sobota 28. února 2015

Zrozen ze zuřivosti - Kapitola 13Když Dancer zamířil zpátky k jeskyni, kde se ukrývaly děti, Sumi viděla, jak kulhá.
„Zasáhli tě?“
„To je v pohodě.“
„Dancere!“ Chytila ho, aby se zastavil.
Sklonil se a přitiskl čelo k jejímu. Bylo to gesto andarioňanské náklonnosti. Takové, které ještě umocnil, když jí přitiskl prsty k tváři. „Jsem v pořádku, Sumi. Teď, když vím, že mám v sobě čip, jsem hrozbou pro všechny. Potřebuji vzít děti a dojít k Akselově základně. Okamžitě.“
No jo, jasně. Přišel o rozum?

„Co když je tvé zranění horší? Co když jed-“
„Pokud budeš brát v potaz vše, co se může stát, tak tě strach paralyzuje. Ujišťuji tě, že jsem přežil už mnohem horší věci než je tohle.“
„Sám?“
„Sám.“ Ustoupil a pohladil ji po rameni. „Teď běž. A vezmi si sebou Illyse. Potřebuji vás tři v bezpečí, abych mohl udělat to, co musím. Uděláš to pro mě?“
Instinkt na ni křičel, ať odmítne. Jo, jasně, zatímco měla fyzické schopnosti a zkušenosti, psychicky se nedokázala vyrovnat s tím, že je vrah. Vždycky to tak bylo. Nemilosrdná krutost nikdy nebyla součástí její osobnosti. Poprvé zabila v sebeobraně. A zatímco to soud považoval za zbytečnou informaci, nebylo tomu tak. Byla už zmlácená. A Avin byl tím, kdo se první natáhl po otcově starém blasteru.
V hrůze z jeho záměru ho udeřila lampou, kousla do ruky a vzala mu blaster. Kdyby couvnul, nikdy by nevystřelila. Řekla mu, aby odešel. Vlastně ho o to prosila.
Ohrnul rty a rozesmál se nad jejím strachem. „Vím, že nestiskneš spoušť. Ale ty děvko, až ti tu zbraň vezmu, slibuju ti, že já jo. Pak už se nebudu muset o to, že mi ty či ten parchant, kterého v sobě máš, zkazíte sny.“
Když se na ni vrhl, Sumi zavřela oči a vystřelila. Upřímně řečeno, neměla v úmyslu ho zabít. Nikdy předtím z blasteru nevystřelila. Ruce se jí třásly, když mířila na rameno, ale místo toho mu ustřelila hlavu.
I dnes měla v hlavě vyrytý pohled na jeho mrtvé tělo v jejím bytě. Ale to nebylo nic ve srovnání s vraždami, ke kterým ji později přinutila Liga.
Pokaždé, když vzala život, ztratila další kousek své duše.
Nebyla jako ti, se kterými se Dancer asocioval, kteří sebou při smrti ani necukli. Nemohla to vystát. A poslední věc, kterou chtěla udělat, bylo nechat tu Dancera zraněného na vlastní pěst.
Hauk se zarazil, když v jejích oříškových očích spatřil zdrženlivost, když ho měla opustit. Z jejího strachování ho bolelo srdce. Nikdo nikdy neváhal, když ho pouštěl do nebezpečí. A poprvé v životě začínal chápat své přátele a jejich oddanost k manželkám. Proč byli ochotni riskovat vše, aby byly šťastné.
Ten nechutný strach v jejich vnitřnostech při pomyšlení k návratu do existence, kde by byli bez jejich úsměvů, které se rozzářily nad neškodnými momenty, které jim zlepšily jakýkoliv den…
Teď už zcela chápal Nykyrianova dřívější slova, než se vydal na jeho pekelnou misi. Proč jeho přítel upřednostňoval šílený chaos současného života před klidem v jeho minulosti.
Bohové, jak moc přesně tohle chtěl s ní.
Ale nikdy to nezíská.
„Nic se mi nestane, Sumi. Slibuji.“
Přimhouřila na něj oči. „Nenuť mě se sem vrátit a nakopat ten tvůj obrovský zadek. Jsem školená vražedkyně, víš?“
Usmál se nad jejím vztekem. Byla to divoká myška, opravdu. „Já vím.“
Když se vydal pryč, chytila ho za košili a přitáhla zpátky k sobě. Myslel si, že jsou znovu pod útokem, dokud nezabořila ruku do jeho copánků a nepřitiskla své rty k jeho.
Po celém těle mu vypukl požár, když poprvé ochutnal její teplo. Škádlila ho jazykem. Hlava se mu točila z té nejsladší něhy, jakou kdy poznal. Z krku se mu vydralo zavrčení, když prohloubil polibek a dával velký pozor na to, aby jí neublížil svými tesáky a silou. Hlava mu plavala rozkoší, která ho zanechala trhaného touhou a potřebou. Zranitelného.
Zcela poddajného.
Sumi se třásla, když ji objal a přitiskl k tomu tvrdému tělu. Prsy se mu tiskla k hrudi. Přejela rukama po jeho tvrdých, vytvarovaných žebrech až k svalnatým zádům, ale dávala pozor, aby se neotřela o ránu. Byl naprosto obrovský. Tvrdší než ocel. Divoký. A žhavý. Na muže, který se nikdy nelíbal, v tom byl neuvěřitelný.
Dech měl přerývavý, když se od ní konečně odtáhl s posledním zkousnutím jejího spodního rtu, a pohlédl na ni. „To jsi neměla dělat.“
„Já vím. Je mi to líto.“ Ale ne až tak líto, jak by jí to bylo, když by to Dariana zjistila. Pocítila tvrdé bodnutí vily. Prosím, ať ti není kvůli mně ublíženo. Zděšena z toho, co mu možná provedla, mu položila ruku na rty. „Prosím, řekni mi, že se ti kvůli tomuhle nic nestane.“
Hauk na to nemohl odpovědět bez lhaní. Při sjednocení bude otázán, jestli někdy ochutnal další samici během jeho zaslíbení. A byl ctí a přísahou vázán, aby řekl pravdu.
Dariana zešílí, až tohle zjistí. Nedokázal odhadnout, jakou část jeho těla bude požadovat jako kompenzaci.
Ale nedalo se udělat nic, čím by se tenhle problém odstranil. Nemohl to změnit. Jako vždy se mohl jen zabývat následky, až si pro něj přijdou.
Hauk přejel palcem přes Suminy rty a mrknul na ni. „Neboj se, mia.“ Neochotně odtáhl její ruce z jeho nahé kůže a ustoupil.
Ale co opravdu chtěl udělat, bylo odnést ji do tichého koutku a ochutnat ji. Ztratit se v teple jejího těla, až dokud by nebyl schopen pokračovat.
K čertu s vrahy. Až na ně dostane své pracky, pocítí plnou váhu jeho nelibosti nad tím, že ho oddělili od Sumi a rodiny.
„Musíme si pospíšit, než přijdou další.“
Přikývla. „Máš představu, kdo za tím stojí?“
Rozesmál se její otázce, když z těl sbíral další zbraně a munici. „Jsem na hit listu u více než dvou desítek ras. A pak jsou tu všichni idioti, co mě nenávidí. Ten seznam je nekonečný.“
To si Sumi uměla představit, vzhledem k tomu, jak dokázal být smrtící. Přesto, seznam by jim dal nějakou představu o tom, kdo by zaplatil tolik peněz za jeho život. „Kdo je na vrcholu?“
„Tvůj šéf. Kyr Zemin. Psycho bastard a kyklop v jednom. V davu ho vážně nemůžeš přehlédnout.“
Ignorovala jeho jízlivý popis. „Proč je číslo jedna? Cos mu provedl?“
Úkosem na ni pohlédl, než zastrčil zbraně do batohu. „Několikrát mu ukázal, že když se střetne Andarioňan a Phrixian, Andarioňan vždy zvítězí.“
Nad tím povytáhla obočí. Dancer se nevychloubal. Řekl to jako fakt. A to vypovídalo mnohé o úrovni jeho schopností. Viděla Velitele v akci dost krát na to, aby věděla, že i bez všech smyslů a se zrakovým handicapem, to byl stále smrtící soupeř. Mohla si jen představovat, o kolik vražednější by byl bez aktuálního fyzického omezení. „Osobní zášť?“
„Jo. Byl se mnou v Lize a urazil se kvůli tomu, kolikrát jsem ho během tréninku srazil na žíněnku. A pak, když jsem se skamarádil s Marim, se z toho stala válka.“
Její zamračení se prohloubilo. „Proč?“
„Mari je jeho mladší bratr. Kdykoliv Kyr cítí potřebu narážet na Mariho životní styl, posedne mě potřeba nakopat mu zadek.“
To mnohé vysvětlovalo.
Nicméně ukázala na těla kolem nich a pronesla ten nejzjevnější fakt: „Ale tohle nejsou vrazi Ligy.“
„Což mě vede zpátky k mému ohromujícímu seznamu nepřátel.“
„A další na vrcholu je?“
„Jullien Eton Anatole.“
Zakuckala se nad jménem, které by z jeho rtů čekala jako poslední. „Andarionský princ a dědic?“
„Tím byl. Pořád je z královské rodiny, ale byl odstraněn z dědičné i přímé linie.“
„Kvůli tobě?“
Pomalu vstal a promnul si tvář stydlivým, téměř chlapeckým gestem. „Trošku jsem pomohl.“
„Ježíši, Dancere,“ vydechla, „nevybíráš si své nepřátele moudře, že ne?“
„Co na to říct? Někdy si musíš dupnout. A jindy musíš nakopat něčí zadek.“
Protočila oči v sloup nad jeho suchým tónem.
Darice a Thia vykoukli zpoza kamene blízko jejich jeskyně.
„Dancere? Ty žiješ?“ Vykřikl Darice.
Hauk na něj nepobaveně zíral. „Ne. Stejně jako tvůj zdravý rozum se válím mrtvý na zemi.“
Sumi zavrtěla hlavou, když si zastrčil přebytečnou munici do opasku. „Přisahám, že máš titul v oboru sarkasmu.“
Vážně se tomu zasmál, zatímco si zapínal košili, aby ji děti neviděly rozepnutou.
Když se k nim připojili, podal svůj blaster Sumi a záložní Thie, která se na něj mračila.
Hauk vzal její tvář do masivních dlaní. „Mají mě označeného a jdou si pro mě, rychle. Potřebuji, aby si dovedla Sumi a Darice k Akselově základně a zavolala otci. Můžeš to pro mě udělat?“
Thiiny oči se zaplnily slzami, ale dokázala je zamrkat. „Jak tě označili?“
„Čipem v páteři.“
Thia sebou škubla a pak přikývla. „Přivedu ti celou armádu, strýčku.“
Políbil ji na čelo. „A já se od vás budu držet dál. Řekni Fainovi, že budu u Canyon Pointu. Bude vědět, kde to je.“
Darice vykročil vpřed. „Půjdu s tebou.“
Hauk si ho přitáhl do těsného objetí. „Ještě nejsi válečník, mi tana. A potřebuji, abys pro mě ohlídal taras. Od počátku naší civilizace chránili Váleční Haukové Eton Anatoly. Respektuj naši princeznu. Ať jí nic neublíží, zejména ne jed, který odkapává z tvého jazyka.“
Darice vydal hrubý zvuk, než se jeho výraz změnil ve smrtelně vážný. „Dávej na sebe pozor, Dancere.“
„I ty.“ S tím pro ně odešel přichystat batohy.
Sumi se zamračila, když si pro sebe sbalil jen malý batoh s trochou vody. „Budeš potřebovat víc než jen tohle.“
Pokřiveně se na ni usmál. „Budu v pohodě. Shánění zásob mi jde nejlépe.“ Kývl na ně. „A teď běžte. Všichni.“
Thia ho objala. Podle toho, jak ztuhnul, si Sumi uvědomila, že se Thia musela otřít o jeho zranění. Ale neřekl ani slovo.
Když vykročili, Sumi se otočila, aby řekla poslední sbohem.
Ale Dancer už zmizel v poušti.
„Bude v pořádku,“ ujistila ji Thia. „Můj otec vždy říkal, že za zády nemá raději nikoho než strejdu Hauka. A od mého otce to je ta největší pochvala a kompliment.“
„Taktická útočná opice,“ vydechla Sumi, aby připomněla sama sobě jeho bojovné dovednosti.
Thia přikývla, než zrychlila. „Fajn, vojáci. Přidejte. Musíme sehnat pomoc, a to rychle.“

***

Hauk chodil celé hodiny. Bok ho naprosto zabíjel. Kdyby nechtěl vložit co největší vzdálenost mezi sebe a svou rodinu, sednul by si a počkal, až ti parchanti přijdou bojovat. Nikdy nebylo v jeho povaze se vyhýbat jakékoliv bitvě. Rozbíjení hlav byla jeho oblíbená kratochvíle.
Ale jeho rodina byla na prvním místě.
Otevřel lahev vody a napil se. Poté se chvíli přehraboval v elektronice, kterou ukradl vrahům. Kdyby se mu podařilo postavit dostatečně silný zdroj, mohl by být schopen se spojit se Sentellou.
Nebo alespoň zablokovat čip v jeho zádech.
Jak na tom pracoval, snažil se přijít na to, kdy a jak mu ho implantovali. Vzpíralo se to veškeré logice. Nikdo se ho nikdy tak důvěrně nedotýkal.
Nikdo kromě Sumi.
Ona to nebyla, blbče. Věděl by, kdyby to udělala. Nemluvě o tom, že se nedotkla jeho zad až do chvíle, než je napadla první skupina.
Tím ze seznamu odpadá jedna podezřelá. Zbývá ještě milion a další dva.
Hauk si otřel pot na čele, když dál dumal nad nekonečným počtem nepřátel. Jak dlouho tam ten čip byl? Upřímně řečeno ho mohl mít už léta.
Doma byly pokusy o atentát tak běžné, že byl překvapen, když uběhl týden, aniž by se ho někdo snažil zničit. Byla to prostě část jeho života.
Prohrábl si rukou kalhoty, než vyndal zadní část vysílačky a začal ji přepojovat.
„Proč si pořád hraješ s tou hloupou elektronikou, Dancere? Měl bys trénovat a budovat svalovou hmotu. Tyhle blbosti ti nikdy nepomohou tak jako síla.“
Zavrtěl hlavou, aby si ji pročistil a snažil se dostat Kerisův opovržlivý hlas z mysli. V těle měl ještě dost jedu na to, aby mu to mátlo smysly.
A byl za to na sebe parádně naštvaný. Mělo ho napadnout se kouknout po jedu poté, co byl bodnut. Partinie běžně potírali svá ostří nožem. Ti bastardi byli tak bezohlední.
Andarioňané brali takovou taktiku jako podvodnou a zbabělou, což byl důvod, proč ho to nenapadlo. Pokud jste nebyli dostatečně silní, abyste protivníka zabili rukama či standardní zbraní, pak jste měli umřít se ctí. Tak jeho lidé žili a umírali.
Ale Partinie, i přes všechny jejich dovednosti s nožem, byli v srdci zbabělci. Chtěli jen snadné zabití, na kterém se nemuseli namáhat.
Hauk rozepnul košili a zkontroloval svůj pulzující bok. Puchýře, které se objevily na přední straně jeho rány, se otevřely a hnisaly. Při tom pohledu zkřivil rty a roztrhl antiseptický balíček, aby ji očistil.
Na sever od jeho místa něco zašustilo.
Položil ruku na blaster, který konfiskoval od jednoho z vrahů. Zbraň Ritů měla větší poloměr parsků něž cokoliv kromě modifikovaného Andaron PX8s. Sakra, chyběly mu jeho blastery. Darling mu je daroval už před lety a byly jeho nejdražším majetkem. Dokonce si je pojmenoval. Skutečnost, že dovolil Thie a Sumi, aby si je vzaly, vypovídala vše o jeho pocitech vůči těm ženám.
Nikdy předtím ty zbraně nedal z rukou. A smrt nikdy nedohnala rychleji někoho tak hloupého na to, aby se mu je pokusil vzít.
Naklonil hlavu a poslouchal. Někdo se nedaleko od něj plazil po zemi.
Hauk se zvedl a sklonil hlavu, aby si prohlédl prostor kolem. A pak to zaslechl. Vzdálené kvílení motoru. Lehké motorky byly ideální pro tento terén.
Pomalu se vydal k malému hájku pouštních stromů, aby je využil jako krytí, zatímco v duchu projížděl všechny zbraně, které u sebe měl. Pro jednou si přál, aby od Darlinga přijal školení o výbušninách. Jeho přítel ho o to nesčetněkrát prosil. Ale po tom, co se stalo s Kerisem, Hauk odmítal použít cokoliv, co by mu mohlo vyhodit do povětří obličej a ještě kolem něj rozpoutat déšť z trosek. Uměl jen nastavit spínač a časovač. Nikdy nechtěl mít nic co dočinění s výbušnými minerály či samotnými sloučeninami.
Ale to nevadilo.
Dokázal dost dobře zabíjet i bez výbušnin. Alespoň to si myslel, dokud nezaslechl další motory.
A další.
Do prdele. Plánovali snad festival? Roční lov Haukovy hlavy? Kolik lidí se přesně chystalo připojit k tomu malému večírku? Znělo to jako armádní mobilizace. Kdo mě sakra tak moc nenávidí?
Fajn, spoustu bytostí. Přesto… byl by ohromen jejich odhodláním a počty, kdyby nebyl jeho život na vlásku. Sakra.
Přišel snad Kyr konečně na to, že byl jedním z lidí, co se nabourali do vězení?
Velitel byl jediný, kdo ho napadal, a kdo by za ním mohl vyslat takové množství nepřátel.
Pokud Kyr neměl důkaz, že byl Hauk součástí Sentelly, ale podezříval ho… možná by se k tomuhle uchýlil. Možná.
Škoda, že neměl fungující vysílačku, aby si to mohl ověřit.
Ne, plísnil sám sebe. To nemůže být Kyr. I kdyby Kyr pro vrahy sestavil smlouvu takového rozsahu, i kdyby byla civilní, jeden z jejich špiónů by o tom slyšel a ostatní by se okamžitě objevili, aby vyzvedli děti.
Tohle bylo mnohem lépe utajené. Musel za tím stát někdo, kdo věděl o jeho nelegálních spojencích a vazbách k nim. Někdo, kdo si nemohl dovolit, aby kdokoliv zjistil, že za ním vyslal vrahy.
Dariana…
Jak se Hauk uvelebil a pozoroval, jak se jeho pronásledovatelé přeskupují, nechal tuto možnost přehrávat ve své mysli.
Ne, byl stupidně paranoidní. To by neudělala. Teda, možná by to udělala, kdyby tu byl sám, ale ne s Daricem v jeho společnosti. Bez ohledu na to, jak moc ho nenáviděla a nechtěla si ho vzít, ani ho uvolnit, neodvážila by se ohrozit svého syna.
Ale dostala se dost blízko na to, aby mu implantovala čip.
Mnohokrát.
Přesto, bylo bezpočet dalších osob, se kterými bojoval. Z toho, co věděl, mohlo jít klidně o barovou rvačku před pár týdny. On, Chayden, Ryn a Fain měli tendenci být trochu hluční, kdykoliv pili. Boje byly běžné, zejména v některých z jejich „jemnějších“ hospod.
Jo, ale tihle kluci, co po něm šli, byli vážně motivováni. V úžasu sledoval, jak vyložili malé iontové děla a vydali se k jeho úkrytu.
Čas zmizet.
Zahodil zbytečné zbraně a nechal si jen to nejnutnější. Vypustili dvě sondy, aby prohledaly jeho lokalitu. Vstal a první, která k němu dorazila, sestřelil Suminou puškou. Druhá po něm vystřelila laserem. Sotva se stačil přikrčit, než opětoval palbu a poslal ji k zemi.

Ne, že by na tom záleželo. Byl teď přímo před nimi. Sotva mu ta myšlenka proletěla hlavou, vybuchlo kolem něj peklo, když na něj začali střílet vším, co sebou měli.

16 komentářů:

 1. Díky moc za další kapitolu :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Díky za překlad,míša

  OdpovědětVymazat
 3. Moc děkuji za překlad

  OdpovědětVymazat
 4. To vyzerá vážne... dúfam, že sa s toho dostane :-) vďaka za preklad a korekciu :-)

  OdpovědětVymazat
 5. díky moc moc moc za kapitolku. Ligu miluju :D

  OdpovědětVymazat
 6. Perfektní! ! ! Díky moc za překlad a korekci ! ! !

  OdpovědětVymazat
 7. Knihomolka.36528. února 2015 13:44

  Díky za překlad.
  Vsadim se že to byla ta mrcha Dariana.

  OdpovědětVymazat
 8. Doufam, ze je rozmazne jak stenice.
  Dik za novou kapitolku

  OdpovědětVymazat
 9. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 10. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 11. dakujem krasne ;-)

  OdpovědětVymazat
 12. Vdaka za pokracovanie. GabiM

  OdpovědětVymazat
 13. Srdečná vďaka za preklad i korektúru!!!

  OdpovědětVymazat