čtvrtek 10. března 2016

Zrozen ze Zuřivosti - Kapitola 28Hauk, který ležel na břiše, otevřel oči a zjistil, že je sám doma. Ve své posteli. Zpočátku ho napadlo, že to vše byl jen sen, než si uvědomil, že teplo, co se k němu tiskne, nejde z polštáře, a že má přes sebe přehozenou dlouhou, svalnatou nohu, zatímco ve vlasech má útlou ruku. Ale nejlepší ze všeho byla ta nahá ňadra přitisklá k jeho paži. Projela jím vlna klidu a spokojenosti. Nechtěl se nijak pohnout a celé to nějak narušit.
Ale jakmile dokončil tu myšlenky, ucítil, jak jej prsty jemně masíruje na hlavě.
„Jsi vzhůru?“ Zašeptal.
„Ano. A ty?“

Pomalu se překulil, aby si ji mohl vzít do náruče. „Jestli nejsem, tak mi nedovol se z toho snu probudit. Chci tu zůstat navždy.“
Přejela opatrně rukou přes jeho obvazy. „Jak se cítíš?“
„Skvěle.“
Nejistě si odfrkla, jak zatahala za obvaz na jeho břiše. „Tomu se těžko věří.“
„S radostí bych ustál tisíc výprasků, kdyby to znamenalo, že se s tebou budu takhle probouzet.“
„Jsi zvrácený Andarioňan, Dancere.“
S úsměvem propletl své prsty s jejími. „Eleron, nějaký objev ve vyhledávání?“
„Počkej!“
Zamračil se nad Suminým téměr pronikavým tónem. Neměla dost daleko od hysterie. „Co je?“
Kousla se do rtu. „Nechtěla jsem, abys to slyšel od počítače. Včera v noci bylo dokončeno vyhledávání čipu a…“
„A co?“
„Původně patřil Kerisovi.“
Hauk nebyl schopen dýchat, jak ho ta novina napadla. „Jak je to možné?“
„Já nevím. Fain tvrdil-“
„Řeklas to Fainovi?“
Přikývla. „Spals a já tě nechtěla budit. Vzala jsem výsledky za Synem, aby mohl spustit diagnostiku.“
„A ten nenašel absolutně nic,“ vložila se do toho Eleron. „Našel si tedy pitevní záznami Kerise Hauka, stejně jako celou jeho zdravotní historii.“
Hauka zarazilo, že vidí Eleron ve dveřích. Normálně na sebe nebrala svou Andarioňanskou formu, aniž by se nejprve dovolila. Alespoň přijala jeho povel a oblékla se víc lidsky. „Díky, El.“
„Bylo mi potěšením.“ Dál na ně zírala ze dveří.
Hauk, kterému byl ten počítačový voyeur trochu nepříjemný, si přitáhl deku k tělu. „Ještě něco, El?“
„Ne.“
„Plánuješ tu zůstávat dlouho?“
Eleron nevinně zamrkala. „Nedíváš se na mě snad rád?“
Sumi nad tou poznámkou povytáhla obočí.
„No… přál bych si trochu soukromí, El.“
Vážně vrhnula po Sumi hrozivý pohled. „Dobře tedy. Dej mi vědět, až mě budeš znovu potřebovat.“
Sumi naklonila hlavu. „Nemyslím si, že mě má tvá přítelkyně ráda.“
„Není to má přítelkyně.“
„A ví o tom Eleron?“
Protočil oči v sloup. „Nejsem až takový zvrhlík, mia.“
„Tak proč byla včera nahá?“
„Byla oblečená. Přísahám, že je to normální Andarioňanské oblečení.“ Položil si ruku na srdce. „Opravdu.“
„No, tam kde jsem vyrostla, to považujeme za nahotu.“
Sklouzl jí rukou po stehně. „Ne takovou nahotu jako tohle.“ Sklonil hlavu a kousnul ji do boku. „Je mi odpuštěno?“
„Zachvilku bude.“
Usmál se a roztáhl jí nohy dál od sebe.
„Hauku?“ Řekla Eleron, když se znovu objevila vedle postele. „Maris připravil snídani a zanechal ji pro vás v ohřívači v kuchyni. Mám ji pro vás zahřát na vhodnou teplotu?“ Zamračila se na postel. „Hauku?“
Vystrčil hlavu zpod peřiny a zamračil se na ni. „Chtěl jsem soukromí, El.“
„Ale máš dům plný hostů… Desideria koupe Illyru ve vaně pro hosty. Nykyrian, Syn, Darling, Chayden, Fain, Nero, Maris, Caillen, Shahara, Devyn, ta mechanická opice co tak nesnáším a Jayne jsou v zimní zahradě. Asi před hodinou se k nim přidal Ture, Terek, Zarya a dítě, o kterém mi bylo řečeno, že se jmenuje Cezar. Mám pro to dítě vytvořit nový profil?“
„Ano,“ procedil skrz zaťaté zuby.
„Hotovo. Takže, mám ti připravit sprchu a jídlo?“
Sumin žaludek se mu pod hlavou křečovitě svíral, jak se tiše smála jeho trýznění. „Soukromí, El. Prosím.“
„Není hrubost nechat hosty čekat?“
„Nevzdá to, zlato.“
Haukovi uniklo zavrčení, jak ho hořké zklamání ponoukalo, aby šel vyhodit pojistky v celém domě. Ale bohužel, Eleron měla pravdu. Bylo nezdvořilé je nechávat bez dozoru. „Chceš poznat zbytek mé rodiny?“ Zeptal se Sumi.
Jemně mu odhrnula vlasy z očí. „Jasně.“
Zašklebil se, pomalu vstal a začal se oblékat, při čemž po celou dobu proklínal Eleron. Když opustili ložnici, Eleron čekala na chodbě.
„Ano, El?“ Zeptal se podrážděně.
„Dorazili další. Pustila jsem je do obýváku a hodlám je tam držet, než je nezkontroluješ.“
Nad tím se zamračil. Neměl by tu být nikdo další. „O koho jde?“
„Ger Tarra z Válečných Hauků a Tarra Fadima Wulfrun.“
Hauk nahlas zasténal.
„Kdo to je?“ Zeptala se Sumi.“
„Moje yaya a zlá sestřenka. Přísahám, že pokud mě Fadima štípne do tváří, něčím ji bodnu.“
Zasmála se jeho zavrčené hrozbě. „Dělá to často?“
Protočil oči v sloup. „Bohužel je to pokrok od chvil, kdy mě házela na zem, sedala na mě a prděla. Pokud si někdy uvažovala nad tím, od koho má Darice své způsoby, tak přísahám, že si Dimie vyměnila lůno s Darianou.“
„Ach, skvělé. Nemůžu se dočkat, asž ji poznám.“ Sumin humor zmizel, když ji zavedl do obýváku a tam se setkala se sžíravým pohledem extrémně nádherné a vysoké Andarioňanky, která ji přiměla cítit se jako zkroucené břicho Torna.
„Dancere!“ Když k němu Fadima vykročila, jeho babička ji stáhla zpět.
„Naše princezna, Fadimo.“ Hluboce se uklonila.
Fadima ji napodobila. „Odpusťte, Výsosti.“
Sumi, které to bylo nepříjemné, se kousnula do rtu a pohlédla na Dancera, který vypadal, jako by si to až moc užíval. „Prosím, vstaňte. To je v pohodě.“
Dancer jí stiskl ruku, aby jí dal najevo, že nemusí být nervózní. „Čemu vděčíme za tu čest, yaya?“
Jeho babička si stáhla z ramene černé, obdélníkové pouzdro a klekla si s ním na zem. Fadima si kleknula vedle ní, zatímco jeho babička vybalovala rodinný meč Válečných Hauků.
Sumi zalapala po dechu nad zbraní, která i po těch letech byla v perfektním stavu. Vypadala, jako by ji právě někdo padělal. Ještě nikdy neviděla nic krásnějšího. Tohle byl meč, který zachránil Andariu.
Ta posvátnost jí neunikla.
Dancer si s vážností klekl a pokynul Sumi, aby učinila totéž. Jeho babička s velkou slávou vytáhla pár tlustých, kožených rukavic, a natáhla si je. Poté podala podobné Sumi.
„Čepel je ostřejší než cokoliv, co jste kdy držela, Výsosti,“ vysvětlovala babička. „Proto je potřeba nosit rukavice pokaždé, když s ním budete zacházet, zejména při boji.“
Sumi uctivě sklonila hlavu. „Vždy ho budu operovávat.“
Jeho babička se odtáhla, zatímco si Sumi natahovala rukavice. „Čestná matka mého manžela mi válečný meč předala do správcovství v desátém roce našeho sjednocení. Menser z Klanu Válečných Hauků byl jedním z největších hrdinů své generace. Uctívaný válečník, který v bitvě nikdy nepoznal porážku. Až do dne kdy se naposledy nadechl, jsem nedokázala uvěřit svému štěstí, že mám tak ušlechtilého manžela. Vyživoval tento skvělý meč krví mnoha nepřátel. Ale běda tomu, že zůstal po mnoho let hladový, zatímco jsem čekala na toho pravého Andarioňana, který by jej znovu vzal do boje.“
Oči měla plné smutku, když pohlédla na svého vnuka. „Ty, Dancere z Válečného Klanu Hauků, sis více než zasloužil tu čest nosit válečný meč. Chtěla jsem ti jej dát ve chvíli, kdy paran zemřel. A nebylo ode mě fér, že jsem ti ho vzala kvůli nepřátelství, které cítím vůči Terisoolům. Ale nedokázala jsem překousnout pomyšlení na to, že by byl v rukou té děvky, která zabila mého prvorozeného vnuka. Že by se ho ona či jakékoliv dítě z jejího jedovatého lůna dotknula.“ Otočila se znovu na Sumi. „Odpusťte mi, princezno, tohle není součást obřadu.“
Sumi se na ni usmála. „Nebojte, nijak mě to nepobouřilo. Dariana ve mně nenajde přítelkyni.“
Její oči zářily jako ty dětské. Zvedla meč oběma rukama za čepel. „Pro prvního Dancera Hauka byl ukován náčelníkem a zakladatelem klanu té Nejvyšší Krve Eton Anatolů. Od okamžiku, kdy se krev náčelníka s krví Válečného Hauka smísila na tomto ostří, bylo předpovězeno, že dokud bude Hauk držet náš Válečný meč, Andaria nepozná porážku. Postavíme se včem útočníkům. A je mou nejhlubší a nejposvátnější ctí, že jej mohu vzít a předat do rukou další generace, která jej bude dobře živit. Do vašich ctihotných rukou, Sumi z klanu Nejvyšší Krve Eton Anatolů, kladu to největší dědictví Válečných Hauků. Vím, že vám Dancer dá nádherné děti, které tého ušlechtilé zbrani neprokážou nic než slávu a čest.“ Políbila okřídlenou rukojeť, než umístila meč do Suminých rukou.
Sumi se uklonila. „Děkuji, Ger-“
„Yayo,“ skočila jí do řeči.
Usmála se. „Yayo. Budu tento válečný meč hlídat a chránit se vší odvahou, co v sobě mám.“
Jeho babička položila ruce přes Suminy. „Já vím, že budeš, dítě. Jsem hrdá na to, že tě mohu přivítat do naší rodiny a modlím se, abych žila dost dlouho na to, abych viděla vašeho prvorozeného.“ Pustila její ruce a pohlédla na Dancera. „A teď se konečně můžeš dotknout meče tvého parana a vrátit jej na místo. Slibuju, že ode dneška za to už nedostaneš žádný výprask.“
Políbil ji na tvář. „Kimi asyado, yaya.“
Pohladila ho po rameni. „Vždy jsi byl můj oblíbenec.“
„To mu taky pořád říkám. Ale nikdy se mi ho nepovedlo přesvědčit.“
Sumi se se smíchem otočila na Faina ve stejnou chvíli, kdy Fadima zasyčela a vytasila tesáky. Chystala se vyrazit, ale jejich babička ji popadla a pevně držela.
Sumi zalapala po dechu. Na starší ženu v sobě měla patriarcha Válečných Hauků hodně síly a boje.
„Nyní je Eton Anatole,“ pošeptala Fadimě do ucha. „Jakékoliv ublížení, a budeš to ty, kdo ponese následky.“
Fadimě spadla čelist. „Vážně?“
Jeho babička stroze kývla. „Ano.“
Fain udělal dětinské gesto, kdy si strčil palce do uší a vyplázl jazyk. „Nemůžeš se mě dotknout.“ A pak zvážněl, když pohlédl na svého bratra. „Sakra, kéž bychom měli tyhle zlomyslné síly, když jsme byli malí.“
Hauk se smíchem vrátil meč na jeho místo. „To jo, co?“ Mrkl na Dimie. „Ne, že bych nebyl nadšený, že tě vidím, ale proč jsi tu?“
Kývnula na Sumi, která si sundávala rukavice a pokládala je vedle meče. „Abych naučila naši princeznu, jak bojovat proti Andarioňance.“
Jeho babička vstala. „Požádala jsem ji, aby mi prokázala laskavost. Dariana dnes ráno oznámila, že chce proti Sumi stanout v kruhu již pozítří.“
Hauk se zamračil. „Proč tak brzy?“

„Dariana čeká dítě a po tém dni již nemůže legálně bojovat.“

18 komentářů:

 1. Čože ??? S kým je tehotná Dariana ??? Babička bola skvelá :-)
  vdaka za preklad a neviem sa dočkať pokračovania :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Moc a moc děkuji za další skvělý překlad a korekturu.

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuji za další skvělou kapitolu.

  OdpovědětVymazat
 4. Skvělé, díky moc za další kapitolu !!!

  OdpovědětVymazat
 5. Dakujem za pokracovanie. To je prekvapenie. Urcite je to dieta Kerissove. GabiM

  OdpovědětVymazat
 6. OMG. S kým to ta megera má? Mockrát děkuji za super kapitolku. Meduska

  OdpovědětVymazat
 7. Moc děkuji za další kapitolu.

  OdpovědětVymazat
 8. Super !!! Díky moc za překlad a korekci další skvělé kapitolky !!!

  OdpovědětVymazat
 9. Dakujem. Suka, ta Dariana.

  OdpovědětVymazat
 10. Děkuji moc za překlad.Petra

  OdpovědětVymazat
 11. Mockrát děkuji za další přeloženou kapitolu. Skvělé. Renča :-)

  OdpovědětVymazat
 12. Děkuji překlad :D

  OdpovědětVymazat
 13. No to som zvedava kto je otec ....Dakujem :)

  OdpovědětVymazat
 14. Srdečná vďaka za preklad i korektúru... :-);-)

  OdpovědětVymazat