pátek 22. července 2016

Zrozen ze zuřivosti - Epilog

Sumi se zděsila při pohledu na sebe ve svatebních „šatech“. Bylo to, jako dívat se přes papír. Ach, Fain nežertoval, když říkal, co nosí Andarianské ženy na ceremoniál. Zakryla si rukama prsa a snažila se přemístit na jinou planetu.
„Já vím,“ řekla Kiara se smíchem, když dokončovala Suminy vlasy. „Cítila jsem se stejně, když jsem si brala Nykyriana… ale odvahu mi dodaly šaty, které jsem běžně nosila na vystoupení, takže jsem se až tak nečervenala.“
Sumi si to dovedla představit. Střetla se s Kiařiným pohledem v zrcadle. „Nemůžu tam jít takhle. Myslím, že na místě umřu hanbou.“
„Ano, to můžeš. Ale mysli na Dancera a ignoruj všechno ostatní.“

Lehčeji se to řekne, než udělá. Ale kdyby byl červený materiál hrubší, byly by to krásné šaty. Šaty byly až ke krku, kde byl připevněný krásný náhrdelník z červeného andarianského drahokamu, o kterém nikdy předtím neslyšela. Tento malý roláček držel celé její šaty na těle. Ze zadní části krku, padala stejná látka, která byla připevněná k jejímu zápěstí. Rodový erb Eton Anatoli byl prošitý zlatou nití skrz šaty. S pomocí Dancerovi babičky, Thii a Cairistiony, jí Kiara spletla copánky do složitého účesu, který spadal okolo koruny. Také jíi namalovaly královský erb na tvář. Ustoupily, potěšené svou prací.
Sumi až tak potěšená nebyla. „Stále se cítím, jako bych kolem sebe potřebovala omotat deku.“
Cairistiona ji poklepala po rameni. „Jak řekla Kiara, mysli jen na muže, kterého miluješ a na fakt, že od dnešního dne, budete navždy patřit k sobě. Zapomeň na všechny ostatní v místnosti. Tohle je mezi tebou a jím a je to posvátné.“
Sumi viděla smutek v jejích očích, když mluvila. Chudák Cairistiona, nikdy jí nebylo dovoleno vdát se za muže, kterého milovala. I když bude její srdce navždy patřit Nykyrianovu otci, její srdce a služby budou navždy spjaté s Andarianským národem.
Natáhla se a objala královnu. „Děkuji. Za všechno.“
Cairistiona se usmála. „Je mi potěšením. Dlužím tvému samci za ochranu mých obou synů. Není nic, co bych pro tebe a pro něho neudělala. A věz, že budeme chránit a hýčkat Kaleu až do rána, dokud se vy dva neobjevíte.“
Se smíchem ji pustila. „Já vím, že budete.“ Kalea se těšila na noc strávenou ve skutečném paláci jako skutečná princezna. Každému o tom vykládá už několik dní.
Jemné zaklepání se ozvalo ode dveří. Na královnino přikývnutí stráž otevřela dveře a pustila Dancerovu matku. Její tvrdé rysy změkly, když uviděla Sumi. I když k ní ještě nebyla moc vřelá, stala se k nim oběma o dost milejší po tom, co zjistila pravdu o Darianě a jejím manželstvím s Kerisem. A taktéž po tom, co přijala fakt, že Dancer nepřeřezal provaz nad Kerissem. Ne že by na tom záleželo. Drogy, které Pera dávala Kerissovi na Dancerovu Enduranci byly promíchané s pomalu působícím jedem, který ho začal zabíjet hned, jak by se vrátil s Dancerem domů. To byl důvod, proč Dariana dala ke kremaci jeho tělo a tvrdila, že ho Dancer nechal v poušti. Díky vině, kterou pociťovala jeho matka za trestání svého syna, svědčila proti ní při jejím soudu.
Endine si odkašlala, přistoupila k Sumi a v rukou měla malou krabičku. „Tohle je pro tebe, dárek, který dáš Dancerovi dnes večer.“
Sumi se zamračila, jak si od ní dárek brala. Když ho otevřela, objevila pečetní prsten se symbolem jeho rodu.
„Je to prsten, který vlastnil první Dancer z rodu Válečných Hauků. A je to snubní prsten, který byl otcem děděný po generace. Ferralův čas uplynul, a proto se titul a linie přesouvají na nejmladšího ze synů… a na tvoje děti, dokud i je nespojíte. Potom to připadne jednomu z těch, který ponese titul a linii dál.“
Sumi byla zmatená. „Myslela jsem, že se to nezveřejňuje dřív než po narození prvního dítěte.“
Endine jí stiskla ruku. „A tak to i je. Pro vaše děti, které už máte a které plánujete. Vím že je jedno právě na cestě, jak mi Dancer řekl.“
Tváře jí zčervenaly po prohlášení jeho matky, protože plánovali oznámit tuhle novinu až po svatbě. Na Thiině tváři se zračilo poznání.
„Děkuji, Ger Tarra.“
„Materra,“ opravila ji Endine. Políbila ji na obě tváře. „je mi ctí přivítat tě v naší rodinné linii.“
Sumi ustoupila o krok zpět a sklonila hlavu na znak úcty ke své tchýni a ke Cairistioně předtím, než odešla. Kiara vzala prsten a nasunula ho Sumi na prst. „Dej mu ho, až budete sami.“
„Děkuji.“ Vděčná všem okolo sebe se zhluboka nadechla. „Okej. Pojďme ne to. Jsem už skoro připravená být na veřejnosti nahá."
„Mysli jen na Hauka,“ mrkla na ni Kira.
Sumi bojovala s nutkáním zakrýt se celá rukama a následovala ostatní. Vedly ji v malém původu až k ozdobenému oltáři v chámu, který Dancer navštěvoval už od svého narození. Právě zde byl pokřtěný jako dítě. Tady dal sbohem lidem, kteří ho opustili a právě tady ho každý rok odmítala Dariana za svého manžela od jeho osmnáctin. Z té myšlenky se jí udělal knedlík v krku, který se ještě zvětšil poté, co spatřila Dancera vstoupil do dveří po její levici. Jeho neuvěřitelné tělo bylo taky skoro nahé až na vínově červenou látku v oblasti beder. Vyhnul se jejímu pohledu a klekl si na zlaté klekátko umístěné vedle ní. Až v tu chvíli do ní plně udeřilo Darianino kruté zacházení vůči němu. Chrám byl plný jeho rodiny. A jak říkal Fian, jejich znechucení nad jizvami bylo evidentní. Ani kněz se na něho nedokázal podívat. Hlavu držel vzpřímeně, i když pohled měl stále upřený do země. I tak viděla jeho bolest a hanbu, kterou cítil, když musel být takhle všem vystavený.
Kněz si odkašlal. „Sumi z Nejvyšší pokrevní linie klanu Eton Anatoli, předstoupila jsi před oltář a naše bohy. Dokázalas svou věrnost Dancerovi z klanu Válečných Hauků a chceš spojit svoji pokrevní linii s jeho. Toto je nejposvátnější čin každého Andarioňana a nemůže být vzat zpět. Od této chvíle, budete spojeni v jedno a loajální k sobě navzájem jako i k ostatním. Pochopili jste vážnost této události?“
„Ano“, odpověděla Sumi.
Kněz se podíval na Dancera.
„Ano.“
Přikývl a předstoupil před Sumi. „Teď, před všemi svědky a našimi bohy. Bylo tvoje tělo poskvrněné v období zaslíbení jiným samcem kromě toho, se kterým jsi zaslíbená?“
„Ne, nebylo.“
Kněz pokývl hlavou na znak schválení. „Rozumíš, že toto odhalení je posvátné a že lhaní ohrožuje tvou nesmrtelnou duši a může vést k tvé smrti?“
„Rozumím a přísahám na svou nesmrtelnou duši, že žádný samec, kromě Dancera z klanu Válečných pokrevních Hauků se mě nikdy nedotkl. Bohové vědí, že je to pravda.“
Otočil se k Dancerovi. „A ty, Dancere z klanu Válečných pokrevných Hauků, porušil jsi svou přísahu ke své paní a přenechal jsi rodokmen jiné samici?“
„Ne, otče, neporušil.“
„Políbil, nebo dotkl ses jiné ženy kromě té, které jsi zaslíbený?“
„Ne.“
Kněž přimhouřil oči a vyčítavě se podíval na Dancera. „Rozumíš, že toto odhalení je posvátné a že lhaní ohrožuje tvou nesmrtelnou duši a může vést k tvé smrti?“
„Rozumím.“
Sumi čekala, že kněz bude pokračovat v obřadu, namísto toho pozvedl Dancerovi hlavu a přinutil ho podívat se mu do očí. „Popadla tě Zuřivost. Naposledy, když jsi tu stál, jsi ji neměl. Takže se znovu ptám na pravdu pod hrozbou smrti. Spal jsi s jinou samicí kromě té, které jsi zaslíbený?“
„Nebyl jsem se žádnou jinou samicí, otče. Princezna Sumi je lady mého života a vesmíru. Je jediná pro koho mám Zuřivost a ona to ví.“
Kněz se otočil zpět k ní. „Princezno Sumi z Nejvyšší pokrevní linie klanu Eton Anatoli, akceptuješ věrnost Dancera z klanu Válečných pokrevních Hauků. Jsi ochotná spojit svou linii s jeho?“
Poprvé uviděla skutečný strach v jeho očích, když se otočil a hleděl opět do země, jak to dělal vždy, když žádal Darianu, než ho rozsekla nehty a nechala ho tu krvácet.
K čertu s tebou Dariano.
Sumi přešla k Dancerovi a zastavila se před ním. S úsměvem pozvedla jeho bradu, aby se střetl s jejím pohledem. „Jsi ten nejkrásnější muž, jakého jsem kdy viděla a není žádný jiný, kterého bych přijala.“
Zavřel oči a přitiskl si její dlaň k tváři. Přesunula se vedle Dancera, kde také poklekla, zatímco kněz jim požehnal dlouhou hedvábnou šňůrou, vytvořenou z vínově-červených copánků, které symbolizovaly spojení jejich dvou rodin. Jeden konec obtočil okolo Dancerova zápěstí a druhý okolo jejího. „Tady, před očima všech svědků a vašich rodin, jste veřejně vyhlásili záměr spoji vaše dvě linie. Nechť vám bohové požehnají. Teď vás zanecháme završit svůj záměr spojení.“
Dancerovy oči se naplnily láskou, postavil se jako první a pomohl jí na nohy. Bok po boku se odebrali do pokoje za oltářem, určeného pro jejich sjednocení. Hned jak byly dveře za nimi zavřené, Dancer si ji přitáhl na hruď a pevně ji držel. „Nikdy jsem si nemyslel, že uvidím tuto místnost zevnitř.“
Sumi se přitiskla na něho. „Opravdu jsi vypadal, jako by sis myslel, že tě odmítnu.“
„Na malý moment.“
„A teď?“
Dovedl ji k posteli. „Teď to dokončím a prohlásím tě za svou. Navždy.“
Kousala se do rtů a sledovala jeho zámět. Klečeli na posteli otočení k sobě tváří v tvář.
„Sumi z Nejvyšší pokrevní linie klanu Eton Anatoli, udělíš mi tu čest políbit tě na rty?“
„Ano.“ Usmála se na něho. „Dancere z klanu Válečných pokrevných Hauků, udělíš mi tu čest políbit ty tvoje?“
„Absolutně.“ Sklonil hlavu, aby mohl dráždit její rty, přičemž si dával pozor, aby se jinou části těla nedotkli.
„A udělíš mi tu čest vidět tvou čistou krásu?“
Věděla, že je to vážná věc, ale nemohla si pomoct a trošku ho nepodráždit. „Uh, ano. Jsem si dost jistá, že ty i všichni v chrámě ji už viděli.“
Se smíchem ji kousl do rtu. „Znamená to ano?“
„Ano.“
Pomalu jí vysvlékl šaty, dokud nebyla úplně nahá.
„Můžu mít čest vidět tu tvou?“
Přikývl.
Když si odložil své bederní roucho, nemohla odolat, aby se ho nedotkla.
Ostře se nadechl. „Začínáš ještě před obřadem.“
„Promiň.“
Hauk se zasmál nad jejím tvrdým výrazem v očích. „Mám čest dotýkat se tě?“
„Jsem celá jen tvoje, zlato.“
Uchopil její prsa do dlaní předtím, než přesunul ruku do části, kterou toužil prozkoumat nejvíc. Sumi se zachvěla, jak opatrně vnikal jeden prst za druhým do ní. „A mám tu čest dotýkat se i já tebe?“
Jeho oči ještě víc zčervenaly, když přikývl.
Sál její rty a pomalu ji hladil, dokud nebyli oba připraveni na dokončení jejich svazku. Jeho dech byl trhaný a intenzivně hleděl na Sumi. „Udělíš mi tu čest vstoupit do tvého těla a zplodit s tebou potomstvo?“
Otřela si nos o jeho. „Neudělala jsi to už náhodou?“
„Někdo má zase náladu.“ Kousl ji do tváře. „Uděl mi tu čest nebo nedokončím, co jsem začal.“
„Neopovažuj se mě tu tak nechat, Dancere z Válečných Hauků. Jsi více než vítaný vyplnit mě každou noc od dnešního dne.“
Políbil ji, přitiskl si ji blíže k sobě a vnikl do ní. Sumi zavrčela nad tím, jak dobrý pocit to byl, když do ní vnikal. Držela si ho ještě blíž, neschopná věřit, že patří jen jí a ona zase jemu.“
Ani v nejdivočejších snech by ji ani nenapadlo, že jednou bude mít takového muže, jako byl on. Někdo, komu může absolutně věřit, že jí nikdy neublíží. Někoho, pro koho mělo cenu žít.
Hauk zabořil hlavu do Sumina krku a vdechoval její teplo, sladkou vůni jejích vlasů a pokožky. Stále nemohl uvěřit, jaké má štěstí, že ji našel. Jak byl šťastný, že se rozhodla sdílet s ním život. Zvláštní, že se mohl navždy vzdát hledání samice i toho, že by někdy měl svou vlastní rodinu. A potom, když to nejméně čekal, vpadla do jeho světa a zatočila s ním. Ano, Kyr byl stále tam někde venku a mířil na ně oba. Vždy budou nějací nepřátelé za branami. Vždy tam budou na ně čekat další výzvy. Ale všem budou čelit spolu a nic se přes ně nedostane.
Silný každý sám za sebe.
Silnější spolu.
Sumi zesílila svůj stisk předtím, než vykřikla jeho jméno. Usmívající se Dancer zrychlil, zvyšoval její potěšení. Zvláštní, vždy nesnášel své jméno, až dokud nepřišla jeho mia. Teď nepoznal krásnější zvuk, než když jeho jméno vycházelo z jejích úst. Uvězni její rty, když ucítil, že i na něho přichází vyvrcholení. Jeho smysly zešílely a celé jeho tělo se třáslo. Odtáhl se, zadíval se na její nahé tělo a uchopil její tváře do dlaní. Vyžíval se v pocitu cítit celé její nahé těla proti svému. Vidět tu lásku v jejích očích. Jeho srdce bušilo štěstím. Položil jí ruku na břicho, na místo, kde už rašilo jejich dítě. Políbil ji tam a laskal ji jazykem.
„Zbožňuji tě, mia. A navždy patřím jen tobě.“
Sumi natáčela na prst jeho bradku, když si vychutnávala ta slova. „Dobře, protože nemám v úmyslu tě někdy nechat odejít.“
***
Sumi nemohla uvěřit, že už je ráno. Zůstali vzhůru celou noc, povídali si o budoucnosti a milovali se, až byla v úžasu, že stále může chodit. Ale konec konců, nikdy nebude mít dost svého bojovníka.
„Tohle oblečení se mi líbí mnohem víc,“ řekla Sumi, když se oblékla do konzervativnějších šatů, aby mohli dokončit svou svatbu.
Políbil ji na nahé rameno. „Stále víc preferuji, když jsi nahá.“
Dráždila ho, dokud nebyl opět tvrdý, zahryzla se mu do brady. „Já jsem ochotná, jestli chceš.“
Prudce nasál vzduch. „Nepokoušej mě. Pojďme to dokončit, a potom mě můžeš přivázat k posteli do konce mého života.“
Zasmála se, když otevíral dveře, aby se vrátili před oltář. Opět tam byly shromážděné obě jejich rodiny. Ale tentokrát tam na ně čekali i Darice a Kalea. Sumi k nim natáhla ruku.
Kalea ji přijala a klekla se mezi ně. Darice ji následoval.
Kněz před ně předstoupil a rozvázal stuhu, která je svazovala po celou noc k sobě. Odmlčel se a souhlasně se usmál, když zahlédl prsten na Dancerově ruce.
„I když dočasně odstraňuji pouto mezi vámi, pamatujte, že jste ode dneška spojili svoje rodokmeny a budete chránit své linie před každým, kdo by se je pokusil rozdělit.“ Vytáhl nůž a udělal Dancerovi řez přes celou dlaň, kde se objevily malé kapičky krve. Potom to samé udělal i Sumi. Vzal je za ruce a spojil je dohromady, aby se mohla spojit jejich krev. Kněz se usmál na Kaleu předtím, než se střetl s pohledem Sumi. „Sumi, teď jsi navěky z klanu Válečných pokrevních Hauků, souhlasíš, že budeš sdílet svá rodičovská a rodokmenová práva ohledně tvé dcery Kalei se svým manželem?“
„Souhlasím.“
„A souhlasíš, aby od dnešního dne byla známá jako Kalea z klanu Válečných Hauků?“
Sumi přikývla. „Kalea má jen jednoho otce. Dancera z klanu Válečných Hauků.“
„A ty, Dancere z klanu Válečných Hauků, přijímáš dceru své manželky jako svou a přísaháš, že ji budeš chránit od dnešního dne jako potomka své linie?“
„Přísahám.“
Následně pořezal Daricovu ruku a spojil ji se Sumi. Držel jejich ruce u sebe.
„Sumi, teď a navěky z klanu Válečných Hauků, souhlasíš, že budeš sdílet své právo na rodokmen s Daricem a přijímáš ho jako vlastní dítě?“
Byla to stejná ceremonie, jakou absolvovala, když ji přijímala Cairistiona.
„Souhlasím.“
„A souhlasíš se sdílením svých práv ohledně Darice se svým manželem?“
„Souhlasím.“
Kněz se střetl s Daricovým temným pohledem. Všichni si byli vědomi faktu, že když byla Dariana usvědčena z vraždy svého manžela, byl Darice odsunutý do postavení bastarda. I když Synovy testy DNA potvrdily, že Kerris byl jeho otec, jejich zákony už nepovažovaly Darice jako syna z klanu Válečných Hauků. Jediný způsob jak ochránit jeho postavení a zachránit ho od odvrhnutí, bylo adoptovat ho. Bylo to něco, s čím Sumi i Dancer okamžitě souhlasili.
Kněz vzal Daricovu ruku do své. Protože byl dospělý a ne malé dítě, tak na rozdíl od Kalei musel veřejně souhlasit s adopcí.
„Souhlasíš, že od dnešního dne budeš známý jako Darice Hauk, syn Sumi a Dancera z klanu Válečných Hauků?“
Přikývl. „Ano, otče.“
Kněz se podíval na Dancera, který přitiskl svou ruku k Daricově.
„A ty, Dancere z klanu Válečných Hauků, přijímáš syna své manželky za svého, a přísaháš, že ho budeš chránit od dnešního dne jako potomka své linie?“
Usmál se na Darice a propletl si s ním prsty. „Ano, samozřejmě.“
Slzy naplnily Sumini oči, když viděla to pouto mezi nimi. Tohle byla moje rodina
Ne, byla to část rodiny. Podívala se přes rameno na všechny ostatní, kteří se tu shromáždili. Bylo to působivé a děsivé zároveň.
Dokonce i ta mechanická opice na Devynově rameni, která vzlykala.
„Já prostě miluju svatby,“ popotáhl Vik.
Kněz ignoroval Vika a pokračoval. „A tak, před všemi svědky, kteří tu dnes jsou, nechť se tak stane. Povznesená a uznávaná rodino z rodu Válečných pokrevních Hauků. Vám čtyřem co stojí předem mnou, a dětem, které přivedete na svět v budoucnu, vzniká spojení dvou nejstarších rodokmenů Andarie. Vězte, že vaše děti budou poctěné a respektované a budou pokračovat v tom nejušlechtilejším a nejlepším, co znamená být Andarioňanem. Nechť vám bohové požehnají početným potomstvem.“
Předtím než mohla Sumi vstát. Dancer ji chytil za ruku a přitiskl si ji na tváře. Ty červeně zářící oči, ji spalovaly upřímností.
„Pro tebe a naše děti, ti přísahám, že rád zemřu.“
Sumi na něho položila i druhou ruku a zakroutila hlavou. „Nepřijímám tento slib, mocný Hauku. Protože naše děti a já přijmeme, když pro nás budeš žít.“

Usmál se na ni. „A to, munatara a la frah, navždy budu.“

21 komentářů:

 1. To bolo tak nádherné ukončenie skvelej knihy:-) vdaka za jeho preklad a korektúru:-)

  OdpovědětVymazat
 2. Děkuji mnohokrát za překlad a korekci celé knihy !!!

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuji moc za další překlad nejen této kapitoly ale celé knihy. !!!

  OdpovědětVymazat
 4. Děkuji moc za překlad.Petra

  OdpovědětVymazat
 5. děkuji moc za skvělý překlad

  OdpovědětVymazat
 6. Dakujem za preklad a korekciu celeho pribehu. GabiM

  OdpovědětVymazat
 7. Díky za krásný překlad celé knihy a už se nedočkavě těším na pokračování serie :)

  OdpovědětVymazat
 8. Božínku, milujem šťastné konce.
  Veľká vďaka prekladateľke:)
  Bety

  OdpovědětVymazat
 9. Dakujem za ďalšiu úžasnú knihu ste skvelé dievčence:)

  OdpovědětVymazat
 10. Toto je super zakončení, mocděkuji za překlad.Katka

  OdpovědětVymazat
 11. Moc děkuji za překlad této knihy 😃

  OdpovědětVymazat
 12. Odpovědi
  1. Strasne moc dekuji za preklad :D , tato kniha byla nadherna :D

   Vymazat
 13. Ďakujem za ďalšiu kapitolu a aj celú knižku

  OdpovědětVymazat
 14. Těžkej dojak! Dík za překlad, byla to paráda :o)

  OdpovědětVymazat
 15. Dakujem za preklad knizky. Bola skvela.VV

  OdpovědětVymazat
 16. Děkuji za překlad knihy....byla úžasná..

  OdpovědětVymazat
 17. Super kniha :) Ďakujem

  OdpovědětVymazat