pondělí 12. března 2018

Alterant - Kapitola 34
            Když teleportace skončila, Evalle absolutně ignorovala Sena, který stál vedle ní a arogantně se šklebil. Sametovou trávu pod nohama a černé nebe plné padajících hvězd, na kterém zářily dva měsíce, téměř nevnímala.
            Nejkrásnější a nejděsivější částí tohoto paralelního vesmíru byli dva bohové a jedna bohyně. Tentokrát stáli na zářivě zlatém pódiu. Nad jejich hlavami se klenul oblouk jasných světel ve tvaru diamantů.

            Ze špičky nosu jí odkapávala voda, vsakovala se jí do oblečení. Snad proto se jí nedařilo dostat vodu z očí, ale pochybovala, že by všechna byla jen z toho, jak promokla.
            Byl Storm opravdu pryč?
            Vědomí porážky ji úplně zničilo. Toužila se někde schovat a stočit do klubíčka, ale to nešlo, dokud byla Brina v nebezpečí.
            Pele ji oslovila. „Předstupuješ před nás bez jediného ze tří uprchlých Alterantů?“
            „Ohledně toho,“ začala Evalle.
            Arés ji přerušil. „Čtyř, když budeme počítat toho, kterému jsi pomohla utéct.“
            Popírání, že v Tristanově útěku hrála roli, by bylo zbytečné. „Jednoho z těch prvních tří zabili Medbové.“
            Nezaregistrovala ani záblesk soucitu.
            „Použila jsem poslední dar, abych zabránila vraždě ostatních, a přitom jsem zlikvidovala tu mlhu. Zachránila jsem miliony životů—“
            „Bylo ti řečeno, abys přivedla Alteranty,“ přerušil ji Arés. „Mlha nedosáhla do bodu, kdy by ohrožovala miliony životů—“
            „Jenže já během snahy přivést ty Alteranty narazila na Medby,“ namítla. „Kizira se k té mlze přihlásila a řekla, že ji plánuje rozšířit po celé Severní Americe.“
            „A,“ vykřikl Arés, aby ji upozornil, že udělala velkou chybu, když ho přerušila, „máme podezření, že pouze její stvořitel—což je podle tvých slov Medb—nebo někdo ve spojení s oním panteonem by dokázal mlhu rozptýlit. Pokud je to tak, měla bys teď osvětlit, jak jsi ty dokázala odstranit vnímající mlhu, se kterou nedokázalo nic udělat žádné božstvo v koalici VIPER.“
            Snaha zachránit svět vedla k podezření, že se spikla s Medby? Musela ale uznat, že na jejich argumentu něco je. „Netuším. Muselo jít o vaši moc, protože jsem použila dar od vás.“
            Špatný odhad. Rysy všech tří vznešených obličejů na podiu ztvrdly, jak tohle prohlášení brali jako urážku.
            „Předvolávám Brinu z ostrova Treoir,“ promluvil Loki.
            Ne! Evalle se pokusila se svou královnou telepaticky spojit. Nepředstupuj před Tribunál, Brino.
            Jenže to už se Brinin holografický obraz zjevil mezi ní a podiem. Musím přijít, když jsem předvolána, odpověděla jí.
            Naprosto jsem selhala. Ta slova ji řezala v srdci jako ostré žiletky.
            Vím. Slyšela jsem o Tristanově útěku.
            To byla nehoda, hájila se. Tristan o Alterantech něco ví, něco, co by mohlo Tribunál přimět změnit názor, jen kdyby mi to dovolili vysvětlit. Jenže oni mě teď obviňují, protože jsem použila svůj poslední dar, abych nadobro odstranila tu mlhu.
            To bys ale neměla být schopná dokázat, když s ní nezvládli nic udělat ani božstva ve spojení s VIPERem.
            Nemám ponětí, proč to fungovalo. Možná šlo o propojení sil všech tří bohů v těch darech, nebo že jsem v tu chvíli v té mlze stála, nebo Kizira lhala o tom, že za ni může ona... Nevím, ale přísahám, že s Medby nejsem, Brino.
            Brina přikývla, pak oslovila Tribunál. „Žádám, abyste dali Evalle šanci vysvětlit—“
            „Tak naše dohoda nezněla, královno,“ připomněl Arés. „Souhlasila jsi s podmínkami, a já zde nevidím žádného Alteranta, ani toho známého jako Tristan, osvobozeného její rukou.“
            Temná nebesa, která je obklopovala, se silou jeho slov otřásla a zahřměla.
            „Žádný z bohů spolupracující s koalicí VIPERu nebyl schopný zastavit šíření té mlhy,“ souhlasila Pele. „Přesto tvá Alterantka zničila něco, o čem nám teď ona tvrdí, že bylo stvořeno Medby. Dle vlastní výpovědi je tedy ve spojenectví s tvým nepřítelem, a přesto ji hájíš?“
            „Nikdo nemá důkaz, kdo za tou mlhou stál. Medbové jí mohli lhát,“ namítla Brina.
            Pele byla evidentně netrpělivá, protože se odmítla otázkou té mlhy více zabývat. „Nicméně, ona“—ukázala na Evalle—„dala nade vší pochybnost znát, že myšlenka, které je nejvěrnější, je zachování svobody Alterantů.“ Přesunula pozornost k Evalle. „Není to tak snad?“
            Ne tak, jak to podala.
            Evalle nehodlala jen tak stát a nechat zpochybňovat svou loajalitu. „Nemám s Medby nic společného. Jsem vůči Beladorům loajální. Nemám ponětí, proč ten dar fungoval, ale i přesto, z čeho mě teď obviňujete, bych ho použila znovu, abych ochránila lidi na tomto kontinentě.“
            „A stejně tak Alteranty?“ zeptal se Loki vyzývavě.
            Po zvážení všeho, co se stalo, Evalle usoudila, že je tohle poslední možnost promluvit na obhajobu Alterantů. „Ptáte se, zda bych chtěla vidět všechny bezúhonné Alteranty na svobodě? Takto jsem to nikdy neřekla, ale jakožto jedna z nich nemůžu odpovědět jinak než kladně. Měli bychom mít stejná práva, jako každý jiný svobodný tvor. Odešla jsem odsud se záměrem přivést ty tři uprchlíky zpátky a nechat je stanout před soudem, o kterém jsem si myslela, že bude objektivní.“
            Evalle se odmlčela, aby si promyslela další slova. Když ji mezitím nikdo z bohů neusmažil bleskem, dodala: „Řekla jsem ostatním Alterantům o své víře v to, že spravedlivý Tribunál dá každému z nich šanci přednést svůj případ a možnost obhájit svou svobodu. Navíc Tristan má informace objasňující původ Alterantů a může odpovědět na spoustu otázek.“
            Brina se při té poznámce natočila k ní a věnovala jí pochybovačný pohled, než znovu zaujala svůj klidný postoj.
            Evalle pokračovala. „Věří, že může dokázat, že nejsme anomálie, ale samostatná rasa, která by měla být uznána.“
            „Vyslechli bychom si tohoto Tristana, ale“—Loki se významně rozhlédl—„není tady.“ Jeho výsměch doprovázel sarkastický smích.
            Aréův hlas zazněl s takovou silou, jako výbuch z děla. „Slyšeli jsme dost. Zadaný úkol nebyl splněn. Rozsudek je na místě.“
            Brina promluvila. „Nemůže Macha—“
            „Macha?“ ozval se Loki káravě. „O co dalšího bys chtěla svou bohyni žádat, když byla natolik velkorysá, že této Alterantce poskytla azyl až do této chvíle? Není nic, co by tento rozsudek mohlo napadnout, jelikož Alteranti nejsou uznanou rasou a nebyli přijati do žádného panteonu... Nebo snad míníš informovat Tribunál o změně v jejich postavení?“ tázavě naklonil hlavu. „Ne? Myslel jsem si.“
            Evalle vyděšeně zírala na záda Brinina klidného hologramu.
            Pele přikývla, jako by právě mezi ní a bohy skončila tichá diskuze. Vzápětí s nezpochybnitelnou autoritou zazněl její zvučný hlas. „Brino z ostrova Treoir, jsi činěna odpovědnou za toto selhání.“
            „Ne! To není fér,“ vykřikla Evalle.
            Arés namířil na její nohy a blesk, kterého se celou dobu obávala, udeřil do země jen milimetry od špiček jejích bot. Energie jí ožehla kůži. „Řekni ještě slovo bez dovolení a další ti projde srdcem,“ varoval ji.
            Brina se ozvala v její mysli. Nehádej se, jen bys to zhoršila. Pochybuji, že udělají něco víc, než že mi na nějakou dobu neumožní stanout před Tribunálem spolu s obviněnými Beladory. To znamená, že jim bude válečník vydaný na milost bez jakékoliv podpory, ale v našem světě jsou i horší věci.
            Po těchto slovech se Evalle uklidnila, i když teď měla být její vina, že ostatní válečníci nebudou mít Brinu po svém boku, až budou čelit triu bezcitných bohů.
            Jakmile Brina promluvila, Evalle pochopila, proč válečníci tuto ženu následovali do boje. „Evalle vás možná zklamala, ale nezklamala mě, ani kmen Beladorů. Nevěřím, že má s Medby cokoliv společného. Vždy budu stát za svými válečníky, ať už vedou jakoukoliv bitvu. I za těmi, kteří musí svádět nerovný boj.“
            Loki jí věnoval zářivý úsměv. „Tvá odměna za důvěru v genetickou nehodu je to, že s námi zůstaneš napořád.“
            „Víte, že to nemohu,“ namítla Brina. Konec jejích slov zabarvilo podezření.
            „Ale tvůj hologram může.“
            „Cože? Nemůžete—“ Brina nadzvedla ruce v obraně proti neviditelné hrozbě… a proměnila se v průhlednou sochu.
            Dobrotivá Bohyně. Co to Loki udělal? Evalle střelila pohledem ke šklebícímu se bohu a otevřela pusu, aby ho nastotisíckrát proklela, když se prostým tónem zeptal: „Přeješ si promluvit, Alterantko?“
            Pochopila to varování a semkla rty. Brina ji přece varovala, aby Tribunálu neodporovala. Přesunula ruce za sebe a stiskla je v pěst. Sen si toho pohybu musel všimnout, jenže ten bastard si to nejspíš moc užíval na to, aby vyrušoval.
            Evalle přikývla, než Lokimu zdvořile odpověděla, přestože by mu raději rozervala hrdlo. „Nemám, co říct na svoji obranu, ale nechápu, jaký má význam zmrazit Brinin obraz, když to já jsem selhala.“
            Pele si zakryla dlaní ústa a rozesmála se. Střelila pohledem k Aréovi, pak Lokimu. Oba vybuchli smíchy.
            Co na tom bylo tak vtipného? Co by mohlo u těch tří vyvolat tak jednotnou reakci?
            Evalle přelétla pohledem k Senovi. Zdál se lehce zmatený.
            Když smích odezněl, Pele promluvila. „Loki Brinin obraz nezmrazil. Spoutal její hologram a uzamkl ho do vězení, kde neexistuje čas. Část Brininy podstaty se přenáší spolu s jejím hologramem, aby jí bylo umožněno používání sil mimo ostrov Treoir.“
            To znamenalo… oni opravdu uzamkli část Brininy síly? A co bude s Beladory?
            Zaplavila ji vlna paniky. Co to provedla celému svému kmenu?
            „Evalle z kmene Beladorů, tímto jsi odsouzena k uvěznění v cele VIPERu, a to až do svého posledního výdechu.“
            VIPERu? A co něco jako ta džungle, kam byl poslaný Tristan?
            Otočila se k Senovi. „Slibuju, že budeš žít ještě hodně dlouho,“ zašeptal jen.
7 komentářů: