pondělí 16. dubna 2018

Alterant - Kapitola 39Na střeše třicetiposchoďové budovy čnící nad Peachtree Street vanul slabý, přesto ostrý vítr. Tzader tu stál tak dlouho, že slunce začalo zapadat a měnit centrum Atlanty na blyštivý klenot.
            Evalle trčela v té díře od dnešního rána.
            Chtěl spravedlnost, ale spokojí se i se zadostiučiněním.
            Když se vzduchem prohnala energie, neotočil se, aby přivítal příchozí.
            To by mohlo vypadat, jako by ho její přítomnost těšila.
            „Vidíš mě snad nerad, Tzadere?“

            Odvrátil se od zídky kolem střechy, která mu byla po pas, a opřel se o ni. Pak zkřížil ruce i nohy. „To záleží.“
            „Dodržela jsem svou část dohody. Evalle byla propuštěna ze své cely a Brinin hologram je volný.“
            I když mu ta slova přinesla úlevu, nedokázal si ji užít naplno kvůli té trpké příchuti z vědomí, že musel smlouvat o to, co by Macha měla dát sama od sebe. Ale jako dítě jí slíbil věrnost a dlužil jí trochu respektu. „Děkuji.“
            Jeho otec mu kdysi řekl, že Mache snad rozumí jen málo lidí, ale nikdy neučinila rozhodnutí týkající se Beladorů, které by nebylo čestné a v zájmech kmene. Varoval ho, aby ji nesoudil příliš rychle, protože v pochopení mnoha jejích rozhodnutí hrál roli čas.
            Ať už si to opakoval sebevíc, neměnilo to nic na tom, že nedokázal najít důvod, proč ho takhle zatlačila do rohu.
            Usmála se. Její oči se změnily ze stříbřitě modrých na barvu modrozelené Karibské vody ozářené slunečním svitem. Její zářivě rudé vlasy jako by nikdy nezůstaly v klidu. Dokonce si ani neponechávaly stejnou barvu, neustále hledaly lichotivější podobu.
            „Co jsi řekla Evalle?“ zeptal se.
            „Jen to, na čem jsme se dohodli. Stane se mou koordinátorkou výzkumu o Alterantech a bude usilovat o nalezení těch, co zmizeli.“ Macha začala netrpělivě podupávat nohou. „Namísto jejího propuštění jsem mohla někoho vyslat, aby Tristana našel.“
            „A riskovat, že Evalle padne do rukou Medbům?“
            „Oba víme, že šance na její útěk byly nulové.“
            Tzader zvažoval několik jiných možností, jak Evalle osvobodit, jenže každá z nich znamenala, že by spolu s Quinnem bojoval proti VIPERu, Mache a Beladorům.
            Pak už by nemohl nijak chránit Brinu.
            I pokud tohle nebyla nejlepší volba, byla rozhodně jediná, která udržovala v bezpečí vše, na čem mu záleželo.
            Macha ztěžka vzdychla. „I když je Evalle na svobodě, musíme zůstat ostražití a ochraňovat Brinu. Nejsem si zcela jistá, že dokážeme Medbům zabránit v nalezení způsobu, jak proniknout do hradu, dokud po světě volně pobíhají Alteranti.“
            „Vždy budu Brinu chránit. To víš.“ Netušil, kolik toho ještě dokáže snést, ale musel dodržet svou část dohody, jinak by Macha zvrátila vše, co udělala. Nemusel tu však stát a tvářit se, jako by jí opravdu ležel na srdci jeho nejlepší zájem. „Ale to jsi sem projednávat nepřišla.“
            „Máš pravdu. Jen připomenu, že na tom, co se stalo Brině, máš svůj podíl viny i ty. Věřila Evalle kvůli tvým vazbám k té Alterantce.“
            Když se málem zbláznil při zprávě, že Brinin hologram byl zajat, musel si tohle přiznat i on sám.
            Ale zajímalo by ho, kolik z téhle náhody zorganizovala Macha. Znal bohyni už dlouho a nikdy jí nevěřil tak bezmezně, jako jeho a Brinin otec.
            Jen se podívejte, kam ta důvěra jejich otce dostala. Zabili je.
            A Brina zůstala uvězněná v hradu, dokud neporodí dědice. Právě o to se teď jednalo. „Co Brina? Nemá do toho snad co mluvit?“
            „Když jsem ji viděla naposledy, to ona začala mluvit o tom, že je čas na zplození dědice.“
            Dobře, to ho vzhledem k tomu, jak ho předtím Brina přivítala, překvapilo. Takže chtěla mít dítě hned teď… s někým jiným? „Aha.“ To bylo všechno, co ze sebe dokázal dostat.
            „Uvědomuje si, že nutnost zplodit dítě a ochránit budoucnost Beladorů je naléhavější, než kdy jindy, obzvlášť přihlédneme-li ke všemu, co se v nedávné době stalo.“
            „Pak mě zbav nesmrtelnosti, abych si ji mohl vzít.“
            „Nemohu porušit slib daný tvému otci. Mluvíš tu o sňatku? Musím ti připomenout, že jsi mi jako svou část dohody slíbil přísahat? Nebo snad mám vrátit Evalle do cely VIPERu a zabránit Brinině hologramu opouštět hrad?“
            Ne. Tuhle chvíli a budoucnost, která se od ní odvíjela, už si v myšlenkách prožil milionkrát. Ta slova sice ze sebe musel dostat násilím, ale tu dohodu uzavřel v dobré víře a musel svou část dodržet. „Přísahám, že už nebudu usilovat o Brininu ruku a nijak nebudu bránit tomu, aby si vzala jiného.“
            Pevně stiskl ruce, stále zkřížené na hrudi, v pěst. Jak mohl dál existovat ve světě, kde se Briny bude moct dotýkat jiný muž?
            Macha podrážděně mávla rukou. „Zníš, jako bych ti dala rozsudek smrti. Jsi opravdu tak sobecký, že bys chtěl Brinu navždy nechat čekat na nemožné?“
            Nikdy by Brině nebránil žít s někým jiným, kdyby si to tak přála, jenže to, že ji měl nechat jít, ho trhalo na kusy. „Samozřejmě, že chci, aby byla šťastná. Už jsem řekl, nebudu o ni usilovat. Skončili jsme?“
            „Ne zcela. Neslíbil jsi pouze to, že tento vztah ukončíš, ale také že přesvědčíš Brinu, že je volná a může jít dál bez pocitu viny. Po vašem posledním setkání byla velmi rozhozená a nemá ponětí, co říct, aby neranila tvé city.“
            Ranit jeho city?
            Jak směšný popis toho, že měl ztratit tu nejdůležitější osobu v jeho světě. „Přesvědčím ji.“

6 komentářů: