úterý 24. února 2015

Syn nikoho - Kapitola 11Cadegan se obrátil k Leuciousovi se zuřivým zavrčením. „Máš obrovské štěstí, ty zkurvysynu, že jsem až příliš dámou, než abych tě praštil.“
Ten parchant mě tu drzost se smát.
Cadegan ho odstrčil z cesty, obrátil se k odchodu, pak se ale otočil zpátky. „“Chci dva z tvých Adar Llwch Gwin,“ řekl králi.
Gwyn se mu taky smál. „Nejsi v pozici, abys po mě cokoliv požadoval. Nemáš nic, o co bych stál, nic, čím bys mi mohl vyhrožovat.“

Dřív, než Cadegan mohl tu drzou veš udeřit, postoupil Leucious vpřed. „To rozhodně není pravda.“
„Jak to?“
Leuciousova ruka vystřelila vzhůru, když použil svou moc, aby si Gwyna přitáhl do své obrovské tlapy. „Má neustále naštvaného staršího bratra, který nebude trpět žádnými výčitkami svědomí, pokud ti urve pár částí těla, které budeš rozhodně postrádat… natrvalo. Teď mu dáš, cokoliv chce, jinak zničím to, co zbývá z tvého života. Zbývají ti tak tři minuty. Možná i méně.“
Cadegan si odfrkl. „Věř mi, ten má s ničením životů a neproléváním slz bohaté zkušenosti.“
Leucious se na něj přes rameno zamračil.
„No, vždyť máš. Jen s tebou souhlasím.“
Leucious odhodil sharoca stranou. Přines mu tu bla-bla-bla věc.“
„Adar Llwch Gwin,“ zopakoval Cadegan.
Thorn obrátil oči v sloup. „Pro tebe je snadné to vyslovit.“
„Nikdy jsem nechápal tvůj odpor k tomu naučit se mluvit Velšsky. Přece když jí mluvíš sprostě nebo říkáš hlouposti, nikdo ti nerozumí.“
„To není pravda. Acheron, Simi a Savitar jí mluví. Stejně jako náš děda.“
„Hodně s ním mluvíš, co?“
„Vyhýbám se tomu jako syfilis.“ Leucious se znovu zamračil, když sledoval Gwyna, který udeřil dlaní do kamenné stěny svého hradu. Okamžitě se z parapetů odpoutali dva svalnatí, sedící gryfové a vzali na sebe fyzickou podobu.
„Šťastný?“ zeptal se Gwyn Leuciouse.
„U vytržení. Tu emoci obvykle oslavuji zprudka opečenými vnitřnosti jakéhokoliv paranormálního otravy, který se pohybuje v mojí blízkosti.“ Leucious přejel Gwyna významným pohledem, pak ale promluvil na Cadegana. „Hleď bratříčku, bohové mě obdarovali večeří.“
Cadegan nikdy neviděl krále vzdálit se rychleji.
Cadegan, který se snažil nebýt pobavený nebo ohromený, se přiblížil k nejbližšímu Adar Llwch Gwinovi a natáhl ruku, aby si ji tvor mohl očichat. „Budeme potřebovat sedla.“
Adar Llwch Gwin, kterého si vybral, ho poctil tím nanejvýš chlípným úsměvem, zatímco se mu na hřbetě vmžiku objevilo sedlo.
„Ahoj, krásko. Pojď ovinout ty svoje dlouhé, sexy nožky kolem mě a já tě povozím kamkoliv a kdykoliv budeš chtít.“
Cadegan se nad dvojsmyslem, který ho znechucoval, zašklebil. „Vezmu si toho druhého.“ Poplácal Leuciouse po paži. „Tenhle je celý tvůj. Tak do toho, bratře, oviň svoje dlouhé, sexy nožky kolem jeho pasu a projezdi na něm třeba celou noc.“
Leucious se zašklebil odporem.
Adar Llwch Gwin, kterého Cadegan odmítl, ho následoval. „Počkat! Vrať se s tou pěknou prdelkou ke mně. Jsem z nás dvou silnější. Ochráním tě mnohem lépe, zlato. No tak, nebuď taková. Můžu tě nést v náručí nebo na zádech. Můžeš mě mít, jak jen budeš chtít, kočičko. Jsem celý tvůj.“
„Och, drž hubu, Talfryne,“ zabručel druhý Adar Llwch Gwin.
„Copak nevidíš, že ta tě k ničemu nepotřebuje?“ Uklonil se.
„Jsem Ioan, má paní.“
Leucious vybuchl smíchy.
Cadegan nikdy, za celý svůj dlouhý život, netoužil tak moc po tom někoho zabít. „Přísahám, Leuciousi, že až dostanu svoje tělo zpátky, budu tě kopat do zadku, dokud nebudu mít špičky bot pokryté tvou krví.“
A přesto se ten bastard pořád smál.
Ioan se zamračil. „Co má tohle znamenat?“
Cadegan popadl otěže a nasedl na tu okřídlenou bestii. „Já ve skutečnosti nejsem žena. Tohle je tělo mé dámy. Jedeme ji zachránit.“ Zíral na Talfryna. „A ty bys měl děkovat bohům, že jsem to já, s kým mluvíš. Kdybys mluvil tímhle tónem s ní, musel bych kvůli dalšímu Adar Llwch Gwinovi přiškrtit sharockého krále nad tvou krvácející mrtvolou.“
Talfryn okamžitě vystřízlivěl.
Když ale Leucious nasedl, choval se, jako by ho zabíjel. „Uch! Z čeho jsi vyrobený? Z kamene? Mám pro tebe jediné slovo, chlape… dieta. Nech na pokoji tučné hovězí a pivo. Copak ti nedošel ten mail? Steroidy jsou pro tvoje nádobíčko vážně špatné.“
Ioan si ztěžka povzdychl. „Odpusťte mu. Strávil příliš mnoho nocí sledováním Lifetime Network a WWE. Podivná kombinace, já vím, ale jeho to zajímá a drží v klidu.“
Leucious Cadegana počastoval podrážděným úsměvem. „Skvělý výběr dopravního prostředku. Mohl bys pracovat jako přepážkový pracovník letecké společnosti.“
Cadegan tiše zavrčel. „Je to horší, než pokoušet se vést konverzaci s Josette. U ní rozumím každému druhému slovu. U tebe jsou to tři, v některých případech snad každé deváté.“
„Nevypadá tak mimo,“ řekl Leucious jejich koním. Pak změnil téma. „Tak dobrá, bratře. Kam máme namířeno?“
„Na Kamelot.“
„Ne.“ Talfryn ztuhl. „Tak to sakra ne. Uh-uh. To se nikdy nestane!“
Cadegan se při jeho protestu zamračil. „Myslel jsem, že všichni Adar Llwch Gwin musí poslouchat svého jezdce?“
Talfryn to popřel rázným odfrknutím. „Nech mě to říct slovy, kterým porozumíš… byli to kreténi, kdo o nás tuhle blbinu prohlásili, můj pane. Kreténi, který Morgen nevyhrožovala tím, že je připraví o varlata, pokud snad pošpiní svou přítomností její osobu.“
Ioan si odfrkl. „Je zřejmé, že si ji Talfryn na jejich poslední schůzce získal a udělal na ni svou okouzlující osobnostní nemalý dojem. Jsem si jistý, že dokážete pochopit její šílený vztek.“
„To vskutku ano.“
Leucious se natáhl dolů a přehnaně Talfryna poplácal. „Teď mi dovol, abych to vysvětlil slovy, kterým porozumíš zase ty. Okamžitě poslechneš mého bratra, nebo se postarám, aby sis přál, aby ti Morgen urvala koule, osmažila je a vlastnoručně tě jimi nakrmila. Věř mi. Bylo by to mnohem laskavější než to, co udělám, jestli budeš dál klapat zobákem.“
„Takže přímo na sever,“ řekl Talfryn a okamžitě se vznesl vzhůru.
Jak je Ioan následoval, zadržel Cadegan dech a modlil se, aby byla Josette v pořádku a nezraněná. Pořád dokola se mu myslí honily obrazy toho všeho, co mu v průběhu staletí Morgen udělala ve snaze ho zlomit a dostat z něj informace. Srdce mu krvácelo při pomyšlení, že je Josette vystavena takovému nebezpečí.
A jak se mu to tak v mysli přehrávalo, něco ho napadlo. „Ioane? Jak dlouho sloužíš sharocům?“
„Kam až moje paměť sahá. Staletí, můj pane. Proč?“
„Myslím, že na to, aby mě a Josette vyměnili, použili to stejné kouzlo, které používají, když někomu chtějí strčit podvržené dítě. Co myslíš?“
„S největší pravděpodobností ano. Pro krále by bylo nejjednodušší a nejsnazší použít právě tohle.“
Ačkoliv tenhle druh magie nepoužívají na dospělé často, bylo známo, že to v minulosti dělávali, aby podstrčili starší vílu do rodin, které se jim už nechtěli věnovat. „Víš, jak to dělají? Jak udržují kouzlo na místě?“
„Dítě, které chtějí podstrčit, obvykle dostane dar, který pak použijí k provedení kouzla.“
Cadegan to zvažoval. „Dar? Jako třeba náramek?“
„Třeba.“
Cadegan proklel sám sebe za hloupost. Nikdy neměl dovolit Gwynovi, by Josette cokoliv dal.
Proč mu jeho význam nedošel už dřív? Byl jsi tak trochu rozrušený.
Přesto…
„Vezmi mě na zem.“
Ioan zamířil dolů.
„Leucious je následoval. „Co se děje?“
„Myslím, že vím, jak zachránit Josette. Potřebuji trs náprstníku červeného a tři vaječné skořápky havrana. Potřebuji je tak rychle, jak jen je dokážeš sehnat.“
„Můžou být vyčarované?“
„Pokud budou skutečné a ne přeměněné z něčeho jiného. Pak myslím, že ano.“
Leucious je rychle přivolal a podal je Cadeganovi. „Co s tím budeme dělat?“
„Potřebuji hrnec s vařící vodou stojící nad ohněm.“
Okamžitě se objevil. „Máš v plánu to vysvětlit?“
Cadegan bratra ignoroval, rychle rozbil vejce a vyhodil bílky a žloutky, takže mu zbyly jen prázdné skořápky. Rozdrtil je v rukou, vhodil je do ohně, přidal náprstník a vařil to, dokud z toho nebyl hustý sirup. „Ochlaď tu směs, prosím.“
Leucious poslechl. „Cadegane –“
„Chci zrušit to, co jí udělali. Až tohle dodělám, a pokud to bude fungovat, musíš ji odsud okamžitě dostat. Jestli bude v Terre Derrière le Voile v době rovnodennosti, uvízne tu navždy. Rozumíš?“
„Jo. Chápu.“
„Přísahej, Leuciousi. Ať se bude dít cokoliv, dostaneš ji odsud.“
„No dobře, uklidni se. Přísahám.“
„Nebudeš otálet. Nedovolíš jí, aby mě hledala. Dostaneš ji odsud tak rychle, jak jen to dokážeš. Rozumíš?“
„Ano. Na sto tisíckrát ano.“
Cadegan kývl a začal si směsí potírat celé tělo. Když tím byl celý pokrytý, lehl si na zem, zavřel oči a vypil to, co zbylo. Pomalu se nadechl a vydechl, nutil sám sebe přejít do meditativního stavu.
A jak jeho mysl putovala, vyvolal si v mysli Josettin obraz. Viděl jiskřičky v jejích očích, když se s ním milovala a představoval si zvuk jejího sladkého hlasu v uších. Nikdy v životě nechtěl víc nic jiného, než vidět ji šťastnou a v teple.
Navždy.
Když se konečně úplně uvolnil, uslyšel rozzlobené, hrozivé vrčení.
Naneštěstí to nebyla Josette. Byl to Talfryn a Ioan, který se zase hádali kvůli jakémusi nesmyslu. Což ho vrátilo zpátky tam, kde začal.
Otevřel oči a zíral na ně.
„Jsi Jo nebo Cadegan?“ zeptal se Leucious.
„Jsem ten, kdo tě nenávidí ze všech nejvíc.“
Leucious si povzdechl. „Vítej zpět, bratříčku.“
Ale problém byl v tom, že nechtěl být zpátky u Leuciouse. Chtěl být tam, kde ho chtěli.
S Josette.
Ze všeho nejvíc by ale měl být tam, kde je zapotřebí.
Měl by chránit tu jedinou ženu, kterou kdy miloval.
Dusily ho slzy, když si představil všechny ty způsoby, kterými jí mohli ublížit. I když měla Morgen ostrý jazyk, nebylo to nic ve srovnání s krutostí jejího fyzického mučení. Cadegan na to byl zvyklý.
A i když Josette se svou odvahou a důstojností zůstane proti Morgen a jejím příšerám pořád silná, nechtěl, aby trpěla. Ne bezdůvodně.
A zvlášť ne proto, že ho má ráda.
Nemluvě o tom malém faktu, že teď má jeho vzpomínky. Což znamenalo, že ví naprosto přesně, kde ukryl štít. Což může ve špatných rukou způsobit konec celého světa.15 komentářů:

 1. Děkuji za překlad. :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Vďaka za preklad a korekciu, a teším sa na pokračovanie :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Díky moc za překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 4. Perfektní ! ! ! Díky moc za překlad a korekci další kapitolky ! ! !

  OdpovědětVymazat
 5. Díky moc a strašně se těším na pokračování :-)

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 7. Srdečná vďaka za preklad i korektúru!!! :-) ;-)

  OdpovědětVymazat
 8. Velka vdaka za pokracovanie. GabiM

  OdpovědětVymazat
 9. Moc díky za překlad,míša

  OdpovědětVymazat
 10. Ďakujem za preklad.

  OdpovědětVymazat
 11. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat