neděle 4. ledna 2015

Krvavá trojice - Kapitola 28Evalle by nikoho nežádala, aby ji podpořil, ale nechtěla, aby se kvůli její obraně Tzader obětoval.
Storm promluvil. „To je přesně to, co jsem viděl – Evalle v bitevním módu.“
Otočila se k němu a neměla slov. Storm právě podpořil Tzaderovo tvrzení, že se neproměnila do své podoby Alterantí bestie.

Věnoval jí pohled, který se ptal: Překvapená? Pak se vyzývavě zadíval na zbytek týmu.
Quinn pokrčil rameny. „O tom nikdy nebylo pochyb.“
Evalle se na něj usmála a dala mu tak znát, že i bez toho věděla, jak bude hlasovat on.
„Mně to přišlo jako bitevní mód,“ shodl se s nimi Trey.
Lucien zaměřil pozornost na čarodějnici. „Všichni se shodneme, správně, Adrianno?“
Podruhé za dnešní večer závisel Evallin osud na té samé čarodějnici, jejíž třešňově rudé rty se stočily v úsměvu plném falešné nevinnosti. „Bitevní mód mi nic neříká.“
Zavládlo kolektivní napětí.
Adrianna nadzvedla své půvabné rameno v sexy pokrčení. „Viděla jsem jen reakci na jed Noirrské magie a Evalle je teď vyléčená. Nevidím žádnou hrozbu. Tak to má být řečeno, tak to má být známo.“
Adriannin úšklebek by Evalle normálně rozčílil, ale nemohla mít výhrady, když jí ta žena právě vyléčila nohu a poskytla jí bezpečný průchod touhle situací.
Jedna věc, kterou Evalle o čarodějnicích z rodu Sterlingů slyšela, byla, že jakmile řekla: „Tak to má být řečeno, tak to má být známo,“ Adrianna nemohla odvolat nebo popřít svá slova.
Čest mezi černokněžnicemi? Ale tahle ukázala ohleduplnost, kterou Evalle nečekala.
„Děkuju,“ vydechla Evalle znovu a tentokrát s opravdovou upřímností. Jelikož si neužívala to, že je centrem pozornosti, změnila pak téma. „Pojďme mluvit o Kameni Ngak.“
Trey se ozval. „Volal mi Sen. Říkal, že mu Šiva oznámil, že kámen byl nalezen a se svým novým pánem se sváže ve středu ráno, až sluneční světlo dopadne na místo, kde ho ta žena našla. Ale Šiva stále neprozradil, o koho se jedná.“
Evalle se postavila a přešla k zábradlí, aby se o něj opřela a nebyla tak níž, než všichni ostatní na verandě. Látka jejích džínů na místě, kde ji Adrianna roztrhla, plandala. Ale až na pohmoždění byla její noha o hodně lepší. „Nevím přesně, kde ten kámen právě teď je, ale myslím, že stále v téhle oblasti. Našla jsem ženu, která ho má. Byla s ním v parku. A objevil se tam ten Kujoo Vyan.“
„Kdo byla ta žena?“ zeptal se Quinn.
Evalle si unaveně povzdechla. „Nevím. A pochybuju, že ji kdokoliv jiný tady bude znát, protože je… člověk.“
„Co?“ To jediné slovo se rozlehlo po celé verandě.
Evalle zavrtěla hlavou. „Nemám ponětí, proč ho má ona, ale je člověk.“
„Byl Vyan sám?“ zeptal se Lucien.
„Ne, ale jednal sám za sebe. Postavil se mezi tu ženu a dalšího muže, aby ji chránil.“
„Takže se nesnažil získat ten kámen sám pro sebe?“ zamračil se Trey, nejspíš při vzpomínce na toho osamělého válečníka, který čekal osm set let na vstup do tohoto světa, aby usiloval o pomstu. Protože Trey soucítil s tím, co Vyan ztratil, dovolil mu svobodně odejít.
„Ne v tu chvíli,“ objasnila Evalle. „Vyan jí řekl, aby kámen odhodila a utekla, zatímco se postavil proti tomu druhému chlápkovi.“
„Kdo byl ten druhý chlápek?“
Odpovědět na to bude obtížné. „Někdo, koho Vyan znal, ale koho jsem já nikdy předtím nepotkala.“
Storm se opíral o dřevěný podpěrný sloup, ruce založené, pohled stočený k podlaze. Nadzvedl hlavu dostatečně na to, aby přitáhl Evallinu pozornost, a jeho oči jí prozradily, že ví, že právě zkreslila pravdu.
„Šel ten druhý chlápek po tom kameni?“ zeptal se Trey.
„Ano.“ Evalle přivítala tu otázku, díky které se vyhnula Stormově tiché výtce. „Ale nebyl to Kujoo.“
„Jaký druh schopností měl?“
„Jiný, než jakému jsem kdy čelila.“ Kdyby Beladorům na verandě řekla o Tristanovi, povolali by ligu Beladorů, aby po něm šla, což bylo dle ní přesně to, co Medbové chtěli. Obzvlášť pokud by to zahrnovalo Tzadera a Brinu. Brina by Tristana mohla okamžitě najít.
Nebo to tak aspoň Tristan tvrdil.
Evalle nemohla riskovat, že by kdokoliv z nich vešel přímo do pasti. Kdyby řekla Brině, že Tristan je Alterant, co utekl ze své klece, a že by se od něj měla držet dál, myslela by si, že ho jen chrání. Nevěděla, jestli by někdo opravdu mohl dokázat Brinu zabít, ale nehodlala riskovat budoucnost všech Beladorů, aby to zjistila.
A kdyby řekla Tzaderovi a Quinnovi, že si ji chce Tristan nechat, nedovolili by jí se k němu přiblížit.
Jenže Tristan dal Evalle šanci ochránit svůj kmen, a kdyby to byla její poslední možnost, vyměnila by vlastní život, pokud by šlo o jediný způsob, jak zachránit Tzadera a Quinna. Ten kámen ale Tristanovi nedá za žádných okolností.
O tom, že byli ghúlové přeměňováni, tým vědět musel.
„Myslím, že ten chlápek, co jsem ho potkala v parku, mění Noční slídily na šílené napůl zombie věci,“ oznámila Evalle skupině. „Nedokážou udržet svoji podobu a jsou agresivní. Byl to jeden z nich, co mě dlouhým nehtem bodl do nohy. Ten divnej týpek umí taky používat kinetiku a dokáže vrhat energetické ostny jako blesky. Navíc zmizel, jako by se teleportoval.“
„Ovládá Noirrskou magii?“ zeptala se Adrianna. „Byl to čaroděj?“
Evalle si v hlavě znovu promítla, co se stalo. „Ne, čaroděj ne. A nemyslím si, že tu magii ovládá. Měla jsem pocit, jako by byl Noirrskou magií nakažený a předal tu infekci Nočním slídilům, když si s nimi potřásal rukou.“
Tzader si přejel dlaní po hlavě a chvíli jen chodil sem a tam. „Ten kámen má lidská žena. Jak se to mohlo stát?“
„Nevím, ale nemyslím si, že by si uvědomovala, co vlastní,“ zhodnotila. „Když ten druhý muž napadl Vyana, vstoupila jsem do toho ve chvíli, kdy Vyan padl k zemi. Vytvořila jsem štít a řekla té ženě, aby kámen upustila a utekla. Byla rozklepaná až do chvíle, kdy podle mě neměla ponětí, co dělá, a řekla, že chce jít domů. Puf. Spolu s Vyanem zmizela.“
Ve svém obvyklém puntičkářském stylu, Quinn všechno shrnul. „Člověk má Kámen Ngak, v tomhle celém je neznámý hráč a Kujoo válečník Vyan je s tou ženou, která kámen má. Hádám, že by to mohlo být horší, ale netuším, jak.“
Evalle vážně nesnášela, že má být posel špatných zpráv. „Já vím, jak. Můj Noční slídil mi řekl, že je ve městě starodávná synergie, a během našeho krátkého rozhovoru s tím divným chlápkem, se kterým jsem v parku bojovala, jsem si potvrdila, že pracuje s Kujoo. Někdo sem přivedl víc z nich. Vyan nepracuje sám, ale měla jsem dojem, že je se svým vůdcem v rozporu.“
„Tentokrát na ně budeme připravení,“ zhodnotil Trey.
Evalle nadzvedla ruku. „Počkejte. Ten chlápek byl arogantní a vychloubal se, že Medbové mají plán, jak všechny Beladory sejmout. Z toho, co jsem dokázala vyčíst, Medbové nastražují past, nepřipravují se na bitvu. Jestli je to, co říkal, pravda, plánují genocidu Beladorů. Nejdřív musíme přijít na to, co mají v úmyslu, aby Beladoři nevběhli na porážku.“
„To dává smysl,“ poznamenal Quinn. „Zdá se, že jsme zase zpět u snahy nalézt ten kámen, což by mohlo na tyhle otázky odpovědět. Šiva nám poskytne radu, když ji bude považovat za nezbytnou, ale nemůžeme do tohohle povolat jeho ani Machu, dokud Kujoo nerozpoutají konflikt.“
„Ten divnej chlápek říkal, že Kujoo konflikt rozpoutávat nebudou,“ navázala Evalle. „Nevím, co zamýšlí, ale ten muž si byl jistý ohledně toho, co Medbové proti Beladorům chystají, ať je to cokoliv. Chtějí, abychom se ukázali všichni naráz.“
Storm ji sledoval pokaždé, když mluvila, a přimhouřil oči, jak neustále obcházela pravdu. Smůla. Ležela jí na srdci bezpečnost Beladorů.
Tzader se otočil a promluvil ke všem z nich. „Luciene a Adrianno – hledejte toho, kdo pro Kujoo otevírá ten portál. Storm a Evalle se začnou poptávat Nočních slídilů, aby zjistili, jestli některý z nich nemá nějaké vodítko k lidské ženě s myslícím zdrojem síly. Taky zjistíte, kolik Nočních slídilů chybí a mohlo tím pádem být proměněno Kujoo nebo tím chlápkem, se kterým Evalle bojovala. Jestli jsou Noční slídilové proměňováni, ti, co jsou stále tady, by nás mohli zavést k tomu muži a Kujoo.“
Adrianna si povzdechla a přitáhla tak pozornost všech kolem. „Kde je Casper?“
Tzader znovu mluvil na všechny. „Nahání troly a snaží se zjistit, jestli některý z nich neví o nové mocné ženě ve městě. Quinn a já budeme pokračovat ve stopování Noirrské magie a zjistíme, jestli dokážeme najít zdroj Medbů. Treyi, pořád dohlížíš na průběh těhotenství?“
Trey přikývl. „Sasha je na tom dobře, ale dítě se má narodit každým dnem a já nechci ji ani Rowanu nechat samotnou, pokud tu jsou Kujoo v hojném počtu. Tím spíš, jestli je šance, že s sebou přivedli Ekkbara.“
„Kdo je Ekkbar?“ zeptala se Adrianna.
„Jejich mág.“ Treyův silný hrudník se nadmul, když si založil ruce na prsou. „Před dvěma lety využil sny, aby posedl Rowanu. Nemyslím, že by to mohl udělat znovu, ale nebudu na to sázet její život, ani život mé ženy nebo dítěte.“
Tzader přikývl a řekl všem: „Hlašte se Treyovi. Může upozornit tým, jestli se situace změní. Vyrážíme.“
Evalle otestovala svou nohu a přešla ke schodům. Všechno fungovalo, jak má. Došla až k chodníku podél ulice, když se k ní Storm připojil. Neřekl ani slovo, dokud nebyli mimo dohled a doslech domu.
„Proč týmu neříkáš všechno?“ zeptal se.
„Ze stejného důvodu, jako proč ti na tuhle otázku neodpovím.“ Pokračovala v cestě, ani se na něj nepodívala. „Čím míň toho vy všichni budete vědět, tím víc budete v bezpečí.“
Položil jí ruku na rameno, ale tentokrát na něj nezavrčela. Co způsobovalo, že když se jí dotkl, cítila, jak se její vnitřnosti stávají měkké a lepkavé? „Netlač na mě, Storme.“
„Bylo by tak hrozné požádat o mou pomoc?“
Zvažovala, co odpovědět, zatímco naslouchala zvukům Atlanty. „Žádat o pomoc může být někdy nebezpečné.“
„Já ti neublížím.“
„Nenechám tě.“
Chvíli jen tiše dýchal a beze slova uspořádával své myšlenky. „Jestli nechceš požádat o pomoc pro sebe, tak mysli na tým a ten kámen, po kterém jdeme. Musíme ho najít.“
Evalle se otočila k němu. „Já myslím na tým a ten kámen. Zvládneš vysledovat někoho, kdo se teleportoval?“
„Ne.“
„Vycítil jsi jakoukoliv stopu, když jsi mě našel?“ Například Tristanovu?
„Jen k ulici a pak zmizela.“
„V tom případě si nemyslím, že bys mohl udělat něco víc, než už děláme.“ Neštěkala na něj, protože vycítila jeho upřímnost.
„Řekni mi, kdo byl ten druhý chlápek, kterému jsi zabránila zabít Vyana.“
Neodpověděla.
„Myslím, že se mi to bojíš říct, protože máš za to, že to změní tvoje postavení u Tribunálu, ale mýlíš se. Nechystám se tě předat Senovi ani jim.“
Říkal jí pravdu. Cítila, jak moc je pro něj důležité, aby věřila, že jí nechce ublížit. Její schopnost empatie se ozývala v těch nejdivnějších chvílích. Dnes večer tu pro ni byl a neváhal se za ni spolu s Tzaderem postavit.
Stálo by ji něco, kdyby se mu trochu pootevřela?
Nadzvedla ruku, ale zarazila se těsně předtím, než se dotkla jeho tváře. Možná šlo o stejnou zrající schopnost empatie, co jí rozhazovala hormony. „Věřím ti. Ale i tak ti nemůžu říct nic víc.“
„Radši bys měla stát za všechny ty problémy, co před sebou vidím.“ Chytil její ruku dřív, než jí klesla zpět k boku a políbil její poškrábané klouby.
Dotek jeho rtů popohnal rytmus bušení jejího srdce do trysku. Nechtěla tu ruku zpátky, když to, že se dotýkala jeho, ji naplňovalo neobvyklým štěstím.
Jenže ji pustil, takže si založila ruce na prsou.
Neustále narušoval její osobní prostor, ale nebyl chlípný doktor.
Pokusí se si to zapamatovat.
„Kam jdeš teď?“ zeptal se.
„Pro svoji motorku, zastavit se v márnici, abych zjistila, jestli se to tělo samo nevrátilo, protože bychom mohli být schopní použít ho k vysledování Noirrské magie, a plánuju najít nějaké Noční slídily. Hlavně jednoho.“
„Tak se do toho dejme.“
Držela s ním krok celou cestu zpátky k její motorce. Nelíbilo se mu, když mu řekla, že za Nočními slídily potřebuje jít sama, ale nehádal se s ní a souhlasil, že jeho čas bude lépe využitý, když zjistí, jestli nedokáže zachytit nějaké stopy. Souhlasila, že se s ním u stejného vchodu do parku za soumraku sejde, pak vyskočila na motorku a vyrazila k mezistátní dálnici. Zbývalo jí pár hodin, než se rozední.
V márnici byl chaos. Souboj gangů skončil čtyřmi mrtvými a dva další dorazili z hromadné havárie kamionů. Žádné zmrzačené ženské tělo nebylo navráceno.
Evalle proklouzla pryč dřív, než jí někdo mohl přidělit práci. Poté, co použila dálniční výjezd Edgewood z mezistátní spojky v centru města, projela kolem Gradyho Nemocnice a zaparkovala na svém obvyklém místě ve vedlejší ulici. Odložila helmu a právě si nasazovala brýle, když ze stínů vystoupilo šest mužů v černých uniformách. Všichni měli monokuláry pro noční vidění a mířili na ni zbraněmi.
O co šlo teď?
Když ji obklopili, ten největší promluvil s jižanským akcentem: „Půjdete s námi, madam.“
Madam? „Kdo sakra jste?“ Jisté podezření měla.
„Jmenuji se Laredo Jones. Můj šéf s vámi chce mluvit.“
„Je tohle ta chvíle, kdy mám zavolat příteli na telefonu?“ Udělala nepatrný pohyb nohou, aby se postavila do bojové pozice.
Asi nebyl tak nepatrný, protože on pohledem sklouzl k zemi, pak lhostejně vzhlédl zpět k její tváři.
Nemohla použít své síly proti člověku, a on byl velký jako Texas. Přemýšlela o tom, že zavolá Tzaderovi, ale i kdyby to udělala, nemohl by se sem dostat dost rychle. A ona si nebyla jistá, co by tahle výzbroj Tzaderovi a Quinnovi udělala.
Zastavila se pohledem na jedné ze zbraní, aby si přečetla slovo vyryté na straně. NYGHT.

Isak ji unášel.

10 komentářů:

 1. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 2. Moc děkuji za překlad

  OdpovědětVymazat
 3. díky za překlad, míša

  OdpovědětVymazat
 4. Děkuji mnohokrát za překlad a korekci ! ! !

  OdpovědětVymazat
 5. Vďaka za preklad a korekciu ďalšej skvelej kapitoly :-)

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 7. Srdečná vďaka za preloženú kapitolu! :-)

  OdpovědětVymazat