čtvrtek 7. ledna 2016

Zrozen ze zuřivosti - Kapitola 22 2/2Darling dál držel Dancerovu kapačku, zatímco si ji prohlížel se znepokojující intenzitou.
„Jayne?“ Zavolal Syn. „Ke mně, zlato.“
Šla za ním, takže Sumi zůstala s Darlingem. „Takže, jak jsi pojmenoval svého syna?“ Zeptala se, aby prolomila to nepříjemné napětí.
„Cezar.“
„Gratuluji. Vím, že ho Dancer rád potká.“
Darling zavrtěl hlavou. „Dokonce ti dovoluje říkat mu Dancere… sakra. Opravdu tě musí milovat.“
„Je to krásné jméno,“ bránila se.

Ušklíbl se. „Říká žena, která s ním nechodila do školy ani na trénink Ligy. Vezmi si, že někdo se jménem Darling je schopen říct, že to pro něj bylo neústálým zdrojem utrpení.“
Nad tím nepřemýšlela. „Ne-nechtěla jsem mu tím ublížit.“
Darling ji chytil za ruku. „Věř mi, podle toho, co si říkala, mu to nevadí. Kdyby jo, zastavil by tě. Tolerance nepatří mezi jeho cnosti.“
To byla rozhodně pravda.
„Malá Sumi?“
Celá ztuhla, když zaslechla ten hlas, kterého se nejvíce obávala. Srdce ji začalo dusit, jak se pomalu ohlédla.
Čas jakoby se během jediného úderu srdce zastavil, když spočinula pohledem na Fainovi. Byl o mnoho starší než ten teenager, který ji kolébal ke spánku, ale stále obrovský. Dokonce byl větší než Dancer. Oblečený v bojovém obleku Tavali, měl tvář pomalovanou podobně jako to Dancer provedl té její. Tavali maska mu volně visela kolem krku, a copánky měl stažené pevnou, černou gumičkou. Černé rukavice měl zastrčené za opasek. Sklouzla pohledem k ruce, na jejímž malíčku nosil zásnubní prsten, který dal Omiře. Dancer měl pravdu.
Bolest v jeho tváři byla spalující. Zíral na ni, jako by byla duch, jehož jediným účelem bylo ho pronásledovat. Jako by nemohl uvěřit vlastním očím.
Darling přelétal pohledem mezi nimi. „Vy dva se znáte?“
Sumi si olézla náhle suché rty, a snažila se vymyslet, jak nejlépe zodpovědět Darlingovu otázku.
„Vzal jsem si její starší sestru.“ No, Fain ten míč kopnul do autu. Zamrkal, jako kdyby mu konečně došlo, že není Omira a že mu neublížila.
Vtipné, že na něj byla tak dlouho naštvaná. Nenáviděla jej s takovou vášní. Vinila ho za to, co Omira udělala – i když upřímně, její sestra zničila je všechny.
Sumi si hloupě myslela, že jestli ho ještě někdy znovu uvidí, při prvním pohledu ho zavraždí.
Teď však… ta nenávist byla pryč. Odnesena vlnou samoty, opuštěnosti, bolesti zlomeného srdce. Měla pocit, jako by jí znovu bylo sedm, a stejně jako běžela Thia do náruče svého otce, chtěla i ona přiběhnout k němu a nechat jej ji držet tak, jako to dělával, když byla malá. Chtěla, aby jí ještě jednou řekl, že vše bude v pořádku, že nikdy nedovolí, aby jí někdo ublížil.
Jayne se plácla do čela. „To proto je mi tak povědomá. Věděla jsem, že ji odněkud znám. Jsem to ale hloupá. Myslela jsem na hledané osoby s odměnou nad jejich hlavou, ne na Fainovu ženu.“
Fain sjel pohledem na Dancerovu hlavu s Sumině klíně.
V té chvíli Dancer otevřel oči, jako by vycítil přítomnost svého bratra. V rysech se mu značila úzkost a vina, když si uvědomil, jak to Fainovi muselo připadat.
Fain se pohnul a kles na kolena vedle Dancera. „Hej, drey. Jsi stále se mnou?“
Hauk se nemohl nadechnout, když spatřil ve Fainových očích syrovou bolest, kterou mu se Sumi způsobili. A cítil se z toho pěkně nanic. Fain byl někým, komu by nikdy neublížil. „Omlouvám se.“
Fain se na něj zamračil. „Proč?“
Pohlédl na Sumi a poté znovu na Faina. „Nikdy jsem ti nechtěl ublížit.“
Fain chytil Haukovu hlavu do svých dlaní. „Dancere… neublížils mi.“ Upřímně se na něj usmál. „Zasloužíš si být šťastný, kirane. To je vše, co jsem pro tebe vždy chtěl.“ Chytil ho za ruku a do druhé vzal Suminu, aby je mohl spojit. „Nedopusťtě, aby moje minulost potemnila či poskvrnila vaši budoucnost. Miluju svého kirana i kisu. Vždycky jsem je miloval.“
Ale i tak Hauk viděl to trhavé utrpení ve Fainových očích. A věděl, jak moc ho vidělo bolet něco, co mu Omira odpírala. Pokud si někdo zasloužil být šťastný, byl to Fain. Jeho bratr byl tou nejušlechtilejší a nejdecentnější bytostí, jakou kdy znal.
Občas byl sice osinou v zadku, ale vždy byl loajální a starostlivý.
Vždy tu pro něj byl. „Byl bych raději, kdybys mě praštil, drey.“
Fain se rozesmál. „Teď si moc slabý. Za pár dní… pak tě rád zmlátím.“
Hauk hravě plácnul bratra přes tvář. „Jako bráchu tě nesnáším. Chci své prachy zpátky.“
Fain si odfrkl. „Mohlo by to být horší. To já jsem uvízl s tebou.“
Syn se k nim vrátil. Podrážděně si povzdechl, když zkontroloval Haukovu kapačku. „Kolik ti toho mám dát, abys vydržel v bezvědomí? K čertu s Andarioňanským metabolismem. Zůstaň ležet, bestie!“
Vytasil na Syna tesáky a poté pohlédl na Faina. „Zabij ho.“
„Rád bych, ale jeho žena by mě roztrhala. A bez urážky, ta mě děsí. Ty vážně ne.“
Syn je ignoroval a přidal další drogu do IV, jak se objevil malý tým zdravotníků s přepravou a nosítky pro Dancera a Bastiena.
Teprve tehdy si Fain všimnul, kdo tam s nimi je.
„Base!“ Řekl se smíchem. „A já si myslel, že jsi mrtvý. Mělo mi to být jasné.“
Bastien se na Faina pobaveně a zároveň pohoršeně podíval, jak ho nakládali do lodě „Tvůj bratr málem dokončil, cos začal. Naštěstí, jsem jako šváb. Těžko se mně zabíjí.“
Fain zavrtěl hlavou a poklepal ho po paži. „Rád tě zase vidím, drey. Díky, že jsi pro mě bojoval za mého bratra.“
„Jen pro tebe, drey. Jen pro tebe.“
Lékaři zasunuli Bastiena do lodě.
Poté, co Sumi opatrně položila Dancerovu hlavu na zem, uhnula z cesty. Sledovala je a zaváhala, když se všichni nalodili.
Fain se k ní obrátil, když zůstala stát, zatímco ostatní nastupovali. „Jdeš?“
Se strachem se kousla do rtu a diskutovala o vlastní příčetnosti. Pokud s nimi odejde, nikdy se nebude moci vrátit k Lize. A i když nepochybovala, že Dancer Kaelu zachrání, nebyla si jistá, co jí v jejich péči čeká.
Byla agentem Ligy. A oni byli nepřáteli Ligy. Dancer ji miloval, ale zbytek rozhodně ne.
Tedy… možná Darice a Thia.
Ale Dariana ji bude vroucně nenávidět, stejně jako Dancerovi rodiče. Když na to přijde, pokud půjde, mohli by ho vyčlenit z rodokmenu.
Navždy.
Nejsem Omira. Nic nechtěla míň, než ublížit sama sobě nebo těm, které milovala. Její přítomnost by mu způsobila jen bídu a problémy. O mnoho víc problémů.
Byl to Andarioňan. A ona byla člověk. Thiin příběh o jejich pásu asteroidů se jí mihnul hlavou. Neměla s ním co dělat.
Ale přesto…
Nesnesla pomyšlení na to, že by ho neměla ve svém životě. Bolelo to tolik, že nemohla dýchat. Bylo to, jako by znovu ztratila dceru.
Fain sestoupil z rampy a přiblížil se k ní. „Co se děje?“
Sumi, kterou tu vše ohromilo, si obtočila ruce kolem hrudi a oči se jí zalily slzami. Nemohla Dancerovi ublížit tak, jak Omira zničila Faina. Nemohla. Stačil jí jediný pohled na ten snubní prsten na Fainově ruce, a na jeho Tavali uniformu, a věděla, jak špatné by to bylo, kdyby Dancerovi vzala vše, co miloval.
Dokonce i jeho jméno.
Odkašlala si a uhnula pohledem, vyděšená, že by mohla ztratit své přesvědčení. „Dancer je tam, kde patří. Měla bych jít.“
Fain se na ni zamračil. „Zbláznila ses? Mám si tě hodit přes rameno a odnést do lodě?“
Zděšeně na něj pohlédla. „To by ses neodvážil.
„Neexistuje nic, co bych pro svého bratra neudělal. Vzdoroval bych samotným bohům, aby byl šťastný a v bezpečí.“ Postavil se přímo před ni. „Viděl jsem jeho oči, Sumi, a vím, že to není od Dariany. A pokud není třeba, abych Nykyrianovi zabránil, aby Dancerovi vyrval páteř nosem, tak je tu jen jediná žena, která to mohla způsobit. Ta, kterou držel, když jsem dorazil. Zničilo by ho, kdyby se probral bez tebe.“
Ta slova ji zadusila ještě víc. Ale přesto, nechtěla mu ublížit. Jak by si mohla zakoupit své štěstí na úhor celého jeho života a rodiny? „Jsem pro něj hrozbou.“
„To já taky,“ řekl s hořkým smíchem. „Pokaždé, když se mnou mluví, mu hrozí, že ztratí vše, co má.“ Fain se ohlédl za lodí. „Dancer nikdy nic nedělal jednoduše. A nikdy nebude. To je součástí kouzla toho malého bastarda.“ Natáhl k ní ruku. „No tak. Budu po celou dobu s tebou. Neboj se. Oba vás udržím v bezpečí.“
V té chvíli se uvnitř ní něco rozbilo a nekontrolovatelně se rozvzlykala. Chtěla Faina tak moc nenávidět. Ale tohle byl ten bratr, na kterého si vzpomínala. Bratr, který pro ni tolik znamenal.
Stejně jako Dancer, si ji Fain vzal do náruče a odnesl ji do lodi.
„Sakra, Faine,“ vyštěkla Jayne, když je viděla. „Cos to proved? Rozbils dalšího člověka? Přísahám, že tě s nimi nemůžeme nechat samotného ani pět vteřin.“
Fain pokrčil rameny. „Nevím. Lidské ženy na mě kouknout a hned propuknou v pláč. Jsem na to tak trochu zvyklý.“
Další Tavali, který byl hodně podobný Darligovi, si odfrkl. „Taky bych se rozbrečel, kdybych se musel dívat na tu tvou ošklivou prdel.“ Převzal ji od Faina a posadil na malou lavici. Klekl si před ní a podal jí kapesník. „Jsem Darlingův bratr, Ryn.“
Vzala si kapesník a otřela si oči. „Děkuju.“
Poplácal ji po koleni a pak pohlédl na Faina. „Jak je na tom bestie?“
„Vypadal docela zbitě. Ale viděl jsem ho v horším stavu. Sakra, když na to přijde, jsem si jist, že já sám jsem ho zbil víc. A to jen za to, že si bez dovolení půjčil moje boty.“
Ryn si odfrkl a poplácal Faina po rameni. „Syn by se raději dřív zabil, než aby se mu něco stalo. To přece víš.“
„Já vím. To je důvod, proč nevyšiluju a nehrnu se do běsnícího vraždění.“
Sumi, která byla stále nervózní a nejistá, se rozhlédla po malé skupině mužů stojících v hlavním zavazadlovém prostoru – Darling, Fain, Ryn – a samozřejmě Jayne. Syn musel vzít Dancera a Bastiena do malé ošetřovny, která byla někde na lodi.
„Kde je Nykyrian a děti,“ Zeptala se.
Darling ukázal na mikrofon u ucha. „Vzali si druhou loď a už jsou na palubě, kde na nás čekají.“
„Děti byly v pořádku,“
Darling vytáhl sluchátko a podal jí ho. Dokonce, aniž by ho měla v uchu, slyšela Daricovo a Thiino vzrušené štěbetání, jak vyprávěli Nykyrianovi vše, co se stalo, když byly s Dancerem.
Usmála se. „Děkuju ti.“
Uctivě kývnul, než si sluchátko vrátil do ucha.
Syn otevřel dveře po její pravici. „Sumi? Můžeš sem jít a říct Haukovi, že jsi v pořádku? S tímhle protivným, nabručeným bastardem nejde nic dělat.“
„Není protivný. Je zuřivý.“ Vešla do malé místnosti, kde ležel Bastien v bezvědomí. Ale Dancer bojoval se Synem a snažil se ze svého těla odtáhnout hadičky a vstát z lehátka.
Bylo vlastně docela komické sledovat, jak se ti dva plácají jako děti, a mrskají po sobě urážkami.
Zeptala se: „Co to děláš, zlato?“
Hauk se uklidnil, jakmile zaslechl její hlas, a viděl, že jí nic není. Zatímco svým přátelům důvěřoval, také věděl, jak jsou ochranní. A vzhledem k tomu, co provedla Jayne Zarye za to, co její muži provedli Darlingovi, nehodlal riskovat, že by Sumi zažila něco podobného. „Chtěl jsem se ujistit, že jsi v pořádku.“
Její pohled zněžněl, když vzala jeho tvář do dlaní a otřela si nos o jeho. „Budu, pokud dovolíš Synovi, aby tě bez boje ošetřil. Teď buď hodný chlapeček a já ti později dám odměnu.“
Usmál se jejímu škádlení. Chytil ji za ruku a dovolil Synovi, aby na něj připojil monitory.
„Mimochodem, Syne, Sumi má v sobě čip Ligy, který musíme odstranit.“
„Dobře. Nepraštíš mě za to, že do ní řežu, že ne?“
„Opovaž se jí ublížit,“ zavrčel vážně.
Syn protočil oči v sloup a pak pohlédl na Sumi. „Grr, jsou všichni Andarioňané takhle absurdní? Počkat… Nyk a Kyara. Jasně. To je fuk.“ Pohlédl na Sumino břicho a zamračil se. „To je tvoje krev?“
Pohlédla na něj. „Před pár dny mě napadl surah, ale je to jen povrchová rána. Jsem v pořádku.“
„To není. Také jí střelili do paže.“
„Povrchová rána,“ zopakovala. „Ani to nebolí.“
Hauk na ni posměšně pohlédl. „Kdo se teď chová iracionálně?“
„Pořád ty, zlato.“
Bohové, jak miloval její škádlení. To jen jí prošla tahle prostořekost. Jsem bláznivý bastard.
Syn se posunul, aby Haukovi dal na tvář kyslíkovou masku. „Jestli ji sundá,“ řekl Sumi, „zmlať ho.“
Hauk na něj ukázal obscénní ritadarionské gesto.
„Nemáš svůj nejlepší den, Andarioňane. Nezajímá mě, jak moc zženštile budeš vypadat.“ Syn naklonil Haukovu hlavu na stranu, aby si prohlédl modřinu pod i nad okem.
Hauk se soustředil na Sumi, jak se mu rozmazalo vidění. Nechtěl upadnout do bezvědomí, dokud si nebude jist, že je v bezpečí a mimo dosah Dariany a Ligy.
Jeho matky.
Nedokázal odhadnout, co by jí provedli. Byla jeho práce ji chránit, ale cítil, jak ho znovu omamuje droga, a věděl, že ho Syn nenechá o moc déle vzhůru.
Mia?“
Chytila jeho nataženou ruku. „Jsem tady.“
Popadla ho panika, jak bojoval s léky. Pokusil se sundat si masku, ale ani jeden z nich mu to nedovolil. „Zůstaň v bezpečí.“ Nebyl si jist, jestli ta nezřetelná slova pochopila, když vše zčernalo.
Syn se na Sumi zamračil. „Proč se k čertu tak bojí pustit tě z očí? Musí vědět, že ti neublížíme.“
„Toho se nebojí.“
Sjela pohledem za Syna, na dveře, ve kterých se objevil Fain.
„Tak čeho?“ Zeptal se Syn.
„Je vražedkyní Ligy uprostřed bojové síly Sentelly-Tavali-Andarioňanů a Caronese, kteří s nimi všichni válčí. Tím, že šla po Dancerovi, ohrozila královského člena Andarionské rodiny a posledního dědice, kterého Andarioňané považují za národní poklad. Královna Cairistiona by za to legálně mohla chtít její hlavu. Stejně tak i Dariana a Dancerova matka.“
Sumi se z jeho slov udělalo mdlo. „Cože?“
Fain přikývl. „Až budeme na hlavní lodi, vyhni se komukoliv, kdo na sobě bude mít červenočernou uniformu. To jsou členové Andarioňanské královské stráže.“
Syn se ušklíbl. „Nykyrian jim nedovolí, aby jí ublížili.“
„Může si promluvit se svou matkou o Thie, ale nemůže zabránit Darianě, aby chtěla Suminu krev. A vzhledem k tomu, jak ta Dancera nesnáší, mohla by to udělat jen ze zášti. To je to, čeho se bojí. Když kvůli Daricovi bude volat po právu na smrt, královna nic nezmůže. Zákon je zákon. Sumi by musela zemřít za to, že ohrozila Daricův život.“
Syn položil ruku na Suminu paži. „Nedovolíme, aby se tě dotknula. Věř mi, že mezi námi není nikdo, kdo by nechtěl kousek té mrchy za to, co v průběhu let Haukovi provedla.“
Fain přikývl. „Má pravdu. Ujisti se, že za všech okolností budeš s jedním z členů královských rodin – Caillenem, Rynem, Darlingem, Marisem, Nykem, Desiderou nebo Drakem. Pouze oni tě před ní udrží v bezpečí.“
Cítila, jak loď přistála na mateřském plavidle. Sevřel ji strach. Ale byla nájemným vrahem a zabijáci svůj strach nikdy neukazovali.
Před kýmkoliv.

Bude tomu čelit s hlavou zdviženou vysoko. Obrnila se a psychicky připravila na to nejhorší, co na ni čekalo.

29 komentářů:

 1. Diky za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Nikol-Ni.Ki - Dakujem velmi pekne za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Skvšlé, díky moc za pokračování!!

  OdpovědětVymazat
 4. Díky za překlad

  OdpovědětVymazat
 5. Děkuji za překlad :D

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuju za další kapitolu. Prosím rychle další, začíná se nam to komplikovat.

  OdpovědětVymazat
 7. Moc děkuji za překlad a korekci :) ❤

  OdpovědětVymazat
 8. Mockrát děkuji za další překlad a korekturu.

  OdpovědětVymazat
 9. Díky za pokračování, Míša

  OdpovědětVymazat
 10. Díky moc za překlad a korekci další kapitolky !!!

  OdpovědětVymazat
 11. Děkuji moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 12. Dakujem za preklad som hrozne zvedavá, čo bude ďalej.

  OdpovědětVymazat
 13. Moc děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 14. Vďaka za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 15. Vdaka za skvele pokracovanie. GabiM

  OdpovědětVymazat
 16. Zapletka nam utesene hustne! Dik za preklad

  OdpovědětVymazat
 17. Moc děkuji za další kapitolu.

  OdpovědětVymazat
 18. Ďakujem za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 19. Děkuji za překlad a korekci

  OdpovědětVymazat
 20. Srdečná vďaka za preklad i korektúru... :-);-)

  OdpovědětVymazat