pondělí 1. února 2016

Zrozen ze Zuřivosti - Kapitola 24 2/2Cairistona se zastavila po jeho boku a setřela slzu s tak laskavým pohybem, že ji nenáviděl ještě víc. „Od tvého dětství, Hauku z Válečných Hauků, jsi byl skvělým přítelem mého syna. Když mu nikdo jiný neprojevil ani laskavé slovo, ty sám ses jej ujal a stál mu za zády. Chránil si ho i za cenu osobního rizika, nehledě sám na sebe. Byl jsi požehnaným ochráncem mých vnoučat a snachy, nesčetněkrát si pro všechny krvácel. Proto neexistuje nic, co bych pro tebe neudělala. A to myslím se vší ctí, co protéká mou krví Eton Anatola.“ Usmála se a pohladila ho po tváři. „A teď, pokud ti to nevadí, tě nechám se svou dcerou, abyste prodiskutovali svou budoucnost.“
Hauk se zamračil, když sebou vzala stráže a opustila místnost. Nykyrian neměl sestru.
Cožpak královna zešílela?

Drobná žena s kapucí vstoupila do místnosti, jakmile odešel poslední strážce. Dveře se za ní zavřely. Královské šarlatové roucho se třpytilo v matném světle, když se k němu vydala.
Jeho zamračení se prohloubilo, když pozoroval její pohyb. Měla pomalou, svůdnou chůzi, kterou tak důvěrně znal.
Ne… to nemohla být pravda.
„Sumi?“
Sundala si kapuci, čímž mu ukázala usmívající se tvář, po které tak moc toužil. Na ní měla nakreslené symboly, které patřili královské Andarionské linii. „Ahoj.“
Stále na kolenou, si ji přitáhl do náruče a přitiskl ji k sobě, jak ho zaplavila úleva. Naprosto ho to otřáslo.
„Nemůžu. Dýchat. Dancere!“
Uvolnil sevření, když jí přitiskl tvář na břicho a zhluboka vdechl tu nejsladší vůni, jakou kdy poznal. „Prosím, řekni, že to není sen.“
„Není to sen, zlato.“ Odhrnula mu vlasy z obličeje, než vzala jeho tvář do dlaní. „Když se tvá matka dožadovala mého života, a Nykyrian a Cairistiona tvrdili, že jediný způsob, jak mě zachránit, by byl, kdybych byla členek královského rodu. Nikdo se nemůže dožadovat života Eton Anatolů. Prý by mě mohly vyzvat do ringu, ale nemohly by skutečně požadovat trest smrti.“
Nemohl uvěřit tomu, co slyší. Co pro něj Nykyrian a jeho matka udělali… to zasahovalo nad rámec přátelství.
Hauk chytil její obvázanou ruku do své. Byl to Andarioňanský zvyk. Kdykoliv matka adoptovala dítě, jejich ruce byly pořezány a krev smíšena, aby se sjednotila linie. Teď, když o tom tak přemýšlel, i Cairistiona měla obvázanou levou ruku. „Královna tě adoptovala?“
Přikývla. „Je to v pořádku?“
Vstal a začal ji líbat se vším, co v sobě měl.
Dokud si někdo neodkašlal.
Hauk se odtáhl, aby spatřil Nykyriana, který je sledoval s vyklenutým obočím.
„Právě ohmatáváš moji svobodnou sestřičku, Hauku. Nechceš trochu couvnout?“
Stále rozzuřený, na něj přimhouřil pči. „Neprovokuj. Nemám daleko k tomu, abych ti narval nohu do zadku za to, že si mi o tom neřekl.“
„Neměl jsem čas. Museli jsme jednat rychle, a předstírat, že jsme nechytili poslední spojení s tvou matkou – je fakt houževnatá. Měl bys poděkovat Chaydenovi, mimochodem. Nikdy jsem neslyšel nikoho tak dobře falšovat statiku. Je vážně působivý.“
Sumi se dotkla nosem jeho. „Byla jsem na cestě na ošetřovnu, abych ti o tom řekla, když jsem na chodbě potkala Syna. Řekl, že jakmile ses probudil a já tam nebyla, stihnul ti sotva říct, že jsem byla zatčena, než si ze sebe všechno strhnul a uháněl konfrontovat královnu.“
„A pořád by měl být v posteli,“ plísnil ho Syn, jak se k nim připojil.
Hauk chytil Nykyriana do bratrského objetí. „Děkuju.“
„Říkal jsem, že ji udržím v bezpečí. Tys o mně nepochyboval, že ne?“
„Možná trošku.“
Nykyrian sevřel v rukou Hakovy copy. „Ty jsi takový kretén.“
„To jsem se naučil od těch nejlepších.“
Nykyrian ho zatahal za vlasy, než si přehodil Haukovu paži kolem ramen a odvedl ho zpátky do postele, u které mu sebral meč, než ho položil.
Nykyrian podal meč Sumi. „Udržíš ten jeho zadek na místě, prosím?“
„Udělám, co bude v mých silách.“
Syn byl trochu drsnější, když znovu napojoval monitory. „Nenuť mě to dělat znovu. Další várku ti narvu tam, kde slunce nesvítí, kamaráde.“
Hauk chtěl odvětit něco vážně urážlivého, ale vzrušený hlásek ho přinutil kousnout se do jazyka.
„Strejdo Hauku!“ Devyn vběhl do pokoje, vyskočil na postel a vrhnul se Haukovi do náruče, aby ho pevně objal.
Tahle drobná postavička byla jediným důvodem, proč Syna zatím nezabil. „Ahoj, Devy. Jak se má můj chlapec?“
S vykulenýma očima se na Hauka obrovsky usmál, jak si mu sednul na břicho. Přesně na místo, kde byl zraněn.
Hauk zaskřípal zuby a přinutil se nenadávat bolestí.
„Hádej co! Hádej co?“ Křičel Devyn vzrušeně. „Vypěstoval jsem opici, strejdo Hauku!“
Hauk se zamračil nad tou hloupostí, než přeskočil pohledem z Deyna na Syna, který se tomu smál. „Opici?“
„Hu-hu-hu-hů,“ pronesla opice suše, když se k nim připojila v místnosti a posadila se na postel vedle nich. „Ne, že bych od narození nebyl opičkou tohohle posvátného embrya, ale tohle je trochu směšné. Souhlasíš?“
Hauk se zděsil, když poznal ten jízlivý tón. „Viku?“
Kovová opice si pořádně povzdechla, dokonce svěsila ramena. „Koho jiného by ten trouba tak moc mučil? Byl bych víc naštvaný, ale koukej.“ S velkým, strašidelným úsměvem zvedl ruce, aby si je Hauk prohlédl. „Palce v opozici!“ Zahýbal s nimi, aby svá slova zdůraznil. „Jsou vážně suprové. Až mám chuť najít svou starou přítelkyni.“
„Proč?“
Vik vyzývavě pozvedl obočí. „Protože teď bych ji dokázal rozpálit.“
Hauk si podrážděně odfrkl nad tou špatnou slovní hříčkou, než to vysvětlil Sumi. „Jeho stará přítelkyně byla lampa, která, a teď používám jeho slova, rozzářila celý jeho svět.“
Stiskla rty. „Aha… fajn.“
Devyn popadl Vika do drtivého objetí. „Na zahrádce jsem zasadil opičí semínko a vyrostl mi! Takže je celičký můj!“
Vik vyplázl jazyk, jako kdyby umíral. „Pomoc! Jsem utiskován a olizován batoletem! Přestaň na mě slintat, Deve. Zreznu!“
Syn s povzdechem zvedl opici a položil ji na podlahu. „Vidíš, co se stane, když nemůžeš najít chůvu a tvá žena tě odmítá pustit na záchranu přítele samotného?“
Hauk se zasmál jeho naštvanému protestu. „Miluješ z toho každou minutu.“
Syn chytil svého syna a kolébal ho na hrudi. „Jo, miluju.“ Kývl na Sumi. „Hauku, měl by ses podívat na čip, co jsem z tebe vytáhl. Fain si myslí, že je andarioňanský. Zkoušel jsem vysledovat signál, ale bude na to potřeba spíš tvých znalostí.“
Sumi ho vytáhla z kapsy a podala mu ho v malé lahvičce.
Hauk se zamračil a zvedl ji ke světl, aby prostudoval obvody. „Jo, je andarioňanský. Ale je fakt starý… s něčím takovým jsem si hrál jako dítě.“
„Jullien?“
Zavrtěl hlavou nad Synovým návrhem. „Jullien by si mohl dovolit něco lepšího. Neztrácel by čas s něčím tak starým a primitivním. Musím ho víc prozkoumat.“
Vik si povzdechl, vylezl zpátky na postel a vzal lahvičku do ruky. Když ji otevřel, dal si čip do dlaně, otočil se ke zdi a poté na ni promítnul zvětšený obraz.
„Jak moc velké to chceš?“
„Dvacetinásobné. Potřebuju sériové číslo.“
„Mám ho,“ řekl Vik. „Chceš, abych ho projel databází?“
Hauk povytýhl obočí nad arogancí toho robota. „Ne. Proč tu radši nesedíš a nezíráš na něj?“
Vik se otočil k Synovi. „Mohl bys mu prosím ze zadkui vytáhnout tu anální sondu?“
Hauk chytil robota pod krkem. „Co kdybych ti jednu vrazil?“
„Andarioňané. Nemají smysl pro humor.“ Vik si povzdechl, jak jeho tělo spadlo do postele, zatímco hlava zůstala v Haukově pěsti.“
Ah, sakra. Hauk se prikrčil nad něčím, co udělal nechtěně.
„Ach, bohové!“ Vyštěkl Vik rozhořčeně. „To andarioňanské zvíře mě zlomilo!“
Devyn začal plakat.
„To je v pořádku, Deve. Táta ho opraví. Neplač!“ Syn podal svého syna Sumi, která se ostře nadechla z pocitu toho, že drží dítě.
Co s ním člověkmá dělat? Vyděšeně ho pevně objala se strachem, že by ho mohla upustit, zatímco dál brečel.
Syn rychle nasadil Vikovu hlavu zpět, a pak se zarazil, když se na ni podíval. „Nikdy předtím si dítě nedržela?“
„Ne. Jeho hlava nevybuchne, že ne?“
„Bože, doufám, že ne. Shahara by nás oba zabila.“
Se smíchem mu podala mnohem klidnějšího Devyna. Setřel si slzy, jak si Vika prohlížel, aby se ujistil, že Syn jeho hračku vážně opravil.
„Teď už vím, proč Dancer vypadá tak vyděšeně na některých fotkách s dětmi.“
Dancer se rozesmál.
Darling nakoukl do dveří. „Rychlé varování – blížíme se k Andarioňanské přistávací dráze. Budeme tam asi za patnáct minut.“
„Hej!“ Vykřikl Hauk, když se měl Darling k odchodu. „Máš nějaké fotky toho dítětě, kterého se nemůžu dočkat?“
S hrdým úsměvem se Darling vrátil do pokoje a postavil vedle postele. „Mám něco lepšího.“ Vytáhl komunikátor a zmáčkl. Někdo ho okamžitě zvedl. „Ahoj. Z, mám tady jednu podrážděnou bestii, která by chtěla pozdravit tebe i Cezara.“ Podal jej Haukovui.
Sumi se snažila nežárlit na světlo, které vstoupilo do Dancerových očí, když si převzal komunikátor a usmál se na tu ženu.
„Hej, krásko. Kde je můj synovec?“
Darlingova manželka slyšitelně zalapala po dechu. „Co to máš s očima, Hauku? Jsi v pořádku?“
„V pohodě. Jen chci vidět to miminko, které jsme zachránili.“
Odtáhla komunikátor tak, aby mohl vidět spící dítě, které mělo na hlavě jen lehkou čupřinu rudých vlasů. „Tady je. Spí jako andílek.“
Dancer se usmál. „Je krásný, holka. Nádherný. Díky bohům, že je podobný své matce a ne otci.“
Zasmála se. „Jsem ráda, že jsi v pořádku. Zděsila jsem se, když mi Darling řekl, že jsi pod palbou a potřenuješ pomoc. To ti není podobné.“
„Je mi líto, že jsem vám dvěma ukradl Darlinga:“
„Hej, v pohodě. Pokud nám ho pošleš zpátky v jednom kuse, nevadí nám to. A když už o tom mluvíme, Ture chce, abych se tě zeptala na Marise.“
„Řekni mu, že ho tentokrát ani nepostřelili.“
„Díky bohu,“ řekl muž mimo kameru. „Nevím, co jsem si myslel, když jsem tvrdil, že si chci vzít vojáka. Musel jsem být blázen, nebo v deliriu, nebo pěkný hlupák.“
Dancer se zasmál té pronikavé hysterii. „Postarám se, aby se k tobě vrátil, jakmile budeme blízko země.“
„Milujeme tě, Hauku.“
„A já vás. Dávejte na sebe pozor, a já se brzo přijdu na Czara podívat osobně.“
Darling komunikátor vypnul a dal si ho do kapsy. „Takže, kde se hodláš zotavovat?“
„Myslím, že doma.“
„Sám?“
Dancer kouknul na Sumi. „Doufám, že ne.“
Srdce se jí zastavilo, když si uvědomila, že jí nenapadlo myslet takhle dopředu. Všechno utíkalo moc rychle. Ale byla tu ještě jedna věc, o kterou se potřebovala rychle postarat. „Musím se dostat ke své dceři dřív, než Kyr zjistí, že už nemám čip. Kdo ví, co jinak udělá.“
„Už jsem řekl Synovi, aby zjistil její lokaci.“
Darling se zamračil. „Páni… cože? Jaká dcera?“
„Sumi má holčičku ve vazbě Ligy,“ vysvětlil Hauk. „Hodlám pro ni dojít a přivést ji domů.“
Darling na Sumi jen zíral. „To plánoval jako bez nás? Vážně?“
Dancer Darlinga probodl pohledem. „Musíš zpátky domů ke svému synovi a manželce.“
Darling zavrtěl hlavou. „Silní sami. Silnější společně.“
Viděla v Dancerových očích zdrženlivost, ale musel rozpoznat odhodlání, které se zračilo v Darlingových očích. Neexistovala tu možnost, že by Caroneský císař poslechl Haukova slova, a nechal ho jít bojovat samotného.
Dancer si ztěžka povzdechl. „Zarya mě zabije.“
„Zarya by zabila mě, kdybych tě nechal jít samotného.“
„A já bych jí pomohl.“ Syn se zazubil. „Neboj se, Darlingu, neměl jsem tě v úmyslu nechat odejít, aniž bych ti řekl, co Hauk plánuje. Sumiinu dceru jsem zatím nenašel, ale najdu. Vyhledávání je v plném proudu. Za pár hodin budu vědět, kde je.“
Sumi se při té představě rozbušilo srdce. Mohlo to být tak snadné? „Vážně?“
Darling jí v uklidňujícím gestu položil ruku na rameno. „Staráme se o své lidi, Sumi. To je to, co děláme.“
Přikývla, zatímco ji dusily slzy. Taková loajalita byla skutečně vzácná. Nemluvě o tom, že byla nečekaná.
A to jí připomnělo něco velice důležitého. „Když už o tom mluvíme… Mariho bratr, Safir? Maris říkal, že ví, že-“
„Že ho Kyr používá jako boxovací figurínu?“ Zeptal se Syn. „Jo. Jeho rodina se o to postarala, hned jak to zjistili. Saf je teď doma, na Phrixusu.“
Hauk zmateně povytáhl obočí. „Jak je to možné? Je vrahem Ligy.“ Jediná cesta ven byla smrt.
Nykyrian byl jediný, který kdy od Ligy získal prominutí, a to až poté, co byl mnoho let loven, a jen díky tomu, že je dědicem Triosanu a Andarionu. I když teď Sumi byla adoptovaná dcera Andarioňanky, stále byli ve válce s Ligou. Bylo mnohem méně pravděpodobné, že by vůči ní byli takto vstřícní.
A neexistovala možnost, že by Kyr propustil svého bratra. Ne poté, co se cítil zrazen Safovou účastí v útěku Sentelly.
Darling se zlověstně zasmál. „Co na to říct? Kyr neměl na vybranou. Saf má stádo rozzuřených vražedných bratrů, kteří mají vysoké postavení, a přímo vyzvali Kyra, aby si pro něj přišel. Všichni chtějí nakopat ten jeho psycho zadek za to, co Safovi udělal.“
„Jak ho ale dostali z Ligy?“ Zeptala se Sumi. „Kyr ho držel hluboko v útrobách svého doupěte.“
Darling zkřížil ruce na prstou. „Tím si nejsem úplně jistý. Ale zdá se, že Madai ještě bere Marisovo hovory. Jakmile mu zavolal o Safovi, Madai mu řekl, že všichni zuří. Mučení je pro Phrixiany horší než vražda. Takže se všichni Safovi bratři sjednotili, šli tam a vytáhli ho ven. Řekli Kyrovi, že jestli Safa chce, musí si ho vzít z Phrixusu. Což pochybuju, že udělá, protože Saf by s ním vytřel podlahu, což moc dobře ví. Takže je teď Saf hledán Ligou jako odpadlík. Pokud opustí Phrixianské území, bude po něm.“
„Jak to Saf nese?“ Zeptal se Dance.
Syn si odfrkl. „Lépe, než by sis myslel. Ukázalo se, že mu vážně chyběl sex… naposledy, co jsem slyšel, tak doháněl ztracený čas.“
Darling se smíchem souhlasně přikývl. „Pokud se nám ho někdy podaří dostat z phrixianského botelu, kde je od propuštění zašitý, tak se ho pokusíme získat pro Sentellu.“
„Byl by skvělým doplňkem,“ řekl Dancer.
Než Darling stihnul odpovědět, otevřely se dveře, za kterými stál Nykyrian a Jayne.
Nykyrianovy oči plály vztekem. „Hlavu vzhůru, Hauku. Tvoji rodiče, oblíbená yaya a Dariana na tebe čekají na přistávací ploše.“
Hauk zaklel. Dokázal dopředu předpovědět bouři, která je všechny pohltí. Pokud si tedy nejprve nevydloubne oči, aby si nikdo nevšiml, že ho popadla Zuřivost.
To byla vážně lákavá myšlenka.
Ne, raději bude bojovat.
Darling přejel pohledem přes Nyka, Jayne a Syna, než na Hauka kývnul. „Půjdeme spolu. Sjednoceni. Ať se odváží říct jediné špatné slovo proti tobě nebo Sumi.“
Sumi dusily slzy, jak se chytila Dancera za ruku. „Tak takové to je.“
Dancer svraštil obočí. „Co?“
„Mít rodinu,“ řekla tiše.
Darling ji objal. „Asi ti to Hauk zapomněl říct, ale neuzískáš jen jeho. Jsme hotový balíček.“
Zasmála se. „Vlastně mě varoval. I Thia. Jen… prostě jsem tohle všechno neočekávala. Nechť vás bohové za to vše milují.“
Pocítili, jak loď klesá. Z její tváře zmizel veškerý strach, a Haukovi se sevřely střeva.
Vzal ji za ruku a pohlédl jí do očí. „Nikdo, a tím myslím opravdu nikdo, ti neublíží, Sumi. Nejprve by se museli dostat skrz mě, což se jim nepodaří.“
„To mohu dosvědčit,“ řekl Nykyrian suše. „Stále seškrábávám zbytky toho blázna, který chtěl otestovat mou podrážku.“
Když se Syn posunul, aby odpoutal postel, Hauk ho zarazil. „Půjdu po svých.“
„Ty…“ Hlas se mu vytratil při pohledu na strašlivý výraz v Haukově tváři. „Já mizím. Co jsem si jen myslel? Zjevně jsem idiot.“ Syn odpojil monitory. „Zařídím, aby místní doktoři převezli Bastiena do nemocnice.“ Poté svůj rozkaz předal do komunikátoru.

Hauk se postavil a připravil na nadcházející peklo, které se mu chystalo spadnout na hlavu.

28 komentářů:

 1. Děkuji za další kapitolu, už se nemůžu dočkat další :D

  OdpovědětVymazat
 2. Děkuji moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 3. Fakt už se těší na paní matku a vřelou snoubenku. Doufám, že s nimi Sumi vytře podlahu!

  OdpovědětVymazat
 4. Vdaka za pokracovanie. GabiM

  OdpovědětVymazat
 5. Ďakujem za ďalšiu kapitolu ☺ 😎

  OdpovědětVymazat
 6. Mnohokrát děkuji.

  OdpovědětVymazat
 7. Moc moc moc děkuji!!!! :D

  OdpovědětVymazat
 8. Dakujem za dalsiu skvelu kapitolu,vyborny preklad!

  OdpovědětVymazat
 9. MOC DĚKUJI ZA POKRAČOVÁNÍ A PŘEKLAD.

  OdpovědětVymazat
 10. Děkuju za kapitolu. Doufám, že to nebudu tak drsný jak to popisují. Zasloužili by si klid po tom všem. Prosím, prosím rychle další kapitolku, alespoň část. Prosím prosím smutně koukám ʕ•ﻌ•ʔ:-)

  OdpovědětVymazat
 11. Knihomolka.3651. února 2016 21:10

  díky za další úžasnou kapitolu:)

  OdpovědětVymazat
 12. Moc moc děkuju, že i přesto, že máš moc práce nezapomínáš na nás věrné čtenáře a okrádáním se o chvilky volna nám překladáš tuto dokonalou knihu. Moc moc děkuju

  OdpovědětVymazat
 13. OMG. DĚKUJU. Ani nevíte jak moc jsem tohle dneska potřebovala. Jste nejlepší. Meduska

  OdpovědětVymazat
 14. Díky moc ��

  OdpovědětVymazat
 15. Veľká vďaka za preklad a neviem sa dočkať pokračovania, pretože tento príbeh Milujem :-)

  OdpovědětVymazat
 16. Srdečná vďaka za preklad i korektúru... :-);-)

  OdpovědětVymazat
 17. Dakujem....krasna kapitola.Dufam, ze na neho nemaju ziadne paky..

  OdpovědětVymazat
 18. Moc děkuji za překlad a už se těším na další kapitolu.

  OdpovědětVymazat
 19. Ďakujem za preklad :-)

  OdpovědětVymazat