čtvrtek 10. března 2016

Svět temných lovců - prequel k sérii

Temní lovci

Jsme temnota. Jsme stín.
Jsme vládci noci.
My, samotní, stojíme mezi lidstvem a těmi, kdo jej chtějí zničit. Jsme strážci.
Bezduší ochránci.
Duše nám byly vyrvány, abychom nevarovali Daimony, které sledujeme. Když si nás všimnou, je již příliš pozdě.

Daimoni i Apollité nás znají. Bojí se nás. Jsme smrtí všech, co se živí lidmi. Nejsme ani lidé, ani Apollité, jsme mimo oblast živých, mimo říši mrtvých.
Jsme Temný lovci.
A jsme nesmrtelní.
Jo, jasně. Dost o zkáze a beznaději, protože zlato, to nejsme my. Chceš vědět, co znamená Temný lovec? Jsme tím, co říká intro. Šílení, špatní a nesmrtelní. Jsme starověcí válečníci, co nemají zrovna ukázkové chování, bojují drsně a hrají ještě tvrději.
Jsme ty děsivé věci, co se honí nocí. A užíváme si každou minutu. Takže když si myslíš, že tě něco sleduje… může to být pravda. Otázkou je… jde o něco zlého, nebo je to jen jeden z nás?

Snoví lovci

Jsme potomci bohů spánku, nočních můr a snů, jsme děti Mist (a občas lidských matek).
Tradičně zvaní Oneroi, jsme těmi, kdo chráni lidi, Apollity i nesmrtelné, zatímco spí. Jsme snoví válečníci. Ti, co bojují s démony Skoti a dalšími, kteří vysávají energii, sny i životy ze spáčů.
Ve dne chodíme mezi lidmi jako neznámé přízraky. Když na nás člověk upře zrak, nijak nezaregistruje naši přítomnost (pokud si nepřejeme opak).
Většina z nás postrádá emoce. Ti, co byli prokleti, mohou emoce cítit pouze ve snech lidského či nesmrtelného hostitele. Ale v tom také spočívá nebezpečí – někteří z nás totiž začnou po emocích toužit jako po drogách.
Místo, aby byli pozorovateli a ochránci, se z nich stanou podněcovatelé – ti, co převezmou kontrolu nad sny hostitele. A dokud zlí Skoti nadále vysávají svou oběť, hrozí šílenství nám všem. To proto vznikli snoví válečníci. Někteří z členů Orenoi byli vybráni, aby hlídali Skoti, a zajistili, že nebudou vykořisťovat ty, co sní.


Zvěrolovci

Jsem Damon Kattalakis, vůdce a patriarcha Arcadiánců z klanu Drakos. Jako jeden z přímých potomků krále Lycaona, jsem Regis rady Omegrion, která se snaží udržet jakýsi mír mezi našimi dvěma rasami. Náš boj nikdy nekončí, zatímco se snažíme prosazovat zákony pro dvě válčící rasy, které s poslušností nechtějí mít nic společného.
Zrozeni jako napůl lidé a napůl Apollité, jsme byli odsouzeni starověkými bohy a ze žárlivosti vyhnáni. Můj pradědeček se nás snažil zachránit. Zajistit naše přežití.
Z jeho lásky k magii jsme byli stvořeni my i naši bratranci, Katagariánci.
A vzhledem k tomu, že jsme byli stvořeni z dvou světů, dokážeme existovat v obou. Čas a rozměry, to pro nás nemá žádný význam. Nevážou nás zákony fyziky smrtelníků. Mystičtí a magičtí, dokážeme procházet časem i dimenzemi, dokonce i samotným vesmírem – a hledáme si svůj domov i mír všude, kde jen to je možné.
Jsme napůl zvířata a napůl lidé. Napůl démoni a napůl světci. Ve válce se sebou samými i ostatními.
Rasa čarodějů a barbarů, která je schopna extrémního soucitu, ale i naprosté chladnokrevnosti a bezohlednosti.
Ti, co se nás bojí, nás nazývají různě: démoni, černokněžníci, zaklínači, čarodějní tvorové, ale i upíři a ďáblové.
Pronásledování našimi nepřáteli, ale i vlastní rasou, jsme posledním rasou skvělých válečníků.

Pekelní lovci

Dlouho před tím, než započal sám čas, tu byla válka mezi silami světla a temnoty. A z jejich krve vzešli někteří z nejnebezpečnějších nadpřirozených predátorů. Démoni a ostatní zlá stvoření, se kterým nikdo nedokázal bojovat. Lidstvo se skrývalo a padalo za oběť jejich tyranii.
Až do smluveného paktu…
Jsme tiší vojáci, kteří byli vysláni do boje proti tomu nejhoršímu zlu – démonům tak hrozivým, že i ti nejodvážnější exorcisté prchají. A když se něčemu podaří uprchnout z pekla, jsme těmi, kdo jsou vysláni, aby to zahnali či zabili. Vedeni tajemným Thornem, jsme měniči, démoni i další duše, které byly zatracené tím, že jsme věděli příliš mnoho či strkali nos tam, kam jsme neměli… a mnohdy jsme mnohem horší než ti, které lovíme.
Jediné, co nás spojuje, je náš zábavek zůstat silní a bojovat až do hořkého konce. Modlete se, abyste se nikdy nestali jedním z našich cílů.

Ale hlavně se modlete, abychom nikdy nezklamali.

13 komentářů: