úterý 9. prosince 2014

Styxx - 14. květen 2012Acheron projel rukou synovy blonďaté vlásky, zatímco mu Sebastos podřimoval na hrudi. Nebylo na světě nic, co by ho uklidňovalo víc, a čím byl Bas starší, tím méně Ash chápal, jak se k němu jeho rodina mohla obrátit zády tak, jak to udělala. Raději by si usekl ruku, než by syna udeřil.
A ty ostatní kruté činy, které vůči němu podnikli...
Nikdy. Ani svého nejhoršího nepřítele by nedokázal protáhnout tím, čím ho přiměli projít.
Ash zavřel oči a poslouchal, jak Tory ve svém zeleném křesně naproti němu řecky nadává, zatímco opravuje písemky.

„Jsem si jistý, že ve třídě dávají pozor, lásko.“
„Vážně?“ Vzlédla k němu s otráveným úšklebkem. „Protože jsem vážně nevěděla, že Théby byly v Jugoslávii.“
Při té chybě se přikrčil. „Au.“
„Jo, au. Neměla jsem ten předmět učit. A věděl jsi, že jeden z hrdinů ve válečném tažení Sedm proti Thébám se jmenoval... ne Parthenopaeus jako poslední jméno profesorky, která učí tuhle hodinu Antické civilizace... ó ne, ne. To jméno zní Parthenon. Parthenon... myslela jsem, že tahle je snadná. Kruci. Jak tohle může mít někdo špatně, když je jejich profesorkou doktorka Soteria Parthenopaeus? No vážně?“ Načmárala na písemku známku. „Jedno velké tlusté F pro tebe, můj drahoušku.“ Zkřivila tvář a pak známku vymazala. „No dobře, D... ne, C. Nesnáším, když studenti neprojdou.“
Ash se nad jejím laskavým srdcem, které ho zachránilo z pekla, jímž byl jeho život, zasmál. „Já nevím, akribos. Tohle zní, jako by byla na kolenou a prosila o neúspěch.“
„To proto ti nedovolím mi pomáhat s opravováním písemek. Ty bys nechal propadnout všechny.“
Ash políbil synka na vrcholek hlavičky. „Base bych rupnout nenechal.“
„Má jen rok. I s jeho fantastickým genofondem nebude do téhle třídy chodit ještě aspoň deset let.“
„Přesto pořád máme v plánu nechat ho dokončit střední ve dvanácti, že jo?“
„Jo. Se jménem jako je Sebastos Eudorus Parthenopaeus nepotřebuje navštěvat střední moc dlouho.“
Ash se znovu rozesmál. Měla bod, ačkoliv Bas tam bude chodit se svým vlastním démonem a jeho otec je bůh. „Nemyslím, že bude mít problémy s tyrany.“
Alespoň ještě dlouho ne.
S úsměvem zvedla ze stolku telefon a odfrkla si.
„Pam a Kim ti posílají další fotky štěňat?“
Zavrtěla hlavou. „Tvůj bratr má vážně zvrácený smysl pro humor.“
Při zmínce o Styxxovi mu celé tělo ztuhlo. Ash vyklenul obočí a všechen jeho humor zmizel jako mávnutím kouzelného proutku. „O čem to mluvíš?“
„Požádala jsem ho o e-mailovou adresu a tohle mi poslal nazpátek.“ Podala mu svůj telefon.

Styxx Anaxkolasi
13 Phlegethon Way
Tartarus, Hades 88888

Ash se lehce usmál, i navzdory faktu, že ho to celé vytáčelo. Obrátil oči v sloup. „Zvláště oceňuji to příjmení.“
„Jo, král pekel. Nejspíš to dokážeš ocenit. A já zbožňuji to, že se jeho poštovní směrovací číslo nešťastně opakuje. Och, a třináctka pro Háda a jeho ohnivou řeku. Dokonce i Lord Temnot by z toho mohl mít hysterický záchvat. Myslíš, že bych to měla přeposlat Persefoně?“
Ash bojoval se svým vzrůstajícím vztekem, když pokládal Basovi ruku na tvář. „Jistě. Proč ne?“
Tory se zarazila a podívala se Ashovi do tváře. „Co se děje? Myslela jsem, že tě to pobaví.“
Jeho stříbrné vířící oči ji sežehly muky, které vůbec nedokázala pochopit. „Jen se divím, proč jsi ho o ni žádala.“
Byla jeho slovy zděšená. „Řekni mi, že nežárlíš.“
Sklopil oči dolů na Base a už se jí do očí nepodíval.
„Acherone...“ pokárala ho. „Vážně?“
Když se s jejím pohledem setkal tentokrát, zarazily ji vztek a nenávist v těch vířících stříbrných očích. „Máme za sebou špatnou minulost, Sota. A ty vůbec nemáš ponětí, jak moc špatnou. Dostalas jen útržky a dílky. Postačí, když řeknu, že bych byl raději, kdyby ses od něj držela dál... i o jedenáct tisíc let později  mě jeho činy pořád pálí a nutí mě toužit po jeho krvi. To proto jsem ho nepřivedl do své blízkosti. Rád bych mu dal šanci, vážně ano, ale neodvažuji se. Vy dva jste pro mě až příliš důležití, než abych dával vaši bezpečnost v sázku.“
Srdce se jí trhalo kvůli utrpení, které se tak těžce snažil skrýt. Nikdo jiný jej v jeho hlase neslyšel, ona ale ano. Ona byla velice dobře obeznámena s každou nuancí nálad svého manžela.
I když Ash vždycky odmítal mluvit o svém bratrovi, nebo s ním, když se ocitli ve vzájemné blízkosti, ona věděla, že jejich minulost byla brutální. Ale tohle byl tak nevinný kontakt, že neuvážila, jak moc mu to bude vadit. Zvlášť když ji Styxx pomohl zachránit, a pak si klidně šel svou cestou a už nikdy je znovu neobtěžoval. „Je mi to moc líto, Achimou. Nechtěla jsem ti ublížit. Jen jsem mu chtěla poslat děkovný dopis.“
Oči mu zrudly a ona díky tomu poznala, že je vzteklý. „Poděkovat mu za co? Že mi ze života udělal peklo?“
Polkla, zatímco přemýšlela, jestli mu má ukázat, co Styxx poslal k Sebastosovým narozeninám. Naštve ho to ještě víc? Ale nebylo potřeba, aby byl Ash ohledně její e-mailové konverzace s jeho bratrem podezřívavý.
Je lepší to podezření zničit hned v zárodku. Představivost bývá mnohem nebezpečnější a destruktivnější než jednoduchá pravda.
Vzala si zpátky svůj telefon, šla do Basova pokoje a vrátila se se starověkou truhličkou. Vzala si od něj dítě a podala mu ji. „Tohle poslal na Basovy narozeniny do mojí kanceláře v práci. Nebyla na tom žádná zpáteční adresa. Jen malá poznámka přející mu vše nejlepší k narozeninám. Dokonce to nebylo ani podepsané.“
„A jak tedy víš, že to bylo od Styxxe?“
„Otevři to.“
Ash si nebyl jistý, co má čekat. Useknutou hlavu... sošku dělající obscénní gesto... živou kobru. Neměl ani ponětí, ale když odsunul hedvábný papír stranou a našel v ní starou ručně vyřezávanou figurku koně, zastavilo se mu srdce.
Ne. To nemůže být...
Ohromeně ji zvedl a otočil. Do spodní strany byla vyrytá slova ve starověké řečtině:

Pro Acherona,
od Ryssy.
S láskou navždy.

Oči mu naplnily slzy, když si vzpomněl, jak mu ji jeho milovaná sestra dala k jeho pátým narozeninám. Byl tak nadšený... a Styxx mu dal k němu ladícího vojáka, kterého jejich otec později v záchvatu vzteku spálil. Byl to krutý čin, který přiměl Ashe požádat Styxxe, aby mu schoval koně v jeho pokoji, kde by byl na rozdíl od toho Ashova v bezpečí.
Tory se usmála, když se dotkla koně v jeho rukou. „Myslela jsem, že musí být od Styxxe. Kdo jiný by ho měl?“
Ash se musel nutit, aby koně nerozbil, když v hlavě slyšel Styxxův rozzuřený hlas pocházející z minulosti. Zaplatil bych za to, abych viděl, jak tě šukají do prdele, dokud ti nebude po nohou téct krev. „Ten parchant se mi vysmívá.“
Tory se na něj zamračila. „Jak to?“
„Proč jinak by tohle posílal, než aby mi ublížil?“ Ze všech lidí jen Styxx věděl, jak moc ho tyhle vzpomínky zraňují.
„Já nevím, Ashi. Možná to poslal, protože si myslel, že bys to rád měl pro svého syna. Věděl, jak moc jsi Ryssu miloval a nejspíš si myslel, že bys rád měl u sebe dar, který ti věnovala.“
Nejistě vrátil koně do truhly. „Příliš mu fandíš.“
„Možná. A ty možná zase příliš málo.“
Když jeho žena bránila parchanta, který se ho pokusil zabít, vřelo to v něm vzteky. Jeden dobrý skutek, ke kterému byl Styxx přinucen, nevymaže roky zneužívání, které ze Styxxových rukou vytrpěl. „Nikdy ho přede mnou nebraň,“ zavrčel. „Narodil se jako sobecký bastard a je takový i dnes.“
Na znamení kapitulace zvedla ruce. „Dobře. Zapomenu na jeho e-mail a zablokuju účet. Ne tedy, že bych si myslela, že ho někdy použije. Jak sis mohl všimnout, jeho odpověď byla docela strohá, a... zřejmě nechtěl, abych ho znovu kontaktovala.“
„Díky.“
Tory kývla a šla směrem ke dveřím. Přesto si nemohla pomoci a nedodat jednu věc. „Přísahám, že tohle téma nechám být a už nikdy se o něm nezmíním, ale musím se zeptat... proč by si ho nechával skoro dvanáct tisíc let a udržoval ho v perfektním stavu, jestli tě opravdu nenávidí a je tak sobecký, jak tvrdíš? Vypadá jako zbrusu nový, a právě já ze všech lidí vím, jak těžké je udržet něco tak starého v tak dobrém stavu po tak dlouhou dobu. Prostě mi to nepřijde jako čin nenávisti, Acheron, ale spíš jako čin lásky.“


***

Neměl bych to dělat...
Acheron si přísahal, že už se nikdy do Ryssiných deníků nepodívá. Nedokázal vystát číst si její zápisky a slyšel v hlavě její hlas. Ale kvůli tomu, co Tory řekla a kvůli vzpomínkám, které rozvířila, chtěl vědět něco o Styxxově životě v těch letech, kdy žili odděleně.
Protože to jediné, co ten zatracený kůň způsobil, bylo to, že ho přiměl vzpomenout si na to, co Styxx ten rok dostal za dar...
Bojového instruktora, který mu během jejich prvního cvičení s radostí udělal na oku modřinu a rozbil mu nos, a ‚potěšení‘ účastnit se spolu s otcem soudních jednání. Když Styxx požádal o hračku, otec se na něj zašklebil. „Nevychovávám chlapce. Ty budeš králem a králové si s hračkami nehrají. Na hraní jsi příliš starý. Je načase, aby ses začal připravovat na svoje královské povinnosti a přestal být tak sobecký a bezohledný.“
Styxx měl jen pět.
Ryssa nedala Styxxovi nic. „Proč plýtvat mými penězi na něco, co stejně neocení? Má na jednoho chlapce hraček víc než dost.“ Ale ve skutečnosti neměl. Otec je používal jako nástroj trestu. Kdykoliv ho Styxx zklamal, přinutil ho je spálit.
Jediná příležitost, při které si vzpomínal na to, že by si Styxx hrál, byly chvíle, kdy se vyplížil za Ashem.
Ash se zarazil, když se jím prohnaly ty dávno zapomenuté vzpomínky, a pak se soustředil na sestřiny zápisky. Většina zápisků byla nevinná. Hodně jich zaznamenávalo chvíle, kdy Styxx něco dostal...

Dnes dal otec Styxxovi neuvěřitelného černého koně. Stál čtyřikrát až pětkrát tolik, co můj poník. Otec řekl, že je to proto, že Styxx jednoho dne vyjede do bitvy. Ale já si to nemyslím. Jsem si jistá, že Styxx bude bezpečně zalezlý ve voze, pěkně za vozatajem a dvěma strážci.

Acheron přelistoval o pár dalších stránek dopředu.

Na zítřejší dionýský festival mi otec dal jednoduchý zlatý náhrdelník. Styxx dostal impozantní korunu z vavřínových listů. Dokonce za ni ani nepoděkoval. Ale proč by taky měl? Otec mu dá všechno. Snažila jsem se s otcem promluvit, ale on se s mým nedůležitým žvaněním neobtěžoval. Ne když tam měl svého vzácného Styxxe, kterého mohl učit politice.

Acheron se zamračil na datum. Politice? Styxxovi bylo jen osm. Jaký druh politiky mohl otec probírat a osmiletých chlapcem?
„Co děláš?“
Při zvuku Toryina hlasu nadskočil. „Kruci, ženská, udělej nějaký zvuk, když vcházíš. Vyděsila jsi mě.“
„Teď víš, jak se cítím, když žiju s Kapitánem Nikdy-Neřeknu-Ani-Píp.“ Přišla blíž a podívala se mu přes rameno. „Proč se tady na tohle díváš úplně sám?“
„Protože mám vážně otravnou ženu, která má ostré smysly. Nechtěl jsem, aby věděla, že mě přiměla o věcech přemýšlet.“
„Ou, tak v tom případě jí neřeknu, že jsem tě přistihla při slídění.“
„To bych rozhodně ocenil.“
Tory se s úsměvem opřela o jeho záda a ovinula mu paže kolem pasu. Acheron zavřel oči a vychutnával si pocit z její přítomnosti. Byla jedinou žijící osobou, které dovolil být za jeho zády. Položila mu bradu na rameno. „Co hledáš?“
Na rozdíl od něj je četla všechny.
„Informace o Styxxovi.“
„Och, těm říkám Žárlivostí řvoucí seriál.“
Ash se zamračil. „Jak to?“
„Je pravda, že Ryssu neznám. Vím, že jsi ji miloval a já bych proti ní nikdy neřekla křivého slova, ale když čteš její zápisky jako objektivní člověk zvenčí, připadá ti, že jsou psány v podlém duchu, kdykoliv se zmíní o Styxxovi. Jako by měla bipolární poruchu. Cokoliv se týká tebe, je sladké a lichotivé. Naplněné láskou, soucitem a oddaností. Ale když se jedná o Styxxe, zabijte tu nesnesitelnou malou bestii, kterou nenávidím. Jako ta, na kterou se díváš ty.“
Tory bezchybně četla starověkou řečtinou, kterou ji naučil. „Dnes Styxx odešel do války. Pořád nemůžu uvěřit tomu, jak zahanbil otce, když si přede všemi sundal princův pečetní prsten a strčil mu ho. Za ten prsten bych si mohla koupit celé stádo koní a on s ním zacházel, jako by nic neznamenal. Je tak zkažený. Vůbec nic pro něj nemá hodnotu. Řekla jsem otci, že by ho měl nechat roztavit a udělat jeden pro mě. Já bych to alespoň ocenila.“
Povzdechla si. „To mě nutí přemýšlet o tom, proč si princ sundal tu jedinou věc, která by ho zaručeně dostala domů, kdyby ho zajali nepřátelé. Bez toho prstenu by byl považován za obyčejného vězně a zabit nebo prodán do otroctví, zvláště vzhledem k jeho věku a fyzické kráse. Myslím, že tohle bylo obrovské ‚Jdi do hajzlu, tati.‘ Vím, že byl mladý, ale přesto by musel být mentálně postižený, aby riskoval to, co v těch dobách otroctví znamenalo pro pohledné teenagery.“
Ash polkl, když si všiml data. „K čertu, byl příliš mladý na to, aby šel do války.“ Měl sotva šestnáct...
„Hmm, když už o tom mluvíme, chtěla jsem se tě zeptat...“ Listovala stránkami.
„Počkat.“ Ash ji zastavil, přelistoval zpátky a začal číst.


23. června 9529 př. n. l.

Bylo poledne, když jsem konečně zjistila, kde se nachází Acheron. Věděla jsem, že není nejlepší nápad ptát se na to otce – to by jen obrátilo jeho hněv vůči mě...

Acheron vrtěl hlavou, zatímco si to četl znovu. „Tohle nemůže být pravda.“
„Jak to?“
„Ryssa mi přinesla jídlo před tímhle datem.“
„Jsi si jistý?“
„Věř mi, na to bych nezapomněl. Laskavé činy vůči mé osobě bylo dost vzácné na to, aby vynikaly.“
„O tom přesně mluvím. Jsi ji jistý, že to byla Ryssa a ne Styxx, kdo přinesl jídlo?“
Ash se šklebil, zatímco to zvažoval. „Styxx mě nenáviděl. Tory, vykastroval mě. Brutálně. Nemáš ponětí, jakými sračkami mě nechal projít.“
„A já se tě znovu ptám... jsi si jistý? Kolikrát Artemis předstírala, že je někdo jiný, jen aby tě dostala? Nebo kterýkoliv z ostatních bohů, když na to přijde. Vzpoměň si na Odysseu, kdy Athéna prošla kolem převlečená za Mentora? Nebo Illiada? Bohové se vždycky maskovali za jiné, z mnoha různých důvodů.“
Měla pravdu.
Tory zvedla další deník a otevřela ho. „A nikdy jsi mi neřekl, že s tebou Styxx byl na Atlantidě.“
„To proto, že nebyl.“
„Ne? Nalistovala stránku a ukázala mu ji. „Přečti si tohle.“


28. října 9533 př. n. l.

Styxx se dnes vrátil z Atlantidy. Mysleli byste si, že to sám Zeus sestoupil z Olympu, aby nás poctil svou hvězdnou přítomností. Místo aby si se všemi promluvil, opustil Styxx sobecky své povinnosti a beze slova zmizel. Otec málem starostí onemocněl, ale pak ještě tu bestii odměnil! Poskytl mu apartmá, které z toho mého udělalo výsměch. Jak se Styxx může naučit být ohleduplný k ostatním, když ho otec odměňuje za hrubost? Je mi zle z toho, jak je rozmazlený.
A když jsem se ho zeptala na novinky o Acheronovi, zněl Styxx přesně jako Estes. „Má se dobře, Ryssa. Prostě dobře.“ Nic víc. Ani slovo o tom, jak Acheron vypadá nebo cokoliv dalšího. Styxx o tom vůbec nechtěl mluvit. Velice hrubě mi řekl, abych ho nechala na pokoji, když jsem na něj tlačila kvůli dalším podrobnostem o mém bratrovi.
Choval se jako by byl nadrogovaný, opilý nebo něco podobného. Bylo to nechutné a navíc smrděl. Ten nasládle ovocný pach bych odpudivý. Kdybych takhle páchla já, otec by mě hned přinutil se vykoupat.
Měla bych odjet na Atlantidu a taky tam na dva měsíce zmizet. To bychom pak viděli, jak by se to otci líbilo.
Dopis, který Estes otci poslal, říkal, že si společně strávený čas se Styxxem nesmírně užívá, a že se na projížďkách s Estesem, jeho přáteli a Acheronem velice dobře baví. Říkal, že miluje, když může Styxxe učit nové věci a vidět dvojčata pohromadě ve dne v noci. Samozřejmě, že nešetřil chválou ohledně Styxxových a Acheronových výdajů.
„Učí se ještě rychleji a má velice talentovaný jazyk, který velice dobře využíváme,“ psal Estes. Jako by Styxx mohl být v čemkoliv lepší než můj Acheron.
Čemu vážně nerozumím... jak může být po tak dlouhé a zábavné návštěvě tak mrzutý? Od svého návratu byl zamčený v pokoji a vrčel, kdykoliv se k němu někdo přiblížil. Když vyšel ven, vypadal odporně. Pořád se třásl a kdykoliv jste se k němu přiblížili, přikrčil se. Sotva kdy se podíval na otce. Nerozumím bratrově příšerné mysli.
Otec si toho vůbec nevšiml. Byl tak rád, že ho má zpět, že se nemohl starat méně o to, jak ostudně se Styxx chová.
Jelikož jsem dostala od sluhy dopis, který mě zval na Atlantidu, myslím, že bych měla jet také. Koneckonců proč ne. Pokud se tam mohl bavit Styxx, já můžu taky.
Ano, to je to, co udělám. Já otci ukážu. Navštívím Acherona a Estese a zažiju vlastní dobrodružství. Tak uvidím, jak se má Acheron a ujistím se, že je šťastný.

Acheronovi se točila hlava, když to četl. „Nemám žádné vzpomínky na to, že by tam Styxx byl se mnou.“
„Celé dva měsíce?“
Ash zavřel deník a odložil ho stranou. Podle toho, co Ryssa popisovala, a podle toho, co tvrdila, že Estes psal, si sotva dokázal představit, co se Styxxovi dělo. Estes miloval dvojsmysly. Používal je k veřejnému ponížení a zranění svých obětí. A Ash dostal z té krutosti víc než jen svůj spravedlivý podíl, když se strýcem žil.
A jak tam tak Ash seděl, vzpomněl si na některé věci, které před ním Styxx v hněvu mimochodem zmínil, ale které nikdy nerozvedl.
Na tu noc, kdy se ho Styxx pokoušel osvobodit, když mu otec nařídil vrátit se zpátky na Atlantidu...
Styxx nelhal, když zabodl do země tu dýku. Musel jít sám na Atlantidu, aby ho osvobodil. A oni ho nějak zajali.
K čertu s tebou, Estesi. Ty zvrácený bastarde. To by bylo jeho nechutnému strýci podobné, zbavit Acherona všech vzpomínek a nechat je Styxxovi, aby ho mučily. Estes nic nemiloval víc, než hrát si s hlavami lidí a plést jim myšlenky.
Měnit je a používat proti ostatním.
Estes to udělal i s Ryssou. Přesvědčil Ashe o tom, že ho nenávidí a nechce s ním mít vůbec nic společného, zatímco sestře tvrdil, že je Ash v pořádku a šťastný. Jestli se o něj Styxx zajímal dost na to, aby šel Ashe osvobodit, Estes by ho o ty vzpomínky určitě připravil, aby se nikdy nesnažil utéct. Taky by se ujistil o tom, aby byl Styxx potrestán natolikpřísně, aby se ho už nikdy znovu osvobodit nepokusil.
Oči se mu plnily slzami, zatímco zíral na zavřené deníky a přitahoval si Tory kvůli útěše do náruče.
„Co se děje, zlatíčko?“

„Tory, jestli jsem udělal to, co si myslím, že jsem udělal... vůbec nevím, jak s tím budu žít.“ 

30 komentářů:

 1. Krásna kapitolka .... konečne aj Acheron získal menší náhľad do Styxxovho života
  ďakujem za preklad

  OdpovědětVymazat
 2. Super konečně to Ash začíná chápat .

  OdpovědětVymazat
 3. Pan Neomylný konečně začíná otevírat oči... děkuji za kapitolu :)

  OdpovědětVymazat
 4. Hurá, hurá holky vidíte to nic není jen černobílé. Ash ty vzpomínky neměl. Sakra jsem ráda že Ash asi není takový hajzl jak jsem si myslela. Děkuji za překlad a korekci :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ohóó tak to si počkej na další kapitoly :D budeš ho proklínat :D

   Vymazat
  2. A já myslela, že už mu někdo otevřel oči a to Tori, to mu nestačí? Nebo ho opravdu někdo musí máznout po hlavě, aby mu je otevřel? Ještě by mě zajímalo jakou roli v tom má Savitar ( to jak Styxxovi něco "zablikalo" v mozku, když ho poprvé uviděl ) Ale blíží se konec, tak odpověd moc nečekám, protože se jí brzo dočkám :-) Děkuji jako vždy za překlad a korekci :) Jen malá poznámka: týden bez Styxxe, co jsem každý den 5 krát navštívila Vaše stránky stál za houby, neudělaly jste to tak, aby nám konec vyšel krásně na Ježíška?

   Vymazat
  3. Ne, pauza byla kvuli stupidnim narazkam na to, ze kapitola nebyla uz 4 dny tak at kouka byt dalsi. Pokud si lidi nedokazi uvedomovat, ze se blizi zkouskove na vysce a uzaver znamek na strednich a tim padem korektorky nemaji tolik casu, tak pak si budou muset pockat o to dele.

   Vymazat
 5. Super! Díky za další kapitolu.
  Gábina

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji za skvělý překlad.

  OdpovědětVymazat
 7. Nikol: Dakujem velmi pekne za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 8. No konecne to Acheron pochopil :-) dekuji za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 9. Vďaka za ďalšiu kapitolu... Ja som vedela že Ash nie je až taký hajzlík ako si všetci mysleli. Konečne to fešák začína chápať.

  OdpovědětVymazat
 10. Awesome! Tak to bylo boží. Rychle prosím další kapitolku. Díky moc za překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 11. Dakujem velmi, velmi...uz som skoro zosalela z nedockavosti. Skvela kapitola. VV

  OdpovědětVymazat
 12. Konecne! Som rada ze Ash zacina poznavat Styxxov pribeh. Tesim sa na pokracovanie. GabiM

  OdpovědětVymazat
 13. Perfektní ! ! ! Díky moc za překlad a korekci ! ! !

  OdpovědětVymazat
 14. Ďakujeme krásne za ďalšiu kapitolku!!!! úžasné ste!

  OdpovědětVymazat
 15. Ďakujem za preklad.

  OdpovědětVymazat
 16. dúfam že kapitoly budú pribúdať neviem sa dočkať pokračovania, už nech to Ash všetko vie, ďakujem zapreklad, len dúfam že ten Styxxov syn nie je Bas

  OdpovědětVymazat
 17. No, ja bych nad Ashem tak nejasala. Byla to Tory, kdo ho donutil se zamyslet. Navic vydi jen to co chce vzd yt on je nejvetsi chudacek. Tak jak jsem ho mela rada tak ted mu nemuzu prijit na jmeno, vzdyt on taky Styxe bodnul a ze stejneho duvodu jak Styxx jeho. Jenze z jeho str. to bylo v poradku. Doufam ze mu Bet nakope prdel a majzne ho pohlave aby vydel i to co nechce. Moc dekuji za preklad a korekturu Katka

  OdpovědětVymazat
 18. Vďaka za ďalšiu kapitolu... Ešte 12 dní ;-)

  OdpovědětVymazat
 19. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 20. vďaka za preklad ďalšej kapitoly ... Predtým, než som začala čítať Styxxa som si opätovne prečítala Acherona, aby som si niektoré udalosti v ich živote mohla dať do súvisu a mať na ne takpovediac náhľad z oboch strán a preto ma dneska zarazilo, keď som si hneď v úvode tejto kapitolky prečítala že Ashov syn má už niečo viac ako 1 rok a Styxx s Acheronom sa ešte stále nebavia. Táto skutočnosť ma prekvapila, pretože na konci Ashovej knihy bolo písané, že Styxx bol jedným z jeho početných družbov a tak som predpokladala, že v tejto dobe už budú aj keď nie priatelia tak aspoň budú spolu komunikovať. Pravdupovediac som dúfala že v tejto knižke bude aspoň jeden kúsok v niektorej kapitole venovaný tomu, ako bol Styxx pozvaný na jeho svadbu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono to Sherri sem tam ujelo a Styxx v některých chvílích tak docela nesedí s ostatními díly série. Zdá se, že Ashova svatba je jedním z těchto okamžiků.

   Vymazat
 21. Dekuji za preklad :)

  OdpovědětVymazat
 22. Děkuji za překlad..... Jsme ráda že se Ash vzpamatoval, i když k tomu přispěla Tori.....

  OdpovědětVymazat