pondělí 9. dubna 2018

Alterant - Kapitola 38Kizira čekala na pódiu, oblečená do rudého roucha obarveného dračí krví. Pronášela zaklínadlo, které dodá sálu osvětlenému pochodněmi ochranný štít pro udržení soukromí. Dívala se přitom na deset mužů oblečených v šedých hábitech. Devět z nich považovala za své nejdůvěryhodnější černokněžníky.

            Ale to ten desátý se mohl stát její nejcennější zbraní. Vzdor a oddanost se v ní proplétaly jako hadi. Cathbad si vynutil její loajalitu, ale její duše bojovala za možnost sama zvolit, který Belador zemře a který – Quinn - bude ušetřen.
            Dokončila zaříkávání a stáhla si kápi. „Měla jsem vizi, jak pronikáme do hradu Treoir.“ Nadzvedla koutky rtů v úsměvu, zatímco se místností začaly linout vzrušené šepoty. „Viděla jsem tvář toho, kdo onen útok povede.“
            Když se znovu rozprostřelo ticho, byla připravená představit jejich nejnovějšího člena. „Dlouho jsme čekali na tuto příležitost a na toho, kdo nám poskytne klíč k úspěchu.“ Zadívala se zpříma na svého nového stoupence. „Předstup, bratře, a řekni všem, jak triumfujeme nad Beladory, kteří tě perzekuovali, ačkoliv krvácíš tutéž krev jako oni.“
            Conlan O’Meary si stáhl kápi. „Je tu jeden Alterant, který je připraven vést nás k vítězství díky proniknutí obranou hradu Treoir. Na oplátku jsme mu nabídli to, co nikdo jiný nemůže. Konec diskriminování Beladory. Až přijde čas převzít vládu nad Treoirem, kněžko, přivedu ti Evalle Kincaidovou, která zničí obyvatele hradu Treoir a umožní vám volný vstup.“
            Rozhostilo se šokované ticho, pak se černokněžníci rozjásali.
            Když Conlan zvedl ruku, utišili se. „Alterant Tristan souhlasil, že se se mnou sejde, ale je opatrný. Tu vlastnost u někoho, s kým budu pracovat, oceňuji. Jakmile budeme mít Tristana, kde chceme, využijeme ho k přivedení Evalle. Jak už jsem říkal, Kiziro, já vím, jak Beladoři pracují.“


7 komentářů: