jednodušší nakrmit tebe než dva Charonty. Počkám na tebe, než budeš hotový.“ Zmizela, než jí mohl znovu poděkovat.

***

Danger se zarazila u boxů s potravinami a podívala se zpátky směrem k pokoji, kde našla Styxxe. Acheron jí nařídil, aby se od něj držela dál. Důrazně trval na tom, aby se nepřibližovala ke Styxxově ostrovu.
Ale proč?
Nebyl tím monstrem, kterého z něj Acheron dělal. Byl vlastně spíš zdvořilý a stydlivý. Sotva to byl ten arogantní kretén, kterým ho Acheron a Alexion nazývali.
Usmála se, když uviděla, jak si zorganizoval jídlo. Všechno bylo pečlivě rozmístěno, což dávalo smysl, protože neměl moc čím se bavit.
Co dělal celé dny? Nebyly tu žádné knihy, nástroje, ani nic podobného. Měl malou sbírku ručně dělaných zbraní a nástrojů. A jednu vážně rozkošnou misku, která byla vytesaná z kamene.
Tiše hvízdla, když rukou přejela po hladkém povrchu. „Jsi neuvěřitelně talentovaný.“ Dokonce kolem okraje vytesal řecký vzor.
Její úsměv zmizel, když si uvědomila, že jeho jídlo neobsahuje nic víc než krabičku poslední záchrany. Všechno bylo usušené nebo hydratované, jen s několika kusy čerstvé zeleniny a ovoce.
A jedné krabice Siminých Ding Dongsů.
„Tohle není plnohodnotné jídlo.“ Přemístila se zpátky do kuchyně, kde ona a Alexion vařili pro Simi a Xirenu, a taky Uriana, když byl doma. Tak rychle, jak jen mohla, osmažila Styxxovi dvě vejce a nějakou slaninu a udělala malou hromádku palačinek. Popadla sklenici mléka a vrátila se k němu.
Právě to pokládala na stůl, když se objevil ve dveřích, kde se zarazil.
Oči se mu rozsvítily jako ty Siminy kdykoliv se zaměřily na Diamonique na QVC. „Vejce a slanina?“
„Ano.“
I když se neusmíval, radost v těch elektricky modrých očích ji zahřála u srdce. Ale nepřišel blíž. Zvědavě ustoupila od stolu.
Až když byla mimo dosah, přiblížil se a usedl.
„Voní to úžasně. Díky. Nemůžu si vzpomenout, kdy jsem naposledy ochutnal vejce nebo slaninu.“
Když začal jíst palačinky jako chleba, zastavila ho. „To jsou palačinky.“
„Dobře.“ Složil ji, aby ji mohl sníst.
Spolkla úsměv. „To není pita, drahoušku. Dáš si na ni sirup a sroluješ ji.“
Zamračil se, jako by neměl ani ponětí, o čem to mluví. „Sirup?“
V jeho časech nejspíš žádný neměli. Zvedla malou lahvičku.
Zamračil se ještě víc. „Tmavý med?“
„Ne. JE to sladké jako med, ale je to javorový sirup.“ Nalila mu ho na palačinky.
Zaváhal, než to ochutnal a pak se na ni ušklíbl. „Kdo by chtěl Ding Dongsy, když může jíst tohle?“
Zasmála se jeho neočekávanému nadšení.
Pak zvedl mléko a přičichl si. „Kráva?“
„Hm... jo.“ Co si myslel, že to je?
Jeho výraz napověděl, že je to pro něj ambrózie. Zhluboka se napil. „Neměl jsem kravské mléko od... nemůžu si vzpomenout.“
Danger ho pozorovala. Bylo znepokojující dívat se na někoho, kdo byl tak podobný Acheronovi a přesto tak jiný. A jak si ho tak prohlížela, uvědomila si, že jeho krátké vlasy jsou hodně nerovné a střapaté.
Jako by si je odřízl jedním z jeho ručně vyráběných kamenných nožů.
„Stříháš si vlasy sám?“
Odložil vidličku a rozpačitě se jich dotkl. „Omlouvám se, jestli tě uráží. Nemám nůžky.“
„Neuráží mě. Kdybys chtěl, mohla bych ti je zkrátit.“
Když se vrátil k jídlu, byla jeho nálada mnohem zasmušilejší. „Na tom nezáleží. Nikdo mě neuvidí.“
Z jeho stoického tónu se jí do očí tlačily slzy. „Vážně mi to nevadí. Alexiona stříhám pořád.“
Styxx zaváhal. Sotva si dokázal představit, jak ošklivé jí jeho vlasy musí připadat, ale upřímně řečeno, nechtěl, aby se ho dotýkala. „To je v pořádku. Nechci další problémy.“ Vstal, aby umyl talíř.
„Sem,“ řekla a natáhla se po něm. „Vezmu si ho.“
Zaváhal, než jí ho podal. „Děkuji ti za tvou laskavost. Jídlo bylo lahodné, a já si toho daru opravdu cením.“
Když na něj Danger kývla, bolelo ji pro něj srdce. „Bylo mi potěšením.“ Sebrala nádobí a vrátila se do hlavní síně.
„Kde jsi byla?“
Zarazila se, když se k ní v kuchyni připojil Alexion. „Setkala jsem se se Styxxem.“
Hrubě zavrčel.
Zvedla ruce, aby mu zabránila cokoliv říct. „Setkal ses s tím mužem někdy?“
„Samozřejmě že ne. Je to arogantní debil.“
Než začneš pomlouvat jeho charakter, drahoušku, měl by ses s ním setkat. Věř mi, chápu oddanost Acheronovi. Cítím ji taky a vím, co tomu velkému chlápkovi dlužím. Ale Styxx není ten třírohý démon, za kterého ho považuješ. Věděl jsi, že měl ženu a dítě?“
Alexion vypadal stejně ohromeně jako ona. „Ne.“
„O čem je řeč?“ zeptal se Urian, když se k nim připojil. „Cítím slaninu?“
Podrážděně si povzdechla. „Nauč Daimona jíst skutečné jídlo a bude nemožný.“ Šla mu udělat další. „Mluvili jsme o tvém hostu, o jehož krmení ses nezmínil.“
Urianovy se rozšířily zorničky. „Hm...“
„Nedělej si starosti. Nemáš průšvih. Právě jsem říkala Alexionovi, že si myslím, že je na něm mnohem víc, než nám bylo řečeno.“
Urian přikývl. „Není to kretén, že ne? Víš, kdo to je?“ zeptal se Alexiona.
Ten se na Uriana ušklíbl. „Acheronův bratr.“
Urian mu vrátil úšklebek. „Slyšel jsi někdy o Stygian Omada?“
„Jsem Řek. Samozřejmě, že jsem o nich slyšel. Kdo ne?“
Danger vzhlédla od smažení slaniny. „No, já jsem Francouzka a jsem zmatená. Co je Stygian Armada –“
„Stygian O ... mada,“ zopakoval Urian.
„Byla to legendární armáda, která vedla válku s Atlantidou,“ vysvětlil Alexion. „V celé řecké historii to byla jediná armáda, která kdy bojovala na atlantských březích a vyhrávala. Byli prakticky jen krůček od paláce, když byli odvoláni zpět do Řecka kvůli mírovým rozhovorům.“
„Jo.“ Urian trhl bradou směrem k chrámu, kde byl Styxx. „A bratr Styxx byl jejich generál, po kterém je ta armáda pojmenovaná.“
„Blbost!“ vykřikl Alexion odmítavě.
„Ne. Vážně. Sám jsem viděl jeho jizvy z války. Ash vždycky říkal, že je z Atlantidy. Nikdy se nezmínil o řeckém městském státu, kde se narodil, takže jsem nevěděl... ale Styxx je Styxx z Didymosu.“
Alexion zalapal po dechu. „Děláš si ze mě prdel.“
Urian sarkasticky potřásl hlavou.
„Tak znovu, tady je francouzská revoluce. Les Mis, to chápu. Tohle...“ Zahrozila obracečkou. „Moje vzdělání v oblasti řecké historie sahá k Tróji s Bradem Pittem a,“ podívala se na Alexiona, „panu Svůdňákovi v jeho zbroji.“
Alexion vykulil oči. „Prosím, neříkej mi tak před Urianem.“
Urian se zasmál, pak ale vystřízlivěl a vysvětlil jí to. „Didymos byly v těch dobách Athény, a Athény byly sotva něco víc než větší vesnice. Největší a nejsilnější z řeckých městských států, měl Didymos dva hraniční ostrovy, které chránily zbytek Řecka před Atlantidou. A Styxx byl největší, nejúspěšnější generál v jejich dlouhé a uznávané vojenské historii. Vojáci mých dob horlivě studovali jeho bojovou taktiku a způsob, jakým vedl svou armádu. Všichni jsme chtěli vyrůst a být jako on. Ve skutečnosti byl způsob jeho výcviku a zásady, které mu vštípil jeho učitel, základem Sparťanů a jejich vojenské etiky. Až tak byl dobrý. Ale navzdory všemu, co jsem o Didymosu a Styxxovi přečetl, jsem nikdy prince, o kterém se zmiňovali, neviděl. A rozhodně to není žádná princeznička, tedy ne že by to bylo neobvyklé.“ Zvedl ruku, aby Danger zastavil ještě předtím, než promluví. „A nepoučuj mě o starověké hlouposti a jejich zacházejí se ženami... nejsem osobně zodpovědný za mysogynní antické spisovatele jen kvůli tomu, že jsem náhodou muž.“
Podíval se na Alexiona a vrátil se k jejich rozhovoru. „Kvůli tomu a kvůli faktu, že on a Ash byli děti, když zemřeli, jsem si nikdy nespojil to, že Acheronův bratr Styxx byl vůdcem proslulé Stygijské ligy.“
Alexion si odfrkl. „To vysvětluje jeho aroganci.“
„Ale on není arogantní,“ řekli současně Urian a Danger.
„Jo,“ řekl Urian a popadl plátek slaniny, „cokoliv říká.“
Naložila Urianovi na talíř další slaninu. „“Je sladký, Alexione. Vážně sladký.“
Urian spolkl svou slaninu a přikývl. „Já bych ho tak nenazval. Je smrtící, toho si nemůžeš nevšimnout, ale je čestný. Spíš bych arogantním nazval Ashe, než Styxxe.“
Alexion ostře vtáhl dech. „Nedovol, aby Acheron slyšel, jak tohle říkáš.“
„Já vím. Věř mi.“ Urian si těžce povzdechl. „Chlape, nevím, co se mezi těmi dvěma stalo, ale je to zatracená škoda. Dovedeš si představit, že by tě trénoval k boji Styxx z Didymosu?“
„Bylo by to jako brát lekce od Achilla nebo od Alexandra Velikého.“
„Tak to zařiďte,“ řekla Danger, zatímco dávala zbytek slaniny zpátky do ledničky.
„Cože?“
„Musíme ty dva usmířit.“
Alexion vybuchl smíchy. „To je sotva uskutečnitelný sen, zlato. Znám Acheron víc než devět tisíc let. Dřív zamrzne rovník, než Acheron odpustí Styxxovi to, co udělal.“
Pokrčila rameny. „No, víš, co řekli –“
Urian přejel Alexiona vědoucím pohledem. „My, kteří jdeme na smrt, tě zdravíme?“
Obrátila oči v sloup. „Ne. Nad, pod, kolem, skrz, vždycky existuje cesta.“
Urian se nad jejím optimismem ušklíbl. „Dokud na tebe nespadne kus skály ve chvíli, kdy se ji snažíš podlézt. Pak je z tebe placka.“

Alexion se rozesmál. „No, je to Francouzka.“ 

26 komentářů:

 1. Dakujem za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Děkuju za překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Vďaka za preklad a korekciu....

  OdpovědětVymazat
 4. Děkuji moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 5. Super, Díky moc,

  Gábina

  OdpovědětVymazat
 6. Dakujem za preklad. GabiM

  OdpovědětVymazat
 7. děkuji moc hned za 2 kapitolky, Styxxe miluju a tebe taky......

  OdpovědětVymazat
 8. Nadezda: děkuji moc :-)

  OdpovědětVymazat
 9. Děkuji mnohokrát za překlad a korekci ! ! !

  OdpovědětVymazat
 10. ďakujem za preklad :)

  OdpovědětVymazat
 11. Dekuji za preklad :)

  OdpovědětVymazat
 12. Díky moc za překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 13. Úžasné díky MOOC za překlad.

  OdpovědětVymazat
 14. Děkuji!!! Jste poklady holky :)

  OdpovědětVymazat
 15. Dakujem za obe kapitolky momo:)

  OdpovědětVymazat
 16. Tohle je prostě paráda! díky moc za překlady

  OdpovědětVymazat
 17. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 18. ďakujem za preklad

  OdpovědětVymazat