sobota 7. listopadu 2015

Alterant - Kapitola 5Jakmile závrať z teleportování odezněla a její další nádech chutnal starodávně a nebezpečně, věděla Evalle přesně, kde je – v Podsvětí. Složila hlavu do dlaní, bojovala s nevolností. Do háje se Senem. Neposkytne mu tu radost, aby ji mohl sledovat, jak před Tribunálem zvrací.
            Otevřela jedno oko k nakouknutí.

            Když Podsvětí navštívila naposledy, stála na trávě, která pokrývala kruhovou rovinu velikosti městského bloku. Tentokrát její nohy přistály na kamenitém povrchu, co se levandulově a stříbrně leskl. Zadívala se více nahoru, aby nalezla podium a s ním dva bohy a jednu bohyni, kteří tohle setkání budou řídit.
            Tribunál skutečně už probíhal, a nikdo neměl radost z toho, že ji vidí, dokonce ani Brina.
            Obzvláště ne Brina, jejíž holografický obraz, s po pás dlouhými, ohnivě rudými vlasy a měňavě zelenou róbou, vyzařoval napjatou energii.
            Ticho viselo ve vzduchu jako gilotina čekající na krk k setnutí.
            Trio na podiu na ni zíralo. Pele, Polynéské bohyni, spadal přes prsa vodopád sytě růžových a fialových květů. Kolem spodní části jejího těla se ovíjelo více květin, jako sukně dlouhá až k podlaze. Stála mezi Aréem, řeckým bohem války, navlečeným ve své zbroji, a Lokim, skandinávským bohem neplech, který vystavoval na odiv svou masivní odhalenou hruď, oblečený pouze v modrých hedvábných harémových kalhotách.
            Hvězdy pokrývaly černou oblohu rozprostírající se z jedné strany Podsvětí na druhou, perfektní pozadí pro zářící bytosti.
            Exotické oči Pele si Evalle prohlížely se stejným zaujetím, s jakým by cizokrajný pták mohl přemítat o kladech slimáka. Promluvila zlatavě medovým hlasem. „Opozdila ses na tento Tribunál, Alterantko. Proč?“
            Evalle udělala tu chybu, že si dala načas, aby se rozhodla, jak nejlépe odpovědět, což umožnilo Senovi promluvit jako první.
            „Nemá žádnou omluvu, bohyně.“
            „No tak počkat,” vyštěkla Evalle, otáčejíc se k němu. „Ona se ptala mě.“
            Sen lhostejně pokrčil rameny. „Nebude se ti líbit, co se stane, když během setkání Tribunálu zalžeš.“
            Loki si z ruky do ruky pohazoval koulí síly. Rachotila a uvnitř ní zářil kaleidoskop barev. Na chvíli přestal, aby poznamenal: „Tělo toho, kdo zde poví nepravdu, rudě zazáří.“
            Evalle neplánovala lhát teď, ani nikdy jindy během setkání Tribunálu, protože měla za to, že by prostě poznali, kdyby lhala.
            Ale tohle bylo prvně, co slyšela o rudém záření.
            Arés se naklonil dopředu, přimhouřil oči. „Nebyla tvá aura stříbrná, když jsi tu naposledy byla, Alterantko?“
            Všichni na ni začali civět.
            Brina pootevřela překvapením rty.
            Evalle si v duchu probírala jeho divnou otázku. Neřekl nic o tom, že by její aura byla jasnější. Odpověděla popravdě. „Co je mi známo, tak ano.“
            Arés se na ni zamračil. „Proč jsi ji tedy změnila na zlatou?“
            Zlatou? Storm změnil její auru na zlatou?
            Evalle ho plánovala zabít, jestli tohle přežije. Jak na tohle měla odpovědět a neříct přitom téhle partě o tom, že na ni Storm použil magii? Co to s ní udělal? „Já svou auru nezměnila. Nedokáži aury vidět a ani netuším, jak nějakou pozměnit.“
            To Aréův pohled v nejmenším nezměkčilo.
            Evalle dodala: „Pobývám v blízkosti spousty různých bytostí, a někdo z nich ji musel nějak ovlivnit.“
            Kůže se jí rudě nerozzářila, takže našlapování okolo pravdy zřejmě fungovalo. Uvolnila zadržovaný dech.
            Loki si pohazoval už se dvěma koulemi síly a hlasitě si povzdechl, evidentně vnímal pobyt zde jako zneužití své dobroty. „Zlatá, stříbrná, to je fuk. Kvůli tomu tady nejsme.“
            Evalle se chytila té narážky a vrátila se ke snaze o uklidnění hladiny. Poslušnost nikdy nebyla součástí její povahy, ale když promluvila, pokusila se znít co nejpokorněji.
            „Členy Tribunálu a Brinu chovám v té největší úctě.“ Ano, záměrně z toho výčtu vynechala Sena. „Omlouvám se, že jsem dorazila pozdě, ale zatímco jsem šla na pomoc člověku v nouzi, byla jsem přepadena třemi muži ovládajícími Noirrskou magii a ve chvíli, kdy Sen dorazil, aby mě eskortoval, jsem právě bojovala o svůj život. Jakožto členka VIPERu jsem přísahala, že budu v první řadě chránit lidské pokolení, dokonce i za cenu ohrožení vlastní bezpečnosti.“
            Evalle postřehla, jak se na ni Sen zvědavě dívá. Překvapen, že jsem se nerozzářila jako Rudolfův nos?
            Rychle pohledem zkontrolovala Brinu, která stála před ní a víc napravo, mezi ní a podiem. Brina nejprve nebyla šťastná, ale teď v jejích očích zachytila... hrdost?
            To oživilo naději rozpínající se uvnitř Evalliny hrudi.
            Tribunál muselo její vysvětlení uspokojit, protože Pele přešla dál. „Při našem posledním setkání jsi byla informována o těhotné Alterantce, která se proměnila v bestii a zabila člověka. Do té doby byli jediní Alteranti, co se kdy proměnili a zabíjeli, samci. Byla ti dána šance poskytnout důkaz, že lidem od tebe jakožto Alterantky nehrozí žádné nebezpečí. Kde tento důkaz máš?“
            Evalle řečený důkaz neměla. Byla svedená z cesty, když pomáhala VIPERu zachránit svět.
            Brina se svým irským přízvukem zeptala: „Mohu mít slovo?“
            Loki promluvil. „Jak je libo, cokoliv, co s tímhle pohne a ušetří mě toho, abych tu trávil další část věčnosti.“
            To si od Aréa vysloužilo skřípavé zavrčení. „Jestli ti nesmrtelnost přijde jako nepříjemnost, jsem ochoten tvé utrpení ukončit... hned teď.“
            Loki se naklonil dopředu, aby promluvil zpoza Pele. „To by mi přišlo velice zábavné, na těch pár minut, co by trvalo tvé zničení.“
            Pele pozvedla ruku a luskla prsty. Z jejich konečků vystřelil blesk a rozprostřel se po obloze. Podsvětím zaburácel hrom. „Tak dost!“
            Evalle zadržela dech. To byla prostě její klika, mít Tribunál, při kterém bůh vylítne. To se určitě taky ukáže být její chybou.
            Jako kdyby se nic nestalo, Brina klidně začala s tím, co chtěla říct. „Stále jsou otázky, které jsme ohledně Alterantů zatím nezodpověděli – “
            Co? Oprátku si Evalle mohla navléknout i bez Brininy pomoci.
            „ – ale Evalle prokázala, že je cenným členem Beladorů. Postavila lidský druh a náš kmen nad své vlastní potřeby, což jí znemožnilo dodat vám hmotný důkaz. Jelikož jsme žijícím důkazem toho nehmatatelného ve světě lidí, nemůžeme přijmout její činy jakožto nehmotné stvrzení její spolehlivosti?“
            Tak se na to musí, Brino. Tak se mi to líbí.
            Brina ještě neskončila. „Evalle byla také součástí týmu VIPERu, který měl za úkol nalézt a navrátit Kámen Ngak před včerejším rozedněním v Atlantě. Jednala nesobecky, riskovala vlastní život, aby zastavila vůdce Kujoo a v jednu chvíli, kdy získala Kámen Ngak do svého držení – “
            Z podia se ozvalo hromadné zalapání po dechu.
            „ – Evalle dobrovolně kámen předala, aby byl uložen do trezoru VIPERu,“ pokračovala Brina. „Mohu podotknout, že mnoho z nás by se tak mocného artefaktu nezřeklo? Jakožto královna Beladorů ji považuji za jednu z mých nejlepších.“
            Vážně? Evalle nemohla věřit svým uším, ale z Brinina hlasu vyzařovala upřímnost a vášeň.Tzader neustále prohlašoval, že Brina je vždy připravená postavit se za své Beladory. Všechny z nich.
            Zdálo se, že Aréa se Brinino prohlášení nijak nedotklo. „A co těch sedm Alterantů, co se během posledních dnů proměnilo a napadlo lidi?“
            Sedm? Evalle k Brině promluvila mysl na mysl. Zrovna jsem slyšela o těch útocích na Západním pobřeží. Teď není správný čas na to, aby mě zavřeli, když je tak prudký nárůst v útocích Alterantů. Vím, že to tak Tribunál neuvidí, ale mohla bych s tímhle pomoct. Beladoři jsou nejsilnější část VIPERu, jenže nemůžou propojovat své síly, aby čelili Alterantovi, ne potom, co se stalo v Charlottě.
            Před dvěma měsíci se devět Beladorů propojilo, aby zastavili jednoho Alteranta. Měli být schopni ho polapit, ale on se proměnil a utrhl hlavu jednomu z nich dřív, než měl kterýkoliv šanci se odpojit.
            Když byli propojeni a jeden z válečníků zemřel, zemřeli všichni.
            Souhlasím. Brina oslovila Aréa. „S těmito novými objevy Alterantů potřebujeme Evalliny schopnosti ve VIPERu více, než kdy dříve.“
            Jedním znechuceným odfrknutím dal Arés najevo svůj názor na to, jak moc mu Evalle připadala jako přínos.
            Pele a bohové několik minut mluvili mezi sebou, ale Evalle začala být optimistická a měla za to, že bude k VIPERu navrácena na dost dlouhou dobu, aby jim pomohla vypořádat se s tímhle problémem. Možná byla znepokojená zbytečně.
            Znepokojená znělo o tolik lépe, než vyděšená.
            Když trio bytostí ukončilo hovor, Loki se opřel o jeden ze sloupů zdobících podium, a Arés poklepal prsty na rukojeť meče v pouzdru u svého boku.
            Pele bohům nevěnovala pozornost, když promluvila. Měla měkký hlas, ale za tím jemným tónem se vzdouvala síla. „Evalle spáchala větší přestupek.“
            Co sakra?! Evalle od Briny kineticky dostala vzdušný pohlavek na vršek hlavy za to, že klela. Pardon.
            Brina se Pele zeptala: „Jaký přestupek?“
            „Při našem posledním setkání jí bylo sděleno, že nemá spolupracovat s dalším Alterantem. Zjistili jsme, že během hledání řečeného Kamene Ngak komunikovala s uniklým Alterantem Tristanem.“
            Ten zatracený Sen ji musel napráskat, i když znal okolnosti. Také Tristana poslala zpět do jeho očarované klece v Jižní Americe, zatímco žadonil o to, aby ho raději zabila.
            Nesnášela, že mu to musí udělat. Tristan chtěl jen to, co chtěla ona sama, co chtěl kdokoliv – být volný. Smrt by byla humánnější, ale stejně tak ho nemohla chladnokrevně zabít.
            Kdyby teď Tristan stál před ní, tak by jí vyvrhl vnitřnosti, a ona ho za to nemohla vinit, přestože konala svou povinnost, když ho poslala zpět.
            Pele se Evalle zeptala: „Popíráš, že bys komunikovala s dalším Alterantem?“
            Evalle odpověděla: „Ne. Opravdu jsem s ním mluvila, ale copak skutečnost, že jsem Tristana vrátila do zajetí, nic neznamená?“
            Arés poznamenal: „Nechali jsme tě žít.“
            Brina držela ruce spojené před sebou, což netrénovanému oku přišlo jako poslušné gesto, ale nebyla královnou jen podle titulu. Když promluvila, z jejích slov vyzařovala autorita. „Evalle komunikovala s Tristanem pouze proto, aby získala cennou informaci, která byla klíčem k dostání Kamene Ngak od nebezpečného predátora. Pokud by tak neučinila, Kujoo by možná zničili většinu lidského světa. Díky Evallině úsilí je teď kámen bezpečně uložen v trezoru VIPERu.“
            Arés zkřížil paže plné svalů a zamítl Brinino vysvětlení. „Na našem předchozím setkání, když této Alterantce bylo přikázáno nestýkat se s dalším Alterantem, nebyla učiněna žádná taková opatření. Měla před souhlasem s podmínkami požádat o výjimku, a to je jen nejmenší z jejích obvinění. Jakákoliv pomoc, kterou při opětovném nabytí Kamene Ngak poskytla, neospravedlňuje její účast na vypuštění smrtelně nebezpečných Alterantů do lidského světa.“
            Já Alteranty nepropustila, Brino, poslala Evalle své královně mysl na mysl.
            Já ti věřím, odpověděla Brina, pak oslovila Tribunál. „Dle jakých důkazů je Evalle obviňována z tohoto?“
            Loki, co se stále zabavoval a teď si z dlaně do dlaně pohazoval miniaturními ohňostroji velikosti baseballového míčku, prohodil: „Přejděme konečně k věci. Řekla jsi Tristanovi, že chceš Alteranty vidět na svobodě.“
            „To řekl Tristan. Já ne,“ odporovala Evalle.
            Brina po ní střelila pohledem slibujícím potrestání, jestli ji Evalle právě nakrmila snůškou žvástů.
            Evalle natočila ruce dlaněmi dopředu. Vypadám snad jako zářící maják ve vykřičené čtvrti? Nikdy jsem mu tohle neřekla. Sen jim očividně poskytl svou vlastní verzi toho, co se tu noc stalo, pozměněnou dle libosti.
            Pele se Evalle zeptala: „Co jsi tedy Tristanovi o Alterantech řekla?“
            Cokoliv menšího, než pravda, by ji odsoudilo k záhubě. Evalle odpověděla: „Řekla jsem mu, že chci pomoct Alterantům, abysme nemuseli být vězněni nebo zničeni.“
            Loki prohodil: „V tom nevidím rozdíl.“
            Aréův hlas zahřměl. „Vinna na plné čáře.“
            Evalle protestovala: „Ne, v tom je rozdíl, protože to bylo vyňato z kontextu.“
            Pele nad Evalle zavrtěla hlavou a řekla: „Na kontextu nezáleží. V našem světě jsou slova stejně nebezpečná, jako jakákoliv jiná zbraň, a mělo by s nimi být zacházeno s opatrností.“
            Loki zhodnotil: „Ovlivnila toho Alteranta Tristana, který osvobodil další tři ze zajetí. Teď tu máme dokonce ještě víc bestií, co se proměňují a zabíjí lidi. Zdá se, že by tohle mohla být součást plánu tohoto Tristana, spočívající ve vypuštění Alterantů volně do světa.“
            Ne-zatraceně-uvěřitelný. Zapomeňte na vězení. Mohli by ji proměnit v prach, jestli si mysleli, že měla cokoliv společného s propuštěním Alterantů, co se teď proměňovali a zabíjeli. „Pokud jde o to, proč sem nepřivedete Tristana k výslechu?“
            Pele hleděla na Evalle a přes tu se síla přehnala tak ostře, že ji zatlačila krok dozadu. „To Macha nakázala uvěznění Alterantů. Neznáme Tristanovu lokaci.“
            Evalle vrhla na Brinu tázavý pohled, pak převedla pozornost zpátky k Pele. „Požádala jsem Kámen Ngak, aby Tristana vrátil do jeho vězení.“
            Pele si všimla Evallina krátkého přelétnutí očima. „Brina je ke své bohyni vázána přísahou. Informace může prozradit pouze dobrovolně.“
            Brina krátce zavrtěla hlavou. „Naneštěstí nemohu sdílet jakékoliv informace o uvězněných Alterantech, Bohyně.“
            Pele Evalle sdělila: „Nemůžeme lokalizovat Tristana bez pomoci Machy, kterou ona nenabízí. Jelikož Tristan nespadá pod soudní pravomoc určitého pantheonu, co je součástí koalice, nemůžeme si vyžádat jeho přítomnost.“
            Jinými slovy, Tristan byl před Tribunálem v bezpečí.
            Pro teď.
            Po Evallině páteři přeběhlo mrazení, ale stejně tak horký záblesk hněvu nad tou nespravedlností, že její slova byla překroucena, aby na ni padala odpovědnost. Bez myšlenky na to, že by nejprve požádala o povolení promluvit, řekla: „Takže Tristan spáchá zločin a nemusí se za něj dokonce ani zodpovídat, zatímco já ano?“
            Netlač na pilu, Evalle. Nepomůžeš si, když je budeš dráždit.
            Musím tlačit na pilu, Brino. Lidé umírají a mám špatný pocit, že se musí něco dít, když se tolik Alterantů proměňuje naráz. Musíme zjistit, proč, a já jsem ta nejlepší, koho můžete poslat do akce, aby na to přišel. Ale nemůžu tu informaci získat, nebo komukoliv pomoct zastavit ty útoky, jestli mě sem Tribunál hodlá tahat pokaždé, co k nějakému dojde.
            Aréův dunivý hlas otřásl zemí. „Drzost tady není tolerována, obzvlášť od bestie.“
            Strč si tu svoji bestii někam. Evalle držela ruce u těla, když mu přitom chtěla pohrozit pěstí. „se nikdy neproměnila, ani nezabila člověka. nepropustila ty tři uvězněné Alteranty. A nemám nic společného s těmi, co se teď proměňují a zabíjejí. Proč mám nést odpovědnost za činy druhých?“
            Brina se ozvala: „Přijměte mou omluvu za její nezdvořilost – “
            Pele nadzvedla ruku na znamení, že slovo má teď ona. Umlčela Aréa přísným pohledem, pak promluvila k Evalle. „Spravedlivá otázka. Alteranti jsou v našem světě neznámým elementem, nikoliv uznaná rasa. Dokud někdo nedokáže určit jejich původ, nebo nebudou přijati do nějakého pantheonu, jejich postavení se nezmění.“
            Evalle si zasloužila uznání za to, že neprotočila oči. Jaké božstvo asi tak přijme Alteranty do pantheonu, kde bůh nebo bohyně v jeho čele bude zodpovědná za mocné bytosti, které se mohou nedobrovolně proměnit na bestie a zabít všechno v dohledu?
            Pele ignorovala Lokiho táhlý povzdech, a pokračovala: „Když se jiní Alteranti proměnili a zabili, byli uvězněni nebo zničeni. Jsi jediný, kterému jsme dovolili zůstat s Beladory, namísto toho, abychom tě zavřeli do klece jako divoké zvíře.“
            Po Evallině páteři se začal drápat vztek nad tím přirovnáváním ke zvířeti.
            Pele bez odmlky pokračovala: „Posledních pět let ti byla povolena velká míra svobody, protože jsi byla jediným známým Alterantem ženského pohlaví, dokud nebyla objevena další. Její těhotenství navyšuje možnost, že mužští Alteranti hledají ženy pro páření. To samo o sobě je dostatečný důvod pro vyžadování tvého přesunu na bezpečné místo.“
            Zachovat si neutrální výraz stálo dost úsilí, jakmile Evalle pochopila, kam tím Pele míří. Že teď bude magnet pro Alteranty v říji. S radostí by se nabídla na provedení kastrace těhle Alterantů, ale Pele ještě neskončila.
            „Jsi činěná zodpovědnou za činy ostatních? Možná. To, že ses tento týden stýkala s uprchlým Alterantem a naznačila, že bys všechny Alteranty ráda viděla volné, klade odpovědnost za ty tři uprchlíky a více nedávných proměn ke tvým nohám.“
            To v podstatě zlikvidovalo jakoukoliv šanci na svobodný odchod, kterou Evalle viděla.
            Promluvila k Brině. Každý den žiju s příslovečnou sekerou houpající se nad mojí hlavou, protože, já bláhová, chráním lidi i přesto, že můj vlastní život nic neznamená.
            To není pravda! vykřikla Brina v její hlavě, tentokrát silnějším irským přízvukem. Jsi Beladorka a najdeme způsob, jak tuhle zátěž sejmout z tvých ramen.
            Evalle si zachovala neutrální výraz, když odpověděla: Oceňuji tvou upřímnost, ale jediný způsob, jak tohle udělat, by bylo neuposlechnutí Tribunálu. Nikdy bych neuvrhla celý kmen Beladorů do konfliktu s VIPERem, nebo rozhodnutím Tribunálu, takže jsem nucená se zodpovídat za zločiny ostatních, dokud nezjistím, odkud se Alteranti vzali... ale vím, že jestli se mě pokusí zavřít, nedám se bez boje.
            Brina promluvila k Tribunálu. „Věřím tomu, že je nejenom bezpečné, aby Evalle pobývala mezi lidmi, ale že ji právě teď potřebují. Je přínosem, který si jak VIPER tak Beladoři nemohou dovolit stáhnout z aktivní služby. Ne když se vynořila tato nová hrozba.“
            Evalle se chtěla usmát, zakřičet a praštit pěstí do vzduchu na Brinino povzbuzení, ale když nechá pusu zavřenou a nedá najevo žádnou emocionální reakci, pomůže její královně víc.
            Arés přešel víc dopředu, jeho obvyklý chmurný výraz zkřivilo podráždění. „Vskutku plamenné vyjádření, bezpochyby ve prospěch té Alternatky. Ale jestli jí dovolíme zůstat na svobodě, vezmeš na sebe rozsudek Tribunálu, pokud se mýlíš?“
            Jeho do očí bijící výzva do Evalle narazila jako ledová pěst. Arés vyzýval Brinu, aby riskovala krk spolu s ní, ale Beladorská královna ten závazek nemohla udělat, protože –
            „Ano,“ potvrdila Brina.
            Evalle vykřikla do její mysli: Ne! Nemůžeš kvůli mně riskovat budoucnost Beladorů.
            Cožpak nedodržíš své sliby?
            Samozřejmě, že ano, ale vždyť jsem... jsem –
            Copak jsi, Evalle?
            Špatná sázka.
            Ne, jsi Belador, který přísahal, že bude chránit svůj kmen, tak jako i já. Také jsem přísahala, že budu chránit každého Beladora, což zahrnuje i tebe. I pokud tě tento Tribunál neuzná jako jednu z nás, my ano. Já ano.
            Evalle těžce polkla v reakci na ten dar Brininy důvěry, ale to byl jen další důvod proč přiznat, že je zahnaná do rohu. Řekla Brině: Nechám... Zhluboka se nadechla, odhodlaná ze sebe ta slova vydolovat. Nemohla ohrozit nejdůležitější osobu pro budoucnost Beladorů. Nechám je mě zavřít.
            To. Tedy. Neuděláš. Já to nedovolím.
            Evalle byla rozhodnuta už nikdy víc nepochybovat o Brinině podpoře a nenechat ji na holičkách, počínaje snahou přesvědit Tribunál, aby Brinu nevystavovali ohrožení.
            Arés promluvil: „Obdivuji tvou loajalitu k té Alterantce, Brino z ostrova Treoir, ale to neznamená, že je pro pobyt mezi lidmi bezpečná.“
            „Mohu znovu promluvit?“ zeptala se Evalle Pele.
            Arés ignoroval směr Evalliny otázky a zavrčel na ni: „Promluv naposledy a už s tím neotravuj.“
            Brinina ramena se pohnula, jako kdyby se nadechla a připravovala se znovu zasáhnout, ale Evalle promluvila první.
            „Neexistuje nějaký způsob, jak mé jméno očistit jednou provždy? Žádám jen o šanci, kterou by si přál kterýkoliv z vás, pokud byste dnes stáli na mém místě.“
            Vzduchem se prohnalo běsnění, a Aréův hrozivý pohled zčernal. Varoval ji: „Neopovažuj se mě se sebou srovnávat. Já jsem bůh.“
            Evalle právě viděla, jak její poslední šance odplouvá v jeho hněvu.
            Loki si přestal hrát se svými malými ohňostroji a přelétl pohledem k Aréovi, který si nevšiml toho prohnaného úsměvu, co mu rozzářil oči. „Navrhuji vyhovět prosbě té Alterantky.“
            Evalle otevřela pusu dokořán nad tou nečekanou podporu od Lokiho, i když to ve skutečnosti řekl proto, aby popíchl Aréa, který rukou zamířil ke svému meči.
            Jakožto předsedající rozhodce tohoto Tribunálu udělala Pele krok vzad, znovu se tak postavila mezi bohy. Promluvila k Lokimu: „Nejprve se musí zodpovídat za ty tři uniklé Alteranty.“
            Loki přikývl. „Souhlasím. Nechť ten, kdo navrátí tři uniklé Alteranty VIPERu je očištěn od všech předchozích provinění. To by bylo bráno jako důkaz její bezpečnosti vůči lidem a vyřešilo by to problém s pohřešovanými Alteranty.“
            To byla možná odpověď, jestli ne přímo ta odpověď, na Evalliny problémy. Jak ty uprchlíky najde? A pokud je najde, jak by mohla odsoudit někoho k životu v kleci, když by sama bojovala do posledního dechu, jen aby se přesně tomu vyhnula? „Co se týče těch tří –“
            „Ticho!“ vykřikl Arés.
            „Jen ať ta Alterantka mluví,“ ozval se Loki tím nejlaskavějším tónem dobrodince, jaký kdy kdo slyšel.
            Evalle věděla své a přisuzovala ten zásah tomu, že Loki opět provokoval Aréa, ale to byl problém Pele, ne její.
            Pele přikývla. „Můžeš mluvit.“
            Arés ji probodl pohledem. Tak z tohohle rohu žádný kladný hlasy nedostanu.
            Evalle odvětila: „Děkuji. V případě, že se mnou ti tři Alteranti půjdou dobrovolně, ráda bych požádala o to, aby měli šanci hájit se před soudem Tribunálu.“
            Brina se ani nepohnula, ale její postoj ztuhl.
            Arés odpověděl: „Ne.“
            Loki se široce usmál. „Nevidím v tom žádný problém.“
            „O tom se nehlasuje,“ namítl Arés.
            „Och, ale o tom se hlasovat musí,“ odporovala Pele, která zakročila dřív, než se opět dostali do varu. Otočila se zády k Brině, Evalle a Senovi, aby se s těmi dvěma bohy poradila. Arés prošpikoval pohledem Lokiho, který se neustále šklebil.
            Evalle Brině řekla: Jediná možnost, jak přivedu zpátky tři Alteranty, jestli je to vůbec možné, je pokud Macha zaručí jejich bezpečnost po dobu, co budou čekat na promluvu s Tribunálem a nehodí je jenom zpátky do vězení. A pokud kterýkoliv z těch tří zabil v sebeobraně, chci, aby byl osvobozený.
            Tvá vlastní svoboda je právě teď v ohrožení, připomněla jí Brina.
            Moje svoboda nemá větší cenu, než kohokoliv jiného. Vím, že v posledních dvou dnech Alteranti zabíjeli bezdůvodně, ale to neznamená, že jsou všichni šílení vrahové. Pokud bude Alterant stát u tohoto soudu, řekne, že bojoval, aby si zachránil život, a nepromění se na červenou žárovku, mluví pravdu a zaslouží si být chráněný.
            Brina lehce přikývla. Povolím Alterantovi svobodu, pokud Tribunál shledá, že nemá na svědomí vraždu a odpřísáhne věrnost Beladorům.
            Evalle si oddechla. Její šance na nalezení těch tří uniklých Alterantů by byly nepatrné, kdyby neměla na pomoc své Beladorské přátele a Storma.
            Když se Pele otočila, oslovila Evalle. „Dosáhli jsme dohody a rozhodli se podpořit Lokiho návrh.“
            Jen o jeden hlas, vzhledem k Aréově zamračení, ze kterého se valila pára.
            Evalle se už jednou spálila, když si minule neujasnila pravidla ujednání. „Je něco, co mohu nebo nemohu dělat během pátrání po těch třech pohřešovaných Alterantech?“
            Brina bude vědět, kde byli předtím, než utekli, když to byla ona, kdo je nařídil zavřít. Pokud Evalle požádá, aby na ta místa byla poslána spolu se Stormem, tak by je odtamtud mohl vystopovat.
            Evalle se při té myšlence rozzářila, než Pele oznámila: „Nepožádáš o pomoc nikoho spolupracujícího s VIPERem, jelikož uniklí Alteranté nejsou jejich problém a jejich prostředky musí být využity k obraně lidí proti současnému problému. Stejně tak nemůžeš požádat Brinu, aby se s tebou podělila o to, co ví, jelikož je pod přísahou mlčenlivosti co se Alterantů týče.“
            „V tom případě je to nemožný úkol.“ Evalle to jen zamumlala, i když Brině a bohům nic řečeného v tomto světě neuniklo.
            Sen stál dost blízko na to, aby to slyšel, koutky jeho rtů se nadzvedly neskrývanou radostí.
            Loki nadzvedl prst, jako by byl Aristoteles poučující studenty. „Nikoliv. Dáváme ti tři dary, za podmínky, že budou výslovně využity se záměrem přivést ty Alteranty zpět. Pokud ne, jejich moc se obrátí proti tobě. Každý dar musí být unikátní, a jakmile je jednou vyžádán, nemůže být duplikován. A nesmíš jakýkoliv z těchto darů použít k zabití, jen pokud nebudeš mít jinou možnost.“
            Evalle se zamračila. „Co jsou zač tyto tři dary?“
            „To rozhodneš ty, až nastane potřeba,”odpověděl Loki. „Abys využila daru, řekni ‘Z moci darované mi Tribunálem, přikazuji’ to, co potřebuješ. Tyto dary můžeš použít pouze k naplnění dohody. Pokud dar zneužiješ, bude následovat přísný trest.“
            Bylo by zapotřebí kouzelníka k odhalení pravdy skryté za slovy boha nebo bohyně. Evalle si v duchu udělala poznámku o těch třech darech a chtěla se zeptat, jak má získat pomoc, když Loki přidal ještě jedno upozornění.
            „A teď jednu osobu o pomoc požádat můžeš. No není to velkorysé?“ usmál se, nanejvýš spokojený sám se sebou.
            Povídejte jí o záludných otázkách.
            Arés natáhl ruku, a v jeho dlani se zjevily elegantní zlato-černé přesýpací hodiny. „Až tohle otočím, budeš mít čas, dokud se písek nepřesype, pak pro tebe pošleme Sena. Jakmile ti vyprší čas, tyto přesýpací hodiny ho vezmou kamkoliv, kde právě budeš. Pokud selžeš a nepřivedeš ty Alteranty, vyšleme všechno, co VIPER má, na lov všech Alterantů a zničíme je.“
            To by zahrnovalo i mě, zhodnotila Evalle tiše.
            Došlo jí to. Arés neměl v úmyslu mrhat jedinou další minutu posloucháním dalších dohadů na její účet. Evalle právě teď nic víc získat nemohla. Neměla jinou možnost, než se pohnout a vymyslet svůj další krok – jestli opravdu mohla najít ty uprchlé Alteranty.
            A byla jen jedna bytost, která mohla vědět, kde ti tři jsou. Jelikož jí bylo řečeno, že může požádat jednu osobu o pomoc, možná by sem Tristan mohl být přiveden.
            To znělo férově. Tak by Brina nemusela vyzradit, kde se nachází, a mohla ho poslat zpátky do klece, jakmile odpoví na Evalliny otázky.
            Jaké byly šance, že Tristan odpoví popravdě?
            Celkem velké, když se rozzáří jasnou rudou barvou pokaždé, co zalže. Nikdo nemohl vzdorovat vůli Tribunálu, kromě boha nebo bohyně, a to by skončilo krveprolitím.
            A Tristan mě tady nemůže napadnout.
            Tohle mělo potenciál.
            „Rozumím,“ přikývla Evalle, pak dodala: „ale jak dlouho potrvá, než se písek přesype?“   
Loki odvětil: „Více, než den, a méně, než život.“
            To nepomáhalo. Vzdala to a přešla k něčemu, co by mohla být schopná vyřídit jasně. „Přeji si nést plnou odpovědnost za úspěch nebo selhání na svých bedrech, ne Brininých.“
            Arés vyštěkl: „Zamítá se.“
            Brinina slova vešla šeptem do Evalliny mysli. Udělej, co je v tvých silách. Nic víc neočekávám.
            Síla té důvěry udeřila Evalle přímo do hrudi. Na okamžik nemohla ani mluvit.
            Brina v její hlavě rychle zašeptala: Tribunál není natolik informovaný, jak by si rádi mysleli. V průběhu posledních čtyřiceti osmi hodin se proměnilo a zaútočilo šestnáct Alterantů. Ti zabili sedmdesát šest lidí. Ale podělit se o to s Tribunálem přesvědčeným, že jsi za tuhle vlnu zodpovědná, tě neosvobodí o nic dřív.
            Jsou všichni ti Alteranti mrtví?
            Ne. Osm jich je stále na svobodě.
            Arés otočil přesýpací hodiny a písek se začal v tenkém proudu sypat dolů.
            Brina v Evallině hlavě mluvila ještě rychleji. Máš pravdu ohledně nebezpečí spjatým s propojování Beladorů pro boj s Alteranty. Kvůli své přísaze se nemohu o moc věcí ohledně Alterantů podělit, ale mohu ti říct, že jsi jiná, než kterýkoliv z nich a ta nejsilnější z Alterantů, na které jsme zatím narazili. Potřebuji tě zde, abys zjistila, co tohle způsobuje a pomohla Tzaderovi pochopit, jak se proti téhle vlně nejlépe bránit.
            Potřebuješ mě, abych lovila svůj vlastní druh.
            Ano.
            Teď Evalle chápala, proč Brina souhlasila se zaručením bezpečí těch tří a jejich férového slyšení u Tribunálu.
            Evalle si odkašlala. „Ten, koho bych chtěla požádat o pomoc, je Tristan. Mohl by vědět, kam ti Alteranti po svém útěku zamířili.“ Teď jen jestli s ní Brina bude spolupracovat a teleportuje ho sem. „Pokud by Brina mohla – “
            Loki veselým hlasem odpověděl: „Vyhovuje se. Brino, teleportuj ji k Tristanovi.“
            Co? Evalle se zadívala na Sena, který by nemohl být šťastnější, i kdyby ji Tribunál nechal sežehnout bleskem.
            Brina se otočila čelem k Evalle, v očích protkané paniku a obavy.
            Loki hřmícím hlasem nařídil: „Udělej to hned!“
            Evalle zavrtěla hlavou. „Tristan mě zabijeeee – “
            Světla se rozmazala a svět se roztočil v tisíci barvách, které jí obrátily žaludek naruby. Už letěla na nějaké neznámé místo.
            Z toho, že měla čelit selhání, zvlášť pokud přistane přímo před Tristanem, se jí dělalo zle o dost víc, než z té závrati. Jednou už s ním bojovala a vyvázla z toho, ale to proto, že ji chtěl naživu.
            Tentokrát ji bude chtít rozsekanou na kousky.
            Brinin hlas zašeptal: Mám jenom pár vteřin, než mě Tribunál zavolá zpátky. Nepoužívej v Tristanově kleci své síly, nebo se obrátí dvojnásobnou silou proti tobě. Věřím v tebe. Pak byla pryč.

            Na konci téhle cesty na ni čekala smrt... ale jaký osud stihne Brinu a Beladory, pokud selže a nevrátí se s uprchlými Alteranty?

4 komentáře:

 1. Super ! ! ! Děkuji mnohokrát za překlad a korekci další kapitolky ! ! !

  OdpovědětVymazat
 2. Děkuji moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 3. Moc děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 4. Srdečná vďaka za preklad i korektúru!!! :-);-)

  OdpovědětVymazat